1 Samuel 16

III. SAUL’UN ÖLÜMÜNE KADAR DAVUT’UN YAŞAMI (16-30. Bölümler)

A. Samuel Tarafından Meshedilişi (16:1-13)

16:1-3   Samuel, Saul için üzülürken Rab, Saul’un reddedildiğini onun yüzüne karşı açıkça söyledi; halkını yönetmesi için Tanrı başka birini seçmişti. Samuel Beytlehem’e gitmeli ve İşay’ın oğullarından birini kral olmak üzere meshetmeliydi. Gizlilik ve hile aynı şey değildir. Tanrı, Samuel’den Beytlehem’deki amaçları konusunda yalan söylemesini istemiyordu; orada gerçekten bir kurban sunmuştu. Ancak yeni kralın meshedilmesi gizli bir durumdu ve uzun yıllar halktan saklanmalıydı.

16:4-13   Samuel Beytlehem’e geldiğinde kentin ileri gelenleri dehşete düştüler. Samuel, İşay ve oğullarını kurban törenine davet ettikten sonra, adamların hepsine birer birer baktı. Bir sonraki kralın önünde durduğundan emindi. Ama bu oğullardan hiçbiri Rab’bin seçimi değildi. Samuel, Saul’la yaşadığı deneyimden sonra, insanın iç görünüşünün dış görünüşünden daha önemli olduğunu öğrenmiş olmalıydı (13:14). Tanrı yüreği yargılar (7. ayet). 7. ayetin ilkesi gerçekliğini hep korumuştur: İnsanlar görünüşe, giysilere ve dış özelliklere bakarak yargılarlar. Günümüzde kitle iletişim araçları bu hatalı görüşü reklamlarda, televizyonda ve basında göz alıcı kişiler kullanarak öylesine büyük ölçüde teşvik eder ki, sıradan görünümlü kişilere adeta değer verilmez gibidir. Saul uzun boylu, esmer ve yakışıklıydı. Aslında Davut da yakışıklıydı (12. ayet), ama bu önemli hizmet için fazlasıyla genç görünüyordu. Kilise, ne yazık ki, özellikle televizyonda sık sık ruhsallık yerine bu aşırı çekiciliği vurguladığından, televizyonda putlaştırılan kişilerin sonları dehşet verici olur.

Davut’u törene getirdiler. Babasının gözünde Davut öylesine önemsizdi ki, onun peygamberin ilgisini çekmeyeceğinden emindi. Ama Rab bu küçük çobanla yakından ilgileniyordu ve Tanrı’nın sözünü dinleyen Samuel Davut’u meshetti. O andan itibaren Rab’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi ve Saul’dan ayrıldı. Davut’un Saul’un tacını giymesi yıllar alacaktı, ama o günden itibaren krallık Davut için garantilenmişti.

B. Saul’a Hizmet Etmesi (16:14-23)

Bu sıralarda, kötü bir ruhun neden olduğu zihinsel bir hastalık Saul’a sıkıntı çektiriyordu. “Rab’bin gönderdiği kötü bir ruh” ifadesi, Tanrı bir şeye izin veriyorsa, izin verdiği şey Tanrı’nın işidir, gerçeğiyle açıklanır. Dr. Rendle Short, kralın sorununu şöyle analiz eder:

Kral Saul’un sıkıntısına tipik bir manikdepresif cinnet teşhisi koymak uygun olur. Özel hiçbir nedeni olmaksızın arada bir baş gösteren öldürme vahşetiyle birlikte yoğun hüzün dönemleri, insanların kendisine karşı kötü tuzaklar planladıkları kuruntusu… bu teşhisin kanıtlarıdır. 1

Saul’un hizmetkârları, kendisini yatıştırması için müzikten anlayan birini bulmasını önerdiler. Kendisine Davut önerildi ve Saul İşay’a ulaklar gönderdi. 18. ayet, Davut’un Golyat’la karşılaşmadan önce iyi bir ün yapmış olduğunu gösterir. Şimdi de müziğiyle kralın depresyondan çıkmasına yardımcı oluyordu. Saul ondan öylesine çok hoşlandı ki, ona silahlarını taşıma görevi verdi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Samuele, ‹‹Ben Saulun İsrail Kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin?›› dedi, ‹‹Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşayın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim.››
2 Samuel, ‹‹Nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür!›› dedi. RAB şöyle yanıtladı: ‹‹Yanına bir düve al ve, ‹RABbe kurban sunmak için geldim› de.
3 İşayı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak meshedeceksin.››
4 Samuel RABbin sözüne uyarak Beytlehem Kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve, ‹‹Barış için mi geldin?›› diye sordular.
5 Samuel, ‹‹Evet, barış için›› diye yanıtladı, ‹‹RABbe kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin.›› Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı.
6 İşay ile oğulları gelince Samuel Eliavı gördü ve, ‹‹Gerçekten RABbin önünde duran bu adam Onun meshettiği kişidir›› diye düşündü.
7 Ama RAB Samuele, ‹‹Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma›› dedi, ‹‹Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.››
8 İşay, oğlu Avinadavı çağırıp Samuelin önünden geçirdi. Ama Samuel, ‹‹RAB bunu da seçmedi›› dedi.
9 Bunun üzerine İşay Şammayı da geçirdi. Samuel yine, ‹‹RAB bunu da seçmedi›› dedi.
10 Böylece İşay yedi oğlunu da Samuelin önünden geçirdi. Ama Samuel, ‹‹RAB bunlardan hiçbirini seçmedi›› dedi.
11 Sonra İşaya, ‹‹Oğullarının hepsi bunlar mı?›› diye sordu. İşay, ‹‹Bir de en küçüğü var›› dedi, ‹‹Sürüyü güdüyor.›› Samuel, ‹‹Birini gönder de onu getirsin›› dedi, ‹‹O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız.››
12 İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. RAB Samuele, ‹‹Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur›› dedi.
13 Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RABbin Ruhu Davutun üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Ramaya döndü.
14 Bu sıralarda RABbin Ruhu Sauldan ayrılmıştı. RABbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.
15 Hizmetkârları Saula, ‹‹Bak, Tanrının gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor›› dediler,
16 ‹‹Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrının gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın.››
17 Saul hizmetkârlarına, ‹‹İyi lir çalan birini bulup bana getirin›› diye buyurdu.
18 Hizmetkârlardan biri, ‹‹Beytlehemli İşayın oğullarından birini gördüm›› dedi, ‹‹İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır; akıllıca konuşur, yakışıklıdır. RAB de onunladır.››
19 Bunun üzerine Saul İşaya ulaklar göndererek, ‹‹Sürüyü güden oğlun Davutu bana gönder›› dedi.
20 İşay ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp oğlu Davutla birlikte Saula gönderdi.
21 Davut Saulun yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davutu çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi.
22 Saul İşaya şu haberi gönderdi: ‹‹İzin ver de Davut hizmetimde kalsın; ondan hoşnudum.››
23 O günden sonra, Tanrı’nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul’un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.

1. Arthur Rendle Short, The Bible and Modern Medicine, s.71.