1 Samuel 10

II. SAUL’UN, REDDEDİLİNCEYE KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ KRALLIĞI  (10-15. Bölümler)

A. Meshedilmesi ve Onaylanması (10, 11. Bölümler)

10:1-6   Samuel, Saul’u başının üzerine yağ dökerek İsrail Kralı olarak meshetti. Kâhinler meshedilerek göreve getirilmişti (Lev.8:12). Şimdi de ilk kral aynı şekilde meshediliyordu. Halk önünde yapılacak kutlama daha sonra gerçekleşecekti. Rab’bin sözünü onaylayan üç belirti Saul’a daha sonra verildi:

  1. Rahel’in mezarında iki kişi Saul’la karşılaşacak ve kendisine babasının eşeklerinin bulunduğunu söyleyeceklerdi.
  2. Beytel’e giden yolda, Tavor’daki meşe ağacının altında üç adamla karşılaşacak ve onlardan iki somun ekmek alacaktı.
  3. ‘Tanrı’nın Tepesi’ne’ geldiğinde ve bir grup peygamberle karşılaştığında, Rab’bin Ruhu Saul’un üzerine güçlü bir biçimde inecek ve Saul peygamberlikte bulunacaktı.

10:7-9   Tüm bu belirtiler gerçekleştikten sonra Saul Gilgal’a gidecek, orada Samuel’in gelişini beklemek ve kurban sunmak üzere yedi gün bekleyecekti. 2-6. ayetlerdeki tüm belirtiler aynı gün gerçekleşti; Gilgal’daki olaylar daha sonra yerine geldi (13:7-15).

9. ayetten, Saul’un içtenlikle tövbe ettiği sonucu çıkarılmamalıdır. Aslında Saul, daha sonraki davranışlarıyla kanıtlayacağı gibi, benliğinin tutkularına uyan bir adamdı. Tanrı’yı kişisel bir biçimde tanımamasına rağmen, Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı halkının Kralı olarak resmi konumuyla tanıtılmıştı. Başka bir deyişle, onun gerçek bir imanlı olmadığına inansak bile, resmi olarak Tanrı adamıydı. 1

10:10-16   Peygamberler adanmış ve gayretli kişilerdi. Bu nedenle halk, peygamberlerin arasında peygamberlikte bulunan Saul’u gördüğünde şaşırdı. “Saul’da mı peygamber oldu?” sözü bu olayla ortaya çıkmıştır. Saul’un, karakteriyle hiç bağdaşmayan bir eylemde bulunması nedeniyle duyulan şaşkınlığı ifade eden bu söz, sonradan özdeyiş haline gelmiştir. Saul’un amcası (sandığımız gibi babası değil), onu Samuel’le yaptığı konuşma hakkında sorguya çekti. Saul, Samuel’i ziyaret ettiğinden söz etti, ama onun tarafından, tüm gözlerden uzakta kral olarak meshedildiğini açıklamadı.

10:17-19   Bu arada Samuel, kral olarak atandığını duyurmak için halkı Mispa’da topladı. Asıl duyuruyu yapmadan önce, onlara bir kez daha bir kral istemelerinin, kendilerini Mısır’dan çıkartıp vaat edilen ülkeye getiren Tanrı’yı reddetmek anlamına geldiğini hatırlattı. Saul seçildiğinde, ya alçakgönüllülük ya da korku nedeniyle saklanmıştı. Matthew Henry, Saul’un neden korkmuş olabileceği konusuna dört açıklama getirir:

  1. Çünkü böylesine büyük bir güvene layık olmadığının bilincindeydi…
  2. Çünkü kral olması, kendisini sevmeyen komşularının kıskançlıklarıyla karşılaşmasına neden olacaktı.
  3. Çünkü Samuel’in söyledikleri aracılığıyla, halkın bir kral istemekle günah işlediğini ve Tanrı’nın bu isteği kızgınlıkla yerine getirdiğini anlamıştı.
  4. Çünkü o tarihlerde İsrail’in ilişkileri kötü durumdaydı; Filistliler güçlüydüler, Ammonlular tehdit ediyorlardı ve Saul’un böyle bir fırtınada yelken açması için gerçekten cesur olması gerekiyordu.2

10:20-27   Saul öne çağrıldı ve halka kralları olarak sunuldu. İsrail’de kendisinden daha iyi bir örneğin bulunması zordu. Saul’a bağlanmış birçok yiğit vardı ve ona Giva’daki evine kadar eşlik ettiler. Ama yeni kralı herkes desteklemiyordu. Saul, kendisini küçümseyen isyancıların önünde bilgece davrandı ve esenliğini korudu.

 

Kutsal Kitap

1 Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saulun başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: ‹‹RAB seni kendi halkına önder olarak meshetti.
2 Bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında, Selsahtaki Rahelin mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana, ‹Aramaya çıktığın eşekler bulundu› diyecekler, ‹Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti, oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı.›
3 Oradan daha ilerleyip Tavordaki meşe ağacına varacaksın. Orada biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrının huzuruna, Beytele çıkan üç adamla karşılaşacaksın.
4 Seni selamlayıp iki somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin.
5 Sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat-Elohime varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın.
6 RABbin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin.
7 Bu belirtiler gerçekleştiğinde, duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir.
8 Şimdi benden önce Gilgala git. Yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak, ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek yedi gün beklemen gerekecek.››
9 Saul, Samuelin yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez, Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler gerçekleşti.
10 Givaya varınca, Saulu bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrının Ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı.
11 Onu önceden tanıyanların hepsi, peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce, birbirlerine, ‹‹Ne oldu Kiş oğluna? Saul da mı peygamber oldu?›› diye sordular.
12 Orada oturanlardan biri, ‹‹Ya onların babası kim?›› dedi. İşte, ‹‹Saul da mı peygamber oldu?›› sözü buradan gelir.
13 Saul peygamberlikte bulunduktan sonra tapınma yerine çıktı.
14 Amcası, Saul ile hizmetkârına, ‹‹Nerede kaldınız?›› diye sordu. Saul, ‹‹Eşekleri arıyorduk›› diye karşılık verdi, ‹‹Onları bulamayınca, Samuele gittik.››
15 Amcası, ‹‹Samuel sana neler söyledi, lütfen bana da anlat›› dedi.
16 Saul, ‹‹Eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi›› diye yanıtladı. Ama Samuelin krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı.
17-18 Sonra Samuel, İsrail halkını Mispada RAB için bir araya getirip şöyle dedi: ‹‹İsrailin Tanrısı RAB diyor ki, ‹Ben İsraillileri Mısırdan çıkardım. Mısırlıların ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım.›
19 Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran Tanrınıza sırt çevirdiniz ve, ‹Hayır, bize bir kral ata› dediniz. Şimdi RABbin önünde oymak oymak, boy boy dizilin.››
20 Samuel bütün İsrail oymaklarını bir bir öne çıkardı. Bunlardan Benyamin oymağı kurayla seçildi.
21 Sonra Benyamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matrinin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar.
22 Yine RABbe, ‹‹O daha buraya gelmedi mi?›› diye sordular. RAB de, ‹‹O burada, eşyaların arasında saklanıyor›› dedi.
23 Bunun üzerine koşup Saulu oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu.
24 Samuel halka, ‹‹RABbin seçtiği adamı görüyor musunuz?›› dedi, ‹‹Bütün halkın arasında bir benzeri yok.›› Bunun üzerine halk, ‹‹Yaşasın kral!›› diye bağırdı.
25 Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip RABbin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi.
26 Saul da Givaya, kendi evine döndü. Tanrının isteklendirdiği yiğitler ona eşlik ettiler.
27 Ama bazı kötü kişiler, ‹‹O bizi nasıl kurtarabilir?›› diyerek Saul’u küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı.

1. Bazı müjdeci araştırmacılar, Saul’un imanlı olduğunu düşünürler; çok kötü biçimde günaha düşmüş ve sonra da zihinsel rahatsızlık geçirmiştir. Bu kişiler, Tanrı’nın imansız birini seçilmiş halkının ilk kralı olarak atamasının olasılık dışı ol­duğunu savunurlar.

2. Matthew Henry, “1.Samuel”, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, II:334,35.