1 Tarihler 20

20:1,2   Yoav, Kral Davut tarafından Rabba Kenti’ni ele geçirmek için gönderildi (2Sa.12:1). Kuşatma büyük olasılıkla yaklaşık iki yıl sürdü. Bu süre içerisinde Davut otuz “güçlü adamından” biri olan Uriya’nın eşi Bat-Şeva’yla ilişki kurdu. 2.Samuel 12, Davut’un işlediği günah ve bağışlanması hakkında bilgi verir. Ancak, Tarihler Kitapları’nın yapısına sadık kalarak burada günahtan söz edilmez. Yoav, Davut’u kent düşmek üzereyken çağırdı. Yenilgiye uğramış Ammon Kralı’nın tacını Davut’un başına koydular.

20:3   Bu ayet yalnızca savaşan erkekleri belirtiyor olabilir. Bu bölümdeki İbranice sözcüklerde belirsizlik görüldüğünden, bazı yorumcular, halkın baskı altında çalıştırıldığını anlatırlar (Bk. 2Sa.12. bölümün notları).

20:4-8   İsrail’in sürekli düşmanı olan Filistliler’le savaş sırasında üç dev öldürüldü. Sibbekay, Gezer’de Sippay’ı öldürdü. Elhanan, (2.Samuel 21’de Golyat olarak sözü edilen) Lahmi’yi öldürdü. Davut’un yeğeni Yonatan (erkek kardeşi Şima’nın oğlu), elleri ayakları altışar parmaklı bir devi öldürdü. Matthew Henry, ayeti bizim için şöyle uyarlamıştır:

Endamları sıradan olmasına rağmen, Davut’un hizmetkârları Gat’taki devler için çetin cevizdiler, çünkü her karşılaşmada Tanrı onların tarafındaydı… Bize karşı çıkan büyük cüsseli kişilerden korkmamalıyız, çünkü en yüce olan Tanrı bizimle birliktedir. Bir elin ya da bir ayağın parmaklarından birinin fazla olması neyi değiştirir? Her Şeye Gücü Yeten’le kim yarışabilir? 1

 

Kutsal Kitap

1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde Yoav, komutasındaki orduyla birlikte yola çıktı. Ammonluların ülkesini yerle bir edip Rabba Kentini kuşatırken Davut Yeruşalimde kalıyordu. Yoav Rabba Kentine saldırıp onu yerle bir etti.
2 Davut Ammon Kralının başındaki tacı aldı. Değerli taşlarla süslü, ağırlığı bir talant altını bulan tacı Davutun başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü.
3 Orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testereyle, demir kazma ve baltayla yapılan işlerde çalıştırdıfç. Davut bunu bütün Ammon kentlerinde uyguladı. Sonra ordusuyla birlikte Yeruşalime döndü. Masoretik metin ‹‹Kesti››.
4 Bir süre sonra Filistlilerle Gezerde savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippayı öldürünce, Filistliler boyun eğdiler.
5 İsraillilerle Filistliler arasında çıkan bir başka savaşta Yair oğlu Elhanan, Gatlı Golyatın kardeşi Lahmiyi öldürdü. Golyatın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi.
6 Gatta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa soyundandı.
7 Adam İsraillilere meydan okuyunca, Davutun kardeşi Şimanın oğlu Yonatan onu öldürdü.
8 Bunlar Gat’taki Rafa soyundandı. Davut’la adamları tarafından öldürüldüler.

1. Matthew Henry, “1 Chronicles”, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, II:887.