Bölüm 3

“Tamamen Kirli”

Şimdi dikkatimizi 42-44.ayetlere vermemiz gerekiyor. Buradaki ifadeler çok özeldir ve günümüzdeki pek çok kişiye seslenmektedirler. “ama saçı dökülmüş ya da alnı açılmış adamın başında ya da alnında kırmızımsı beyaz yaralar çıkmış ise adam deri hastalığına yakalanmış demektir. Kahin adama bakacak. Saçı dökülmüş baş ya da alındaki şişler deri hastalığının yol açtığı yaralar gibi kırmızımsı beyaz ise adam deri hastalığına yakalanmıştır. Kirlidir. Başındaki yaradan ötürü kahin kesinlikle onu kirli ilan edecektir.” Levililer 13:42-44

Cüzamlının Yasası
“Başındaki yaradan ötürü kesinlikle kirlidir.” Levililer 13:44

Alın, cüzamın kendisini göstermesi için en elverişli yerdir. Günümüzde başlarında cüzam belasını taşıyan o kadar çok kişi vardır ki, ama yine de “tamamen kirli” olduklarına dair en ufak bir fikirleri dahi yoktur. Kendileri hakkında tamamen farklı düşünürler. Onlar her şeyi kendi düşüncelerine göre değerlendirirler. Tanrının sözüne güvenmek yerine kendi akıllarına güvenirler. Gurur, özellikle zeka ile ilgili gurur, başta bulunan cüzam belasının köküdür. Kendilerini “bilim adamı” olarak adlandıran pek çok kişi aslında başlarında cüzam hastalığı olan kişilerdir. Uzziya gururu nedeni ile yalnızca kahinlere ait olan yeri almış idi ve bu davranışı ile yukarda anlatılanlar için en büyük örneklerden birini oluşturuyor idi. Ne var ki güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rabbe ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rabbin Tapınağına girdi. Kahin Azarya ile Rabbin yürekli seksen kahini de onun ardı sıra tapınağa girdiler. Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kahinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kahinlerin önünde, Rabbin Tapınağındaki buuhur sunağının yanında duran Uzziya’nın alnında deri hastalığı belirdi. Baş kahin Azarya ile öbür kahinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekli idi. Çünkü Rab onu cezalandırmış idi.” 2.Tarihler 26:16, 19-20.