1 Samuel 31

IV. SAUL’UN ÖLÜMÜ (31. Bölüm)

31:1-6   Davut savaştaki başarılarının tadını çıkarırken, Saul yenilgiyle karşılaştı. İsrailliler geri püskürtüldüler ve kralın üç oğlu öldürüldü. Saul’un kendisi de okçular tarafından ağır yaralandı. Gilboa Dağı’nda ölmek üzereyken silahını taşıyan adama, Filistliler kendisini diri bularak alay etmesinler diye, öldürmesi için yalvardı. Ama adam kralı öldürmeye korktu. Bu nedenle Saul kendi yaşamına, kılıcını çekip kendini üzerine atarak son verdi. Bunu gören silah taşıyıcısı da aynı şeyi yaptı.

31:7-13   İsrail büyük moral çöküntüsüne uğramış ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Filistliler ölüleri soymaya geldiklerinde Saul’u ve üç oğlunu cesetler arasında buldular. Saul’un kafasını kestiler ve haberin tüm ülkede duyulması için ulaklar gönderdiler. Saul’un ve oğullarının cesetleri Beytşean’a götürülerek kentin surlarına çakıldı. Yaveş-Gilat halkı bunu duyduğunda, cesetleri geri getirmek için 15 kilometre yol yürüdüler. Cesetleri yaktıktan sonra kemiklerini toplayıp Yaveş’teki ılgın ağacının altına gömdüler. Bu adamlar, Saul’un kendilerini Ammonlular’dan nasıl kurtardığını unutmamışlardı (11. bölüm). İsrail’de ölüler yakılmazdı. Belki de burada cesetler çok bozulduğu için yakılmaları gerekmişti. Aynı zamanda bu, Filistliler’in cesetlere daha fazla zarar vererek saygısızlık etmelerini de önleyecekti.

Tanrı’nın Saul’la ilgili yargısı tamamlanmıştı (1Ta.10’daki notlara bakın). Saul birçok kez Davut’u Filistliler’in elleriyle öldürmeyi denemişti, ama sonunda onlar tarafından öldürülen kendisi olmuştu. Davut Tanrı tarafından atandığı tahtına kavuştu. Saul ise, yaptıklarının adil karşılığını, Davut’un kendisini adadığı Rab’bin adaletiyle uyumlu olarak aldı.

 

Kutsal Kitap

1 Filistliler İsraillilerle savaşa tutuştu. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağında ölüp yere serildi.
2 Filistliler Saulla oğullarının ardına düştüler. Saulun oğulları Yonatanı, Avinadavı ve Malkişuayı yakalayıp öldürdüler.
3 Saulun çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı.
4 Saul, silahını taşıyan adama, ‹‹Kılıcını çek de bana sapla›› dedi, ‹‹Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler.›› Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı.
5 Saulun öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saulla birlikte öldü.
6 Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler.
7 Vadinin öbür tarafında ve Şeria Irmağının karşı yakasında oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saulla oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler.
8 Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saulla üç oğlunun Gilboa Dağında öldüğünü gördüler.
9 Saulun başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler.
10 Saulun silahlarını Aştoretin tapınağına koyup cesedini Beytşean Kentinin suruna çaktılar.
11 Yaveş-Gilat halkı Filistlilerin Saula yaptıklarını duydu.
12 Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beytşeana gittiler. Saulla oğullarının cesetlerini Beytşean surundan indirip Yaveşe götürdüler, orada yaktılar.
13 Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş’teki ılgın ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç tuttular.