Yaratılış 36

Bu bölümde Esav’ın oğullarının çeşitli ünvanları ve yerleştikleri bölgelerin adlarına yer verilir. Bu nedenle bu bölüm üzerinde durmayacağız ve hemen diğer bölüme geçeceğiz; bu bölüm esin ile yazılmış tüm Kutsal Kitap içinde bulunan en verimli ve en ilginç bölümlerden bir tanesidir.