1 Samuel 28

2. Saul’un Önceden Bildirilen Sonu (28. Bölüm)

28:1,2   Davut zor bir konumdaydı. Filistliler İsrail’e karşı savaşacaklardı ve Davut’a onlara katılması buyruluyordu. Her ne kadar 2. ayetteki sözleri iki ayrı anlam içeriyor olsa da, bu buyruğu kabul etmişe benziyordu: “Kulunun neler yapabileceğini göreceksin” ya da “Kulunun verdiği sözden dönerek seni nasıl aldatacağını göreceksin!” Akiş, ilk anlamı kabul etti ve Davut’u koruması yaptı.

28:3-8   Düşman orduları İsrail’in kuzeybatısındaki Esdraelon düzlüğünde (Armagedon Vadisi) toplandılar. Filistliler, Şunem’de ordugah kurdular. İsrail, Gilboa Dağı’nda ordugah kurdu. Saul rüyalar, Urim ya da peygamberler aracılığıyla Rab’den bir yanıt alamadığında, cinci bir kadına danışmayı düşündü. Daha önce İsrail’deki tüm ruhlara danışanların, yasaya uygun olarak ya sürgüne gönderilmelerini ya da öldürülmelerini buyurmuştu. Eyn-Dor Kenti’nde cinci bir kadın olduğunu duyunca Saul kılığını değiştirdi ve Samuel’e danışmak için bu kadına gitti.

28:9,10   Cinci kadının ilk düşüncesi kendisini korumak oldu. Ziyaretçisine kralın cinci ve ruhçularla ilgili buyruklarını hatırlattı. Saul’un bu tür kişilerin öldürülmelerini buyuran Rab’bin adıyla nasıl koruma vaat edebileceğini ya da cinci kadına Tanrı’ya içilmiş bir ant aracılığıyla nasıl güvence verebileceğini tahmin etmek imkansızdı.

28:11-14   Yorumcular bundan sonra olanlar konusunda farklı fikirlere sahiptirler. Bazıları kötü bir ruhun Samuel’in kişiliğine büründüğünü düşünürken, diğerleri Tanrı’nın bu ruh çağırma seansını gerçek Samuel’in görünmesine izin vererek beklenmedik bir şekilde böldüğüne inanmaktadırlar. Aşağıdaki nedenlerden ötürü ikinci görüş tercih edilir: Cinci kadın, her zamanki  ruhlar yerine, Samuel’in ani görünüşü karşısında dehşete düşmüştü. Aynı zamanda metinde, görünen kişinin kesinlikle Samuel olduğu belirtilmektedir. Ayrıca ruh, ertesi gün olacakları kesin bir biçimde önceden bildirmişti.

28:15-19   Saul, Samuel’e, kendisini ölüler diyarından neden çağırdığını anlattı. Samuel’in azarlaması kralı derinden yaralamış olmalı. Samuel’in hizmet ettiği Tanrı sessiz kalırken, Samuel’in kendisine yardım edeceğini nasıl düşünmüştü? Samuel, Saul’un derin korkularını onayladı. Krallık kendisinden alınarak daha önce söylendiği gibi, Davut’a verilecekti. Filistliler ertesi gün İsrail’i bozguna uğratacaklar, Saul ve oğulları Samuel’le ölüler diyarında buluşacaklardı. Bu, onların aynı sonsuz yargıyı paylaşacak oldukları anlamına gelmez. Eğer onları ürünlerine göre yargılarsak; Yonatan bir iman adamı, Saul ise bir imansızdı.

28:20-25   Saul’un tüm günahları, bir sonraki geceyi göremeden onu ziyaret edeceklerdi. Yola çıkmadan önce bir şeyler yemesi için zorla ikna edildi. Besili dana kesildi, fakat amaç kutlama değildi. Hüzünlü bir sessizliğe bürünen yargılanmış adam, dünyadan ayrılmadan önce son yemeğini yedi.

 

Kutsal Kitap

1 O sırada Filistliler İsraille savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş Davuta, ‹‹Adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin›› dedi.
2 Davut, ‹‹O zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin!›› diye karşılık verdi. Akiş, ‹‹İyi!›› dedi, ‹‹Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım.››
3 Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Ramada gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu.
4 Filistliler toplanıp Şuneme gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsraillileri toplayıp Gilboa Dağında ordugah kurdu.
5 Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı.
6 RABbe danıştıysa da, RAB ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi.
7 Bunun üzerine Saul görevlilerine, ‹‹Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım›› diye buyruk verdi. Görevliler, ‹‹Eyn-Dorda bir cinci kadın var›› dediler.
8 Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, ‹‹Lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır›› dedi.
9 Ama kadın ona şu karşılığı verdi: ‹‹Saulun neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun?››
10 Saul, ‹‹Yaşayan RABbin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek›› diye ant içti.
11 Bunun üzerine kadın, ‹‹Sana kimi çağırayım?›› diye sordu. Saul, ‹‹Bana Samueli çağır›› dedi.
12 Kadın, Samueli görünce çığlık atarak, ‹‹Sen Saulsun! Neden beni kandırdın?›› dedi.
13 Kral ona, ‹‹Korkma!›› dedi, ‹‹Ne görüyorsun?›› Kadın, ‹‹Yerin altından çıkan bir ilah görüyorum›› diye karşılık verdi.
14 Saul, ‹‹Neye benziyor?›› diye sordu. Kadın, ‹‹Cüppe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor›› dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı; eğilip yüzüstü yere kapandı.
15 Samuel Saula, ‹‹Neden beni çağırtıp rahatsız ettin?›› dedi. Saul, ‹‹Büyük sıkıntı içindeyim›› diye yanıtladı, ‹‹Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım.››
16 Samuel, ‹‹RAB seni terk edip sana düşman olduğuna göre, neden bana danışıyorsun?›› dedi,
17 ‹‹RAB benim aracılığımla söylediğini yaptı, krallığı senden alıp soydaşın Davuta verdi.
18 Çünkü sen RABbin buyruğuna uymadın, Onun alevlenen öfkesini Amaleklilere uygulamadın. RAB bugün bunları bu yüzden başına getirdi.
19 RAB seni de, İsrail halkını da Filistlilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. RAB İsrail ordusunu da Filistlilerin eline teslim edecek.››
20 Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuelin sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı; çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti.
21 Kadın Saula yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, ‹‹Bak, kölen sözünü dinledi›› dedi, ‹‹Canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım.
22 Şimdi lütfen kölenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de, önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin.››
23 Ama Saul, ‹‹Yemem›› diyerek reddetti. Ancak hizmetkârlarıyla kadın zorlayınca, onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu.
24 Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti. Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi.
25 Sonra Saul’la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler.