1 Krallar 21

12. Ahav’ın Navot’a Karşı İşlediği Suçlar (21. Bölüm)

21:1-4   21. bölüm Ahav’ın ölümünden önceki olaylara ayrıntılarıyla yer verir. Yer, Ahav ve İzebel’in saraylarının bulunduğu Yizreel’dir. Sarayın bitişiğinde Yizreelli Navot’un bir bağı vardı. Ahav, orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istedi. Navot, İsrail yasalarına göre mülkün ilk olarak verilen ailede kalması gerektiğinden, toprağını satmayı ya da değiş tokuş etmeyi reddetti (Lev. 25:23-28; Say.36:7; Hez.46:18).

21:5-16   İzebel kocasının yanına geldiğinde onun sinirli ve keyifsiz olduğunu gördü. Navot’un bağını satmayı reddettiğini öğrendiğinde, Ahav’a bu bağın yakında kendisinin olacağına söz verdi. Oruç ilan etti ve Navot’u halkın önünde dava etti. Navot’u Tanrı’ya ve krala karşı sövmekle suçlayan iki yalancı tanık bulundu. Bunun üzerine Navot’u kentin dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler.

Hain İzebel böylelikle Navot’u, Tanrı’nın Yasası’na karşı geldiği için öldürmüş gibi göründü. Navot’un ölümünden sonra toprağı oğullarına geçeceğinden, İzebel onları da öldürdü (2Kr.9:26). Günahkâr kraliçe kötü olduğu kadar dikkatliydi de.

21:17-26   Ahav, Navot öldükten sonra onun bağını almaya gittiğinde İlyasla karşılaştı. Peygamber onu cinayet ve hırsızlıkla suçladı. İlyas, Ahav’ın ve onun soyundan gelen tüm erkeklerin öldürüleceğini, hanedanının sona ereceğini, İzebel’in cesedinin İsrail’deki köpekler tarafından yeneceğini ve Ahavın ailesinden ölenlerin cesetlerinin gömülmeyeceğini bildirdi (24. ayet). Ahav’a verilen cezanın ağırlığı, putperestliğinin boyutlarını açıklar: “Ahav kadar, RAB’bin gözünde kötü olanı yaparak kendini satan hiç kimse olmadı.”

21:27-29   Ahav kötü sonunu işittiğinde, kendisini Rab’bin önünde alçalttı. Bu nedenle Rab, karısı ve ailesi üzerine gelecek yargının, Ahav’ın ölümünden sonra gerçekleşmesini buyurdu.

Bu ayetlerden alacağımız ders, Tanrı’nın bir lütuf ve merhamet Tanrısı olduğudur. Rab şöyle der: “Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!” (Hez.33:11).

Ahav’ın sözde tövbesi, geçici bir erteleme sağlamıştı. Ama bir sonraki bölümde, yüreğinin değişmediği kanıtlanır. Lütfa gururla karşılık verir. Rab bu nedenle, Ahav’ı ölüm meleğine teslim etti. Yehu, İlyas’ın peygamberliğini yerine getirerek Ahav’ın ailesinden sağ kalanları öldürmek için atanmıştı (2Kr. 9,10).

 

Kutsal Kitap

1-2 Yizreelde Samiriye Kralı Ahavın sarayının yanında Yizreelli Navotun bir bağı vardı. Bir gün Ahav, Navota şunu önerdi: ‹‹Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim, ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim.››
3 Ama Navot, ‹‹Atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten RAB beni esirgesin›› diye karşılık verdi.
4 ‹‹Atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermem›› diyen Yizreelli Navotun bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi.
5 Karısı İzebel yanına gelip, ‹‹Neden bu kadar sıkılıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?›› diye sordu.
6 Ahav karısına şöyle karşılık verdi: ‹‹Yizreelli Navota, ‹Sen bağını gümüş karşılığında bana sat, istersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim› dedim. Ama o, ‹Hayır, bağımı sana vermem› dedi.››
7 İzebel, ‹‹Sen İsraile böyle mi krallık yapıyorsun?›› dedi, ‹‹Kalk, yemeğini ye, keyfini bozma. Yizreelli Navotun bağını sana ben vereceğim.››
8 İzebel Ahavın mührünü kullanarak onun adına mektuplar yazdı, Navotun yaşadığı kentin ileri gelenleriyle soylularına gönderdi.
9 Mektuplarda şunları yazdı:
10 Karşısına da, ‹Navot Tanrıya ve krala sövdü› diyen iki yalancı tanık koyun. Sonra onu dışarı çıkarıp taşlayarak öldürün.››
11 Navotun yaşadığı kentin ileri gelenleriyle soyluları İzebelin gönderdiği mektuplarda yazdıklarını uyguladılar.
12 Oruç ilan edip Navotu halkın önüne oturttular.
13 Sonra iki kötü adam gelip Navotun karşısına oturdu ve halkın önünde: ‹‹Navot, Tanrıya ve krala sövdü›› diyerek yalan yere tanıklık etti. Bunun üzerine onu kentin dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler.
14 Sonra İzebele, ‹‹Navot taşlanarak öldürüldü›› diye haber gönderdiler.
15 İzebel, Navotun taşlanıp öldürüldüğünü duyar duymaz, Ahava, ‹‹Kalk, Yizreelli Navotun sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağını sahiplen›› dedi, ‹‹Çünkü o artık yaşamıyor, öldü.››
16 Ahav, Yizreelli Navotun öldüğünü duyunca, onun bağını almaya gitti.
17 O zaman RAB, Tişbeli İlyasa şöyle dedi:
18 ‹‹Kalk, Samiriyeli İsrail Kralı Ahavı karşılamaya git. Şu anda Navotun bağındadır. Orayı almaya gitti.
19 Ona de ki, RAB şöyle diyor: ‹Hem adamı öldürdün, hem de bağını aldın, değil mi? Navotun kanını köpekler nerede yaladıysa, senin kanını da orada yalayacak.› ››
20 Ahav, İlyasa, ‹‹Ey düşmanım, beni buldun, değil mi?›› dedi. İlyas şöyle karşılık verdi: ‹‹Evet, buldum. Çünkü sen RABbin gözünde kötü olanı yaparak kendini sattın.
21 RAB diyor ki, ‹Seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrailde senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü kurutacağım.
22 Beni öfkelendirip İsraili günaha sürüklediğin için senin ailen de Nevat oğlu Yarovamın ve Ahiya oğlu Baaşanın ailelerinin akıbetine uğrayacak.›
23 ‹‹RAB İzebel için de, ‹İzebeli Yizreel Kentinin surları dibinde köpekler yiyecek› diyor.
24 ‹Ahavın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek.› ››
25 -Ahav kadar, RABbin gözünde kötü olanı yaparak kendini satan hiç kimse olmadı. Karısı İzebel onu her konuda kışkırtıyordu.
26 Ahav RABbin İsrail halkının önünden kovduğu Amorluların her yaptığına uyarak putların ardınca yürüdü ve iğrenç işler yaptı.-
27 Ahav bu sözleri dinledikten sonra, giysilerini yırttı, çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içinde yatıp kalkarak, alçakgönüllü bir yol tuttu.
28 RAB, Tişbeli İlyasa şöyle dedi:
29 ‹‹Ahav’ın önümde ne denli alçakgönüllü davrandığını gördün mü? Bu alçakgönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim.››