1 Krallar 13

2. Yarovam ve Tanrı Adamı (13:1-32)

13:1-3   Yarovam, buhur yakmak için sunakta dururken, Yahuda’dan putperest sunağı yargılamak üzere bir Tanrı adamı gönderildi. Tanrı adamı, Yoşiya adında bir kralın Yahuda’da yükseleceğini ve putperest kâhinleri sunakta yakacağını bildirdi. 2. ayetteki peygamberlik, 2.Krallar 23:15-16’da gerçekleşir. Peygamberlik ve yerine gelmesi arasında 300 yıldan fazla zaman geçmişti. Önbildirinin bir işareti olarak, Tanrı adamı sunağın parçalanacağını ve üstündeki küllerin çevreye savrulacağını söylemişti.

13:4-6   Yarovam peygamberin tutuklanmasını buyurduğunda, eli felç oldu. Aynı zamanda sunak parçalara ayrıldı ve külleri çevreye savruldu – Yarovam’ın kurduğu dinin sonunu haber veren peygamberlik sözü yerine geldi. Peygamberin duasına yanıt olarak felçli eli iyileşip eski halini aldı.

13:7-10   Gözdağı vererek peygamberi susturamayan kral, onun dostluğunu kazanmayı deneyecekti. Tanrı peygambere, Yarovam’ın kötü krallığına en küçük bir hoşgörü dahi göstermemesi konusunda kesin buyruk vermişti. Böylece Rab’bin buyruklarıyla uyumlu olarak peygamber, Yarovam’la yemeyi içmeyi reddetti. Aynı zamanda Beytel’e başka bir yoldan gitti.

13:11-19   Yolda Beytelli yaşlı bir peygamber tarafından durduruldu. Önce Beytel’de olup bitenlere en ufak bir hoşgörü göstermemek için yaşlı peygamberin konukseverliğini reddetti. Ama sonra yaşlı adam, bir meleğin kendisine, Tanrı adamını ağırlayarak ikramda bulunmasını söylediğini anlattı. Bu yalanı, peygamberin önerilen bu konukseverliği kabul etmesine neden oldu.

13:20-25   Birlikte yemek yerlerken Rab Beytelli yaşlı peygambere seslendi. O da Rab’bin sözünü Tanrı adamına bildirdi. Tanrı adamı, itaatsizliği nedeniyle ölecek ve cesedi ailesinin yanına gömülmeyecekti. Bu hüküm çok ağır gibi görünse de, Tanrı’nın sevdiklerine, sözcülerine ve büyük ayrıcalık tanıdıklarına daha titiz davrandığını hatırlamalıyız. Eve gitmek üzere yola çıkan Tanrı adamı bir aslan tarafından öldürüldü. Doğa yasalarına aykırı olarak, aslan ve peygamberin eşeği, yola serilmiş cesedin yanında nöbet tuttular.

13:26-32   Yaşlı peygamber olanları işittiğinde, bunun itaatsizliğe karşı Rab’bin yargısı olduğunu fark etti. Olay yerine gitti, cesedi Beytel’e geri getirdi ve kendi mezarına gömdü. Sonra oğullarına, Tanrı adamının yanına gömülmek istediğini bildirdi; bir parçası olduğu putperest sistemin Tanrı’nın yıkımına uğradığını anlamıştı.

3. Yarovam’ın Sahte Kâhinliği (13:33,34)

Kral Yarovam, halkın her sınıfından insanı kâhin yaparak ve kendisi de kâhin olarak hizmet ederek yaptığı kötülüğü sürdürdü. Bu günah Yarovam’ın hanedanının yıkılmasına neden oldu.

Irving L. Jensen şöyle yazar:

Kral Yarovam, Yahudalı peygamberin ölümünde, tövbe etmediği taktirde kendi örneğini ve aynı yargıya uğrayacağını görmeliydi. Peygamber gibi, Yarovam’da Tanrı tarafından yüksek bir konum için seçilmişti. Yine peygamber gibi, o da Tanrı’nın kendisinden ne istediğini biliyordu. Ama peygamber gibi, kendisi de Tanrı sözüne itaatsizlik etmişti. 1

 

Kutsal Kitap

1 Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken, bir Tanrı adamı RABbin buyruğu üzerine Yahudadan Beytele geldi.
2 RABbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi: ‹‹Sunak, ey sunak! RAB diyor ki, ‹Davutun soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan, tapınma yerlerinde görevli kâhinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak.› ››
3 Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹RABbin bana açıkladığı belirti şudur: Bu sunak parçalanacak, üstündeki küller çevreye savrulacak.››
4 Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytelde sunağa karşı söylediklerini duyunca, elini ona doğru uzatarak, ‹‹Yakalayın onu!›› diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi.
5 Tanrı adamının RABbin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca, sunak parçalandı, üstündeki küller çevreye savruldu.
6 O zaman Kral Yarovam, Tanrı adamına, ‹‹Lütfen benim için dua et, Tanrın RABbe yalvar ki, elim eski halini alsın›› dedi. Tanrı adamı RABbe yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı.
7 Kral, Tanrı adamına, ‹‹Benimle eve kadar gel de bir şeyler ye›› dedi, ‹‹Sana bir armağan vereceğim.››
8 Tanrı adamı, ‹‹Varlığının yarısını bile versen, seninle gelmem›› diye karşılık verdi, ‹‹Burada ne yer, ne de içerim.
9 Çünkü RAB bana, ‹Orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme› diye buyruk verdi.››
10 Böylece Tanrı adamı, Beytele gelmiş olduğu yoldan değil, başka bir yoldan gitti.
11 O sıralarda Beytelde yaşayan yaşlı bir peygamber vardı. Çocukları gelip o gün Tanrı adamının Beytelde yaptıklarını ve krala söylediklerini babalarına anlattılar.
12 Yaşlı baba, ‹‹Tanrı adamı hangi yoldan gitti?›› diye sordu. Çocuklar Yahudadan gelen Tanrı adamının hangi yoldan gittiğini ona gösterdiler.
13 Bunun üzerine yaşlı baba, ‹‹Eşeğimi hazırlayın›› dedi. Çocuklar eşeğe palan vurunca, binip
14 Tanrı adamının ardına düştü. Onun bir yabanıl fıstık ağacının altında oturduğunu görünce, ‹‹Yahudadan gelen Tanrı adamı sen misin?›› diye sordu. Adam, ‹‹Evet, benim›› diye karşılık verdi.
15 Yaşlı peygamber, ‹‹Gel benimle eve gidelim, bir şeyler ye›› dedi.
16 Tanrı adamı şöyle karşılık verdi: ‹‹Yolumdan dönüp seninle gelemem. Burada ne yer, ne de içerim.
17 Çünkü RAB bana, ‹Orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme› diye buyruk verdi.››
18 Bunun üzerine yaşlı peygamber, ‹‹Ben de senin gibi peygamberim›› dedi, ‹‹RABbin buyruğu üzerine bir melek bana, ‹Onu evine götür ve yiyip içmesini sağla› dedi.›› Ne var ki yalan söyleyerek Tanrı adamını kandırdı.
19 Böylece Tanrı adamı onunla birlikte geri döndü ve evinde yiyip içmeye başladı.
20 Sofrada otururlarken, RAB, Tanrı adamını yolundan döndüren peygambere seslendi.
21 O da Yahudadan gelen Tanrı adamına şöyle dedi: ‹‹RAB diyor ki, ‹Madem RABbin sözünü dinlemedin, Tanrın RABbin sana verdiği buyruğa uymayıp
22 yolundan döndün; sana yiyip içme dediği yerde yiyip içtin, cesedin atalarının mezarlığına gömülmeyecek.› ››
23 Tanrı adamı yiyip içtikten sonra yaşlı peygamber onun için eşeği hazırladı.
24 Tanrı adamı giderken yolda bir aslanla karşılaştı. Aslan onu oracıkta öldürdü. Eşekle aslan yere serilen cesedin yanında duruyordu.
25 Yoldan geçenler yerde yatan cesetle yanında duran aslanı gördüler. Gidip yaşlı peygamberin yaşadığı kentte gördüklerini anlattılar.
26 Tanrı adamını yolundan döndüren yaşlı peygamber olanları duyunca, şöyle dedi: ‹‹RABbin sözünü dinlemeyen Tanrı adamı budur. Bu yüzden RAB, sözü uyarınca, onun üzerine bir aslan gönderdi. Aslan onu parçalayıp öldürdü.››
27-28 Peygamber, çocuklarına, ‹‹Eşeği hazırlayın!›› dedi. Çocukların hazırladığı eşeğe binip gitti. Eşekle aslanı yerde yatan Tanrı adamının cesedi başında buldu. Ancak aslan cesedi yemediği gibi eşeğe de dokunmamıştı.
29 Yaşlı peygamber Tanrı adamının cesedini eşeğin sırtına attı ve ona ağıt yakıp gömmek için kendi kentine götürdü.
30 Cesedi kendi mezarına gömdü. ‹‹Ah kardeşim!›› diyerek ardından ağıt yaktılar.
31 Tanrı adamını gömdükten sonra, yaşlı peygamber çocuklarına şöyle dedi: ‹‹Ben ölünce beni bu Tanrı adamının yanına gömün, kemiklerimi de onun kemiklerinin yanına koyun.
32 Çünkü onun Beyteldeki sunağa ve Samiriye kentlerindeki tapınma yerlerinde bulunan bütün tapınaklara karşı RABbin buyruğuyla yaptığı uyarılar kesinlikle yerine gelecektir.››
33 Bu olaya karşın Yarovam gittiği kötü yoldan ayrılmadı. Yine her türlü insanı tapınma yerlerine kâhin olarak atadı ve buralara kâhin olmak isteyen herkese görev verdi.
34 Yarovam’ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu.

1. Irving L. Jensen. I Kings with Chronicles, s.80-81.