1 Samuel 12

B. Halkın Azarlanması ve Suçlanması (12. Bölüm)

12:1-13   Gilgal’da yapılan krallığın onaylanma töreninden sonra, Samuel tüm İsrail’e konuştu. Onlara önce hakim olarak egemenlik sürmesinin adil olduğunu hatırlattı. Hiç kimse onu adaletsizlikle suçlayamadı. Ama İsrail, bir kral istemekle bu kuralı ve Tanrı’nın yönetimini reddetmişti. Rab, geçmişte ihtiyaç duyulduğunda kurtarıcılar göndererek lütufkâr davranmıştı. 11. ayetteki ‘Bedan’, büyük olasılıkla Barak’ı belirtmektedir. 1 Samuel, kendisini Musa’yla başlayan kurtarıcılar arasına koymuştu. Ama İsrail geçmişte gösterilen bu merhametlere nankörlük etti ve mutlaka bir kral istedi. Hakimleri aracılığıyla halkının arasında etkinliğini sürdüren Rab, onlar için yeterli değildi. Tanrı bu nedenle onlara Saul’u verdi.

12:14-18   Bir kral istemekle büyük bir günah işlemişlerdi. Ama eğer söz dinleselerdi, Rab onları yine bereketleyecekti. Eğer söz dinlemezlerse, üzerlerine gazabı gelecekti. Bunun bir kanıtı olarak Samuel, göğü gürletip yağmur yağdırması için Rab’be yalvardı. Bu fırtına Tanrı’dan çok açık bir belirtiydi, çünkü buğday biçme mevsiminde böyle bir fırtına hiç olmazdı. Zamanı, doğanın bir rastlantısı olamayacak kadar iyi ayarlanmıştı.

12:19-25   Halk büyük korkuya kapıldı ve Samuel’e kendileri için dua etsin diye yalvardılar. Samuel, duasıyla yargıyı getirmişti; yine duasıyla merhamet sağlayabilirdi. Bu isteklerine Samuel, yine Rab’bi izlemelerini söyleyerek karşılık verdi; yargıdan sakınmanın yolu buydu. Samuel onlar için sürekli dua etti. Aksini yapması zaten günah olurdu. Dua etmemek yalnızca ilgisizlik değil, aynı zamanda günahtır da.

 

Kutsal Kitap

1 Bundan sonra Samuel İsrail halkına şöyle dedi: ‹‹Bana söylediğiniz her şeye kulak verdim: Size bir kral atadım.
2 Şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım, saçım ağardı. Oğullarım da sizlerle birlikte. Gençliğimden bu güne dek size önderlik yaptım.
3 İşte karşınızda duruyorum. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Göz yummak için kimden rüşvet aldım? RABbin ve Onun meshettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılığını vereyim.››
4 Halk, ‹‹Bizi dolandırmadın›› diye karşılık verdi, ‹‹Bize baskı da yapmadın. Kimsenin elinden hiçbir şey almadın.››
5 Samuel, ‹‹Bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem RAB, hem de Onun meshettiği kral tanıktır›› dedi. ‹‹Evet, tanıktır›› dediler.
6 Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹Musa ile Harunu görevlendiren, atalarınızı Mısırdan çıkaran RABdir.
7 Şimdi burada durun, RABbin önünde, Onun sizi ve atalarınızı tekrar tekrar nasıl kurtardığına dair kanıtlar göstereyim size.
8 ‹‹Yakup Mısıra gittikten sonra, atalarınız RABbe yakardı. O da atalarınızı Mısırdan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harunu gönderdi.
9 Ama atalarınız Tanrıları RABbi unuttular. Bu yüzden RAB onları Hasor ordusunun komutanı Siseranın, Filistlilerin ve Moav Kralının eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar.
10 Atalarınız RABbe, ‹Günah işledik; RABbi bırakıp Baalın ve Aştoretin putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar, sana kulluk edeceğiz› diye seslendiler.
11 RAB de Yerubbaalı, Bedanıfö, Yiftahı ve ben Samueli gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı. ‹‹Barak››. ‹‹Şimşonu››.
12 ‹‹Ama siz Ammon Kralı Nahaşın üzerinize yürüdüğünü görünce, Tanrınız RAB kralınız olduğu halde bana, ‹Hayır, bize bir kral önderlik yapacak› dediniz.
13 İşte seçtiğiniz, dilediğiniz kral! Evet, RAB size bir kral verdi.
14 Eğer RABden korkar, Ona kulluk ederseniz, Onun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız RABbin ardınca giderseniz, ne âlâ!
15 Ama RABbin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, RAB kralınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır. ‹‹Atalarınızı››.
16 ‹‹Şimdi olduğunuz yerde durun ve RABbin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün.
17 Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye RABbe yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün RABbin gözünde ne denli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız.››
18 Samuel RABbe yalvardı ve RAB o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk RABden de Samuelden de çok korktu.
19 Bunun üzerine Samuele, ‹‹Yok olmayalım diye, biz kulların için Tanrın RABbe yakar›› dediler, ‹‹Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik.››
20 Samuel halka, ‹‹Korkmayın›› dedi, ‹‹Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RABbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RABbe kulluk edin.
21 Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir.
22 RAB görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı.
23 Bana gelince, sizin için RABbe yalvarmaktan vazgeçip Ona karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.
24 Yalnız RABden korkun, Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün!
25 Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz, hem siz yok olacaksınız, hem de kralınız.››

1. Eski metinlerde, Bedan ve Barak adları birbirlerine çok benzemektedir. İbranice’deki “d” ve “r”, “n” ve “k”nın son biçimlerinde olduğu gibi, yazılırken ge­nellikle karıştırılırlar.