1 Samuel 1

YORUM

I. SAUL’UN ATANMASINA KADAR SAMUEL’İN GÖREVİ (1-9. Bölümler)

A. Samuel’in Doğumu ve Çocukluğu (1. Bölüm)

1:10   1.Samuel Kitabı, Elkana’nın Hanna (Lütuf) ve Peninna (İnci) adlı iki karısını tanıtarak başlar. Elkana, Efrayim’deki Ramatayim kasabasından bir Levili’ydi; bundan dolayı 1. ayette Efrayimli unvanını görüyoruz (1Ta.6:22-28). Kutsal Kitap sadık bir tarihsel kayıt olarak poligami uygulamasından söz eder, ama onu asla onaylamaz. Lea ve Rahel isimli iki kadından biri kısırken, diğeri değildi. Bu, evde rekabete yol açtı. Çünkü Hanna’nın çocuğu olmamasına rağmen, kocası tarafından daha çok seviliyordu. Aile, törenlerden birini kutlamak için her yıl Şilo’ya gittiğinde, Hanna sunulan esenlik kurbanından iki pay alırdı (3-5. ayetler). Ama bu, kuması Peninna’nın ona sataşmasına neden oluyordu. Yıllar geçtikçe okları daha derine girmeye başladı ve Hanna sorununu tapınakta Rab’bin önüne getirdi.

1:11-18   Hanna, Tanrı kendisine bir oğul verirse, bu çocuğu Rab’be adamaya ant içti. Çocuk doğumundan itibaren nezir olacaktı. Piskopos Hall şöyle yazar:

Bir iyilik elde etmenin yolu, Tanrı’dan istediğimiz bu iyiliği, yüreklerimizde O’nun yüceltilmesi için adamaktır; bu şekilde Tanrı, hem kulunu hoşnut eder, hem de kendisini onurlandırır. 1

Yaşlı kâhin Eli, Hanna’nın kıpırdayan dudaklarını gördü ve onun sarhoş olduğunu düşündü. Ama Hanna durumunu açıklar açıklamaz onun ciddiyetini anladı. Onu kutsadı ve esenlik içinde gönderdi. Hanna, fiziksel kısırlığı nedeniyle üzülüyordu. Bizler de ruhsal kısırlığımız nedeniyle yas tutmalıyız.

1:19-28   Hanna, duası yanıtlandığında bebeğinin adını Samuel (Tanrı duyar) koydu, 2 çünkü çocuk “Rab’den istenmişti.” Samuel sütten kesildiğinde, Hanna onu Rab’bin evine götürdü ve oğlunu yaşamı boyunca Rab’be adadı. Çocuk kâhinlere hizmet etmeye ve Rab’bin önünde tapınmaya başladı. 28. ayetteki son ifade Samuel’le ilgilidir: Samuel, çok genç olmasına rağmen Rabbe tapındı, çünkü yaşamı Rab’bin hizmetine adanmıştı.

 

Kutsal Kitap

1 Efrayim dağlık bölgesindeki Ramatayim Kasabasında yaşayan, Efrayim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı.
2 Elkananın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninnanın çocukları olduğu halde, Hannanın çocuğu olmuyordu.
3 Elkana Her Şeye Egemen RABbe tapınıp kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden Şiloya giderdi. Elinin RABbin kâhinleri olan Hofni ve Pinehas adındaki iki oğlu da oradaydı.
4 Elkana kurban sunduğu gün karısı Peninnaya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken,
5 Hannaya iki pay verirdi. Çünkü RAB Hannanın rahmini kapamasına karşın, Elkana onu severdi.
6 Ama RAB Hannanın rahmini kapadığından, kuması Peninna Hannayı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı.
7 Bu yıllarca böyle sürdü. Hanna RABbin Tapınağına her gittiğinde kuması ona sataşırdı. Böylece Hanna ağlar, yemek yemezdi.
8 Kocası Elkana, ‹‹Hanna, neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun?›› derdi, ‹‹Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için on oğuldan daha iyi değil miyim?››
9 Bir gün onlar Şiloda yiyip içtikten sonra, Hanna kalktı. Kâhin Eli RABbin Tapınağının kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu.
10 Hanna, gönlü buruk, acı acı ağlayarak RABbe yakardı
11 ve şu adağı adadı: ‹‹Ey Her Şeye Egemen RAB, kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek.›› kişinin belirtisiydi (bkz. Say.6:5).
12 Hanna RABbe yakarışını sürdürürken, Eli onun dudaklarını gözetliyordu.
13 Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hannayı sarhoş sanarak,
14 ‹‹Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak›› dedi.
15 Hanna, ‹‹Ah, öyle değil efendim!›› diye yanıtladı, ‹‹Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim, ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi RABbe döküyordum.
16 Kulunu kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır.››
17 Eli, ‹‹Öyleyse esenlikle git›› dedi, ‹‹İsrailin Tanrısı dileğini yerine getirsin.››
18 Hanna, ‹‹Senin gözünde lütuf bulayım›› deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi.
19 Ertesi sabah erkenden kalkıp RABbe tapındılar. Ondan sonra Ramadaki evlerine döndüler. Elkana karısı Hannayla birleşti ve RAB Hannayı anımsadı.
20 Zamanı gelince Hanna gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. ‹‹Onu RABden diledim›› diyerek adını Samuel koydu.
21 Elkana RABbe yıllık kurbanını ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte Şiloya gitti.
22 Ama Hanna gitmedi. Kocasına, ‹‹Çocuk sütten kesildikten sonra onu RABbin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak›› dedi.
23 Kocası Elkana, ‹‹Nasıl istersen öyle yap›› diye karşılık verdi, ‹‹Çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. RAB sözünü yerine getirsin.›› Böylece Hanna oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi.
24 Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna üç yaşında bir boğa, bir efafç un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte RABbin Şilodaki tapınağına götürdü.
25 Boğayı kestikten sonra çocuğu Eliye getirdiler.
26 Hanna, ‹‹Ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup RABbe yakaran kadınım ben›› dedi,
27 ‹‹Bu çocuk için yakarmıştım; RAB dileğimi yerine getirdi.
28 Ben de onu RAB’be adıyorum. Yaşamı boyunca RAB’be adanmış kalacaktır.›› Sonra çocuk orada RAB’be tapındı. Masoretik metin ‹‹Üç boğa››.

1. Bishop Hall, Spurgeon’s Devotional Bible’dan alıntı, s.222.

2. Gesenius ve diğer İbrani araştırmacılar adın, Tanrı’nın adı (Şem) olduğuna inanıyorlardı.