1 Samuel 25

6. Naval’ın Akılsızlığı (25. Bölüm)

25:1-9   Samuel’in ölümüyle hakimler dönemi kapandı. Ulus şimdi bir krallık haline gelmişti. Davut’un soyu İsrail’in tahtına sonsuza kadar sahip çıkacaktı; bu vaat Mesih’le gerçekleşecekti. Samuel’e duyulan derin saygı, öldüğünde tüm ulusun yas tutmasıyla ifade edilir.

Peygamberin ölümünden sonra Davut, Yahuda’nın güneyindeki Paran Çölü’ne gitti. Belki de Saul’dan ve ölümcül planlarından uzaklaşmayı amaçlamaktaydı. 2. ayette sözü edilen Karmel, kuzeydeki Karmel Dağı değildir; Maon yakınlarındaki bir kenttir. Naval, Karmel’de koyunlarını kırkıyordu ve geleneklere uygun olarak Davut bazı adamlarını, Naval’ın sürülerine sağladığı korumaya karşılık, ondan bir armağan istemeleri için gönderdi.

25:10-13   Ama Naval Davut’un adamlarına öylesine bencil ve kabaca davrandı ki, Davut öfkelendi ve yaklaşık 400 adamıyla Naval ve ev halkını cezalandırmak için Karmel’e doğru yola çıktı.

25:14-22   Naval’ın, Avigayil adındaki güzel ve sağgörülü karısı, kocasının tedbirsizce davranışı nedeniyle üzerlerine gelmekte olan tehlikeyi öğrendi. Çabucak birçok yiyecek maddesi topladı ve Davut’la görüşmeye gitti. Davut Karmel’e yaklaşırken kendi kendine, Naval’a yaptığı iyilikleri ve Naval’ın kendisini nasıl aşağıladığını yüksek sesle tekrarlıyordu.

25:23-31   Avigayil Davut’la karşılaştığında, eğilip onun ayaklarına kapandı ve yalvardı. Önce, kocasının kişiliğinin adı gibi olduğunu söyledi (Naval’ın anlamı, akılsızdır). Davut’un adamları geldiklerinde onları görmemişti. Bağışlanmasını isterken ona, Rab’bin kan dökmesine ve kendi eliyle öç almasına engel olduğunu hatırlattı. Gerçekten, Davut’un Rab’bin meshettiği olduğuna ilişkin ruhsal anlayışa sahipti ve onu içtenlikle Rab’bin savaşlarını sürdürdüğü için övdü. Bir gün kral olduğunda, kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediği için pişmanlık ve üzüntü duymayacak olması ne kadar iyiydi!

25:32-35   Davut, bu diplomatik sözler karşısında derinden etkilendi ve ona, kendisini Naval’ı öldürmekten koruduğu için teşekkür etti. Rab, bizleri yönlendirmek ve uyarmak için karşımıza doğru kişileri nasıl çıkaracağını bilir. Bunun için O’na şükran duymalıyız. Avigayil’in öğüdü etkiliydi; cömert armağanları kabul edildi. Davut, Naval’ı Rab’bin ellerine bıraktı. Tanrı harekete geçmekte gecikmedi. Bazı kişiler, Avigayil’in kocasına danışmadan, onun yetkisine saygı duymadan hareket ettiğini düşünürler. Ancak Kutsal Kitap, onun hatalı davrandığını söylemez. Tam aksine, büyük olasılıkla Naval’ı ve ev halkını zamanında doğru davranması sonucunda kurtarmıştır.

25:36-44   Avigayil eve döndüğünde Naval çok sarhoştu. Olanları ona anlatmak için ertesi günü bekledi. Naval olanları işittiğinde büyük olasılıkla felç geçirdi ya da kalbi sıkıştı. On gün sonra, arkasında bencilce, kendisi için biriktirdiği malları bırakarak dünyadan ayrıldı. Naval’ın ölümünü duyan Davut, hemen evlenme teklifini bildirmeleri için Avigayil’e ulaklar gönderdi. Avigayil bu teklifi alçakgönüllülükle kabul etti. Davut Saul’dan kaçmaya başladıktan sonra, Ahinoam adında başka bir eş de almıştı. Bu arada, ilk eşi Mikal, başka biriyle evlendirilmişti.

Bu öyküde, kendisini yücelten kişinin alçaltılacağını (Naval Tanrı tarafından öldürülmüştü) ve kendisini alçaltan kişinin yüceltileceğini (Avigayil kral eşi oldu) görürüz (Luk.14:11).

 

Kutsal Kitap

1 Bu sırada Samuel öldü. Bütün İsrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Ramadaki evine gömdüler. Bundan sonra Davut Maon Çölüne gitti.
2 Maonda çok varlıklı bir adam vardı; işi Karmeldeydi. Üç bin koyunu, bin keçisi vardı. O sırada Karmelde koyunlarını kırkmaktaydı.
3 Adamın adı Naval, karısının adı da Avigayildi. Kadın sağgörülü ve güzeldi. Ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi.
4 Davut kırdayken, Navalın koyunlarını kırktığını duydu.
5 On uşağı şu buyrukla ona gönderdi: ‹‹Karmelde Navalın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip
6 şöyle deyin: ‹Ömrün uzun olsun! Sana, ailene ve sana bağlı olan herkese esenlik olsun!
7 Şimdi koyunların kırkma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken, onları incitmedik. Karmelde kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı.
8 Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davuta elinden geleni ver.› ››
9 Davutun adamları varıp Davut adına bu sözleri Navala ilettiler ve beklemeye başladılar.
10 Ne var ki, Naval Davutun adamlarına şu karşılığı verdi: ‹‹Bu Davut da kim? İşayın oğlu da kim oluyor? Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor.
11 Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim?››
12 Davutun adamları geldikleri yoldan döndüler ve Navalın bütün söylediklerini Davuta bildirdiler.
13 Davut adamlarına, ‹‹Herkes kılıcını kuşansın!›› diye buyruk verdi. Davut da, adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık dört yüz adam Davutla birlikte gitti; iki yüz kişi de erzağın yanında kaldı.
14 Navalın uşaklarından biri, Navalın karısı Avigayile, ‹‹Davut efendimiz Navala esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi›› dedi, ‹‹Ama Naval onları tersledi.
15 Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı.
16 Koyunlarımızı güderken, yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular.
17 Şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü efendimize ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik efendimiz o kadar kötü ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor.››
18 Bunun üzerine Avigayil, hiç zaman yitirmeden, iki yüz ekmek, iki tulum şarap, hazırlanmış beş koyun, beş sea kavrulmuş buğdayfö, yüz salkım kuru üzüm ve iki yüz parça incir pestili alıp eşeklere yükledi.
19 Sonra uşaklarına, ‹‹Önümden gidin, ben arkanızdan geliyorum›› dedi. Kocası Navala hiçbir şey söylemedi.
20 Avigayil eşeğe binmiş, dağın öbür yolundan inerken, Davutla adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Avigayil onlarla karşılaştı.
21 Davut, ‹‹Bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum›› demişti, ‹‹Onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülükle karşılık verdi.
22 Eğer sabaha dek adamlarından tek birini bile sağ bırakırsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!›› düşmanlarına››.
23 Avigayil Davutu görünce hemen eşekten indi; Davutun önünde eğilip yüzüstü yere kapandı.
24 Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı: ‹‹Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. İzin ver, ben kölen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle.
25 Yalvarırım, efendim, o kötü adam Navala aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir; kendisi de akılsızın biridir. Ben kulun, efendim Davutun gönderdiği ulakları görmedim.
26 ‹‹Ama şimdi, ey efendim, RAB senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan RABbin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların tümü Naval gibi olsun.
27 Ben kölenin efendime getirdiği bu armağan, seni izleyen adamlarına verilsin.
28 Lütfen kölenin suçunu bağışla. RAB kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir; çünkü efendim RABbin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın.
29 Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, yaşamını Tanrın RAB güven altında tutacaktır; düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır.
30 RAB, efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu İsraile önder atadığında,
31 kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. RAB efendimi başarıya ulaştırdığında köleni anımsa.››
32 Davut, ‹‹Bugün seni karşıma çıkaran İsrailin Tanrısı RABbe övgüler olsun!›› diye karşılık verdi,
33 ‹‹Anlayışını kutlarım! Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım.
34 Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrailin Tanrısı yaşayan RABbin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Navalın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı.››
35 Avigayilin kendisine getirdiklerini kabul eden Davut, ‹‹Esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim›› dedi.
36 Avigayil Navalın yanına döndü. Naval evinde krallara yaraşır bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Avigayil sabaha dek ona bir şey söylemedi.
37 Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. İşte o an Navalın kalbi sıkıştı ve felç oldu.
38 Yaklaşık on gün sonra da RAB Navalı cezalandırıp öldürdü.
39 Davut, Navalın öldüğünü duyunca, ‹‹Beni küçümseyen Navala karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan RABbe övgüler olsun!›› dedi, ‹‹RAB Navalın kötülüğünü onun başına döndürdü.›› Sonra Davut Avigayile evlenme teklifinde bulunmak için ulaklar gönderdi.
40 Davutun ulakları Karmele, Avigayilin yanına varıp, ‹‹Davut sana evlenme teklifinde bulunmak için bizi gönderdi›› dediler.
41 Avigayil yüzüstü yere kapanarak, ‹‹Ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım›› diye yanıtladı.
42 Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini alıp Davutun ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davutun karısı oldu.
43 Davut Yizreelli Ahinoamı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular.
44 Bu arada Saul, Davut’un karısı olan kızı Mikal’ı Gallimli Layiş oğlu Palti’ye vermişti.