Mısır’dan Çıkış 29

Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, Harun ve oğulları Mesih’i ve kiliseyi temsil ederler, ama üstünlük Harun’dadır.

“Harun ile oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip su ile yıka.” Harun’un su ile yıkanması, Mesih’in kutsallığına ilişkin bir örnektir. Kilise, Mesih ile birlikte diriliş yaşamında bağlantısı olduğu için kutsaldır. Mesih, kilisenin Tanrı önündeki mükemmel tanımıdır. Su ile yıkanmış olmanın törensel eylemi, Tanrı Sözü’nün eylemini ifade eder. (Bakınız Efesliler 5:26) “Onlar da gerçek ile kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.” (Yuhanna 17:19) Mükemmel bir itaatin gücü ile Kendisini Tanrı için ayırdı, sonsuz Ruh aracılığı ile Söz tarafından insan olarak her konuda yönetildi, öyle ki, O’na ait olanların hepsi, gerçeğin ahlak gücü aracılığı ile tam olarak ayrılsınlar.

“Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu meshet.”  (ayet 7) Burada Kutsal Ruh’a sahibiz. Ama Harun’un kan dökülmeden önce mesh edildiğine dikkat edelim. Çünkü Harun önümüzde Mesih’in örneği olarak durur ve kendi Kişiliğinde ne olduğundan dolayı çarmıh işi tamamlanmadan çok önce Kutsal Ruh ile mesh edildi. Ancak öte yandan Harun’un oğulları kan dökülene kadar mesh edilmediler. “Koçu sen kes. Kanını Harun ile oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve ayaklarının baş parmaklarına sür.

Artan kanı sunağın her yanına dök. 1 sunağın üzerindeki kanı ve mesh yağını Harun ile oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece Harun ile oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olacak.” (ayetler 20,21) Kilise ile ilgili olarak, çarmıhın kanı her şeyin temelinde yatar. Kilise, dirilmiş olan Başı göğe yüceltilmediği ve tamamlamış olduğu kurban hizmetini tanrısal Görkem’in tahtının üzerine koymadığı sürece Kutsal Ruh ile mesh edilemez idi. “Tanrı bu İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrının sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür. “ (Elçilerin İşleri 2:32,33. Aynı zamanda Yuhanna 7:39; Elçilerin İşleri 19:1-6 ayetlerini karşılaştırın.) Habil’in günlerinden bu güne canlar Kutsal Ruh aracılığı ile yeniden doğdular, etkilendiler, hareket ettiler ve hizmet için donatıldılar. Ama kilise, Ama kilise, zaferli Rabbi göğe girene ve Baba’dan Kendi adına verilmiş olan vaadi alana kadar Kutsal Ruh ile mesh edilemedi. Tüm Yeni Antlaşma boyuca bu yeni öğretişin gerçeği, doğrudan ve mutlak bir tarz ile öğretilir ve kesin doğruluğu korunur; önümüzdeki örnekte Harun’un kan dökülmeden önce mesh edilmiş olduğu gerçeğinin aşikar olmasına rağmen (ayet 7), oğulları mesh, edilmediler, daha sonra mesh edildiler. (ayet 21)

Ama bölümümüzde mesh edilme düzeni ile ilgili daha fazlasını, Ruh’un işi ile ilgili önemli gerçeği ve kilisenin konumunu öğreniriz. Aynı zamanda önümüzde Tanrı Oğlu’nun kişisel öncesizliği de mevcuttur. “Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağı ile arkadaşlarından daha çok mesh etti.” (Mezmur 45:7; İbraniler 1:9) Bu durum, Tanrı halkının kanaatinde ve deneyiminde sımsıkı olarak kalmalıdır. Evet, Tanrının sonsuz lütfunun suçlu ve cehennemi hak eden günahkarlardan söz ettiği doğrudur, ama onlar artık Mesih’te ve Tanrının ölümsüz soyundadırlar; ama hiç bir zaman onların yukarıdan doğdukları unutulmamalıdır. Birlik ne kadar yakın olur ise olsun – ve birlik, kurtaran sevginin sağlayabileceği Tanrının sonsuz öğütleri kadar yakındır – yine de Mesih’in “her şeyde üstünlüğe sahip olması gerekir. Bundan farklı bir durum olamaz.

Mesih her şeyin üstünde Baş’tır – Kilisenin Başıdır- yaratılışın Başıdır- meleklerin Başıdır-evrenin Rabbidir. Göklerde olan her şey O’na aittir ve O’nun kontrolü altında hareket eder. Yeryüzünde sürünen küçücük bir solucan bile O’nun uyumayan gözünden kaçmaz. O, “her şeyin üzerindedir” ve “ölüler arasından ilk doğandır” ve “tüm yaratılışın İlki’dir” ve “Tanrının yaratılışının başlangıcıdır.” Gökteki ve yerdeki her aile, kendisini tanrısal kategori içinde Mesih’in altında sınıflandırmalıdır. Tüm bu gerçeklere ruhsal zihin tarafından şükran ile sahip çıkılmalıdır; evet, bunun düşüncesi bile imanlının yüreğinde heyecan yaratır.  Kutsal Ruh tarafından yönetilen herkes Oğul’un kişisel yüceliklerinin her açıklanışında sevinç duyacaktır; bunun aksini bir an için bile hoş göremezler. Kilise yücelikte yükselse de onu kaldırmak için eğilen Rabbin ayaklarında eğilmekten keyif alır; O kurbanlık fedakarlığını tamamlayarak Kendisini kilise ile birleştirmiştir. Tanrısal adaletin tüm taleplerini eksiksiz bir şekilde tatmin etmiştir. Kiliseyi Kendisi ile ayrılmaz bir şekilde birleştirmiş ve kilisenin Baba tarafından, sonsuz yüceliği içinde sınırsız bir kabul görmesini sağlamıştır. “İsa, onlara kardeşlerim demekten “utanmaz.”

NOT: Ben bilerek, 29. Bölümdeki sunular konusuna değinmekten kaçındım, çünkü bu çeşitli sunu gruplarını anlık ayrıntıları ile eğer Rab ister ise, Kutsal Kitap’ın bir sonraki bölümü olan Levililer kitabında inceleyeceğiz.


1. Tamamlanmış kefaretin gücü ve Kutsal Ruh’un enerjisi aracılığı ile kulak, el ve ayağın hepsi Tanrıya adanmıştır.