1 Samuel 8

E. İstenilen ve Seçilen Bir Kral (8, 9. Bölümler)

8:1-5   Samuel yaşlandığında, iki oğlunun da hakimler olarak kendisini izlemesi için uğraştı. Ama onlar rüşvet alan ve adaleti saptıran kötü insanlardı. Kendisinden önce Eli’nin yaptığı gibi, Samuel de oğullarını kötü yollarından döndürmedi ve Samuel’in ailesi de reddedildi. İsrail’in ileri gelenleri, Yoel ve Aviya’yı kabul etmediler, onların yerine diğer uluslar gibi bir kral istediler.

8:6-18   İsrail’in Kralı Tanrı olmalıydı. Bu O’nun isteğiydi. Halkı kutsal olmalı ve yeryüzündeki diğer uluslara benzememeliydi. Ama onlar farklı olmayı değil, dünyaya ayak uydurmayı istediler. Samuel kral istemelerine üzüldü, ama Rab ona halkın istediğini yerine getirmesini bildirdi. Ne de olsa reddettikleri peygamber değil, Rab’di. İsteklerini kabul etse de, Samuel’in kralın neler yapacağını onlara bildirerek uyarması ve bu isteklerine ciddi biçimde karşı çıkması gerekiyordu. Özetle, kral halkı yoksullaştırarak kendisini zenginleştirecek, genç erkekleri zorla askere alacak ve kadınlara baskı yaparak halkı köleleştirecekti. Tanrı’nın yasada belirttiği kralların egemenlik sürmesi için sağlayışlarda bulunduğu gerçekti (Yas.17:14-20); ama mükemmel isteği, Kendisinin halkının Kralı olmasıydı (8:7; 12:12). Yasa’nın Tekrarı’ndaki bu kurallar, gerçekleşmesi kesin olan kötülüğü durdurmak için konulmuştu.

8:19-22   Halk uyarıya rağmen isteğinde ısrar ettiğinde Rab, Samuel’e tekrar istediklerini yapmasını ve onlara bir kral bulmasını söyledi. Peygamber o zaman halkı evlerine gönderdi. Çok yakında krallarına kavuşacaklardı.

 

Kutsal Kitap

1 Samuel yaşlanınca oğullarını İsraile önder atadı.
2 Beer-Şevada görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adıysa Aviyaydı.
3 Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı.
4 Bu yüzden İsrailin bütün ileri gelenleri toplanıp Ramaya, Samuelin yanına vardılar.
5 Ona, ‹‹Bak, sen yaşlandın›› dediler, ‹‹Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi, öteki uluslarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata.››
6 Ne var ki, ‹‹Bizi yönetecek bir kral ata›› demeleri Samuelin hoşuna gitmedi. Samuel RABbe yakardı.
7 RAB, Samuele şu karşılığı verdi: ‹‹Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler.
8 Onları Mısırdan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler.
9 Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle.››
10 Samuel kendisinden kral isteyen halka RABbin bütün söylediklerini bildirdi:
11 ‹‹Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar.
12 Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek.
13 Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak.
14 Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek.
15 Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkârlarına dağıtacak.
16 Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak.
17 Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız.
18 Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama RAB o gün size karşılık vermeyecek.›› ‹‹Gençlerinizi››.
19 Ne var ki, halk Samuelin sözünü dinlemek istemedi. ‹‹Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun›› dediler,
20 ‹‹Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek.››
21 Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel, bunları RABbe aktardı.
22 RAB Samuel’e, ‹‹Onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata›› diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel İsrailliler’e, ‹‹Herkes kendi kentine dönsün›› dedi.