1 Samuel 3

Ç. Samuel’in Çağrılması (3. Bölüm)

3:1-3   Samuel, Şilo’daki tapınakta Rab’be hizmet ettiği günlerde, Rab’bin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı. Williams, ilk üç ayette, İsrail’in ahlâksal durumuna ilişkin bir örnek verildiğini söyler.

Gece egemendi; Tanrı’nın kandili tapınakta sönmek üzereydi. Başkâhinin gözleri zayıfladığından, güçlükle görebiliyordu. Ayrıca hem kendisi, hem de Samuel uyuyordu. 1

Tanrı’nın kandili, ışığı gün batımında sönen kandili belirtir.

3:4-9   Bir gece, şafak sökmeden önce, Samuel kendisini çağıran bir ses duydu. Eli’nin sesi olduğunu düşündü, ama kâhin ona seslenmemişti. Samuel, Rab’bin sözü henüz kendisine açıklanmadığından, Rab’bin sesini tanımıyordu (7. ayet). Samuel, sesi iki kez işittikten sonra Eli, Rab’bin Samuel’i çağırdığını fark etti. Ona, sesi tekrar duyduğunda, “Konuş, ya RAB, kulun dinliyor” demesini söyledi.

3:10-14   Rab dördüncü kez seslendiğinde, Samuel yanıt verdi: “Konuş, kulun dinliyor.” Bunu derken, “RAB” sözcüğünü kullanmadı. RAB, daha önce Eli ve ailesi üzerine gelecek olan yargıyı tekrarladı. Bu yargı, İsrail’in bozguna uğratılmasını, Antlaşma Sandığı’nın ele geçirilmesini kapsıyordu. Baba da oğulları kadar suçluydu, çünkü onlara engel olmamış ya da günahlarından döndürmemişti. Tanrı’ya saygısızlık ettikleri için, azarlanmak yerine öldürülmeliydiler. Sunu, onların günahına kefaret edemezdi. Sonları, Eli’ye iki tanığın ağzıyla iletildi: Tanrı adamı (2. bölüm) ve çocuk peygamber Samuel (14. ayet).

3:15-18   Samuel, Eli’ye Rab’bin söylediklerini anlatmaktan önce korktu, ama Eli’nin ciddi bir yemin etmesi sonucunda, kâhine yakında gerçekleşecek olan yargıyı açıkladı. Eli bu haberi boyun eğerek karşıladı. Tanrı’nın adaletinin elbette farkındaydı. Saygısızlık ettikleri için Harun’un oğullarını öldüren Tanrı (Lev.10), Hofni ve Pinehas’ı yargılamayacak mıydı?

3:19-21   Çok geçmeden tüm İsrail’de, Dan’dan Beer-Şeva’ya kadar Rabbin Samuel’le birlikte olduğu duyuldu ve tüm İsrail, bu genci Rab’bin gerçek peygamberi olarak kabul etti.

 

Kutsal Kitap

1 Genç Samuel Elinin yönetimi altında RABbe hizmet ediyordu. O günlerde RABbin sözü seyrek geliyordu; görümler de azalmıştı.
2 Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki, güçlükle görebiliyordu.
3 Samuel ise RABbin Tapınağında, Tanrının Sandığının bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrının kandili daha sönmemişti.
4 RAB Samuele seslendi. Samuel, ‹‹Buradayım›› diye karşılık verdi.
5 Ardından Eliye koşup, ‹‹Beni çağırdın, işte buradayım›› dedi. Ama Eli, ‹‹Ben çağırmadım, dön yat›› diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı.
6 RAB yine, ‹‹Samuel!›› diye seslendi. Samuel kalkıp Eliye gitti ve, ‹‹İşte, buradayım, beni çağırdın›› dedi. Eli, ‹‹Çağırmadım, oğlum›› diye karşılık verdi, ‹‹Dön yat.››
7 Samuel RABbi daha tanımıyordu; RABbin sözü henüz ona açıklanmamıştı.
8 RAB yine üçüncü kez Samuele seslendi. Samuel kalkıp Eliye gitti. ‹‹İşte buradayım, beni çağırdın›› dedi. O zaman Eli genç Samuele RABbin seslendiğini anladı.
9 Bunun üzerine Samuele, ‹‹Git yat›› dedi, ‹‹Sana yine seslenirse, ‹Konuş, ya RAB, kulun dinliyor› dersin.›› Samuel gidip yerine yattı.
10 RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, ‹‹Samuel, Samuel!›› diye seslendi. Samuel, ‹‹Konuş, kulun dinliyor›› diye yanıtladı.
11 RAB Samuele şöyle dedi: ‹‹Ben İsrailde her duyanı şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim.
12 O gün Elinin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim.
13 Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eliye bildirdim. Oğulları Tanrıya saygısızlık ettiler. Eli de onlara engel olmadı.
14 Bu nedenle, ‹Elinin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır› diyerek Elinin ailesi hakkında ant içtim.›› ‹‹Tanrıya saygısızlık ettiler››, Masoretik metin ‹‹Başlarına lanet getirdiler››.
15 Samuel sabaha kadar yattı, sonra RABbin Tapınağının kapılarını açtı. Gördüğü görümü Eliye söylemekten çekiniyordu.
16 Ama Eli ona, ‹‹Oğlum Samuel!›› diye seslendi. Samuel, ‹‹İşte buradayım›› diye yanıtladı.
17 Eli, ‹‹RAB sana neler söyledi?›› diye sordu, ‹‹Lütfen benden gizleme. Sana söylediklerinden birini bile benden gizlersen, Tanrı sana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!››
18 Bunun üzerine Samuel hiçbir şey gizlemeden ona her şeyi anlattı. Eli de, ‹‹O RABdir, gözünde iyi olanı yapsın›› dedi.
19 Samuel büyürken RAB onunla birlikteydi. RAB ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi.
20 Samuelin RABbin bir peygamberi olarak onaylandığını Dandan Beer-Şevaya kadar bütün İsrail anladı.
21 RAB Şilo’da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel’e tanıttı.

1. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.140.