4 Temmuz

“Halkın sende sevinç bulsun diye bize yeniden yaşam vermeyecek misin?” (Mezmur 85:6)

Doğru yoldan yanlış yola sapılması genellikle kanser gibidir; böyle olduğunun farkına varmayız. Ruhsal olarak yavaş yavaş öyle soğuruz ki, ne kadar dünyasal hale geldiğimizin farkına varmayız. Bazen bir felaket, bir kriz ya da bazı Tanrı peygamberlerinin sesi duyduğumuz ihtiyaca uyanmamızı sağlar. Yalnızca o zaman Tanrının vaadini iddia edebiliriz:

“Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım.” (Yeşaya 44:3)

Tanrı Sözüne olan coşkulu gayretimi kaybettiğim zaman, dua yaşamım can sıkıcı bir rutin haline dönüştüğü zaman (ya da tamamen çöktüğü zaman)ve ilk sevgimden ayrıldığım zaman uyanışa ihtiyaç duyarım. Yerel paydaşlık toplantıları y erine televizyon programlarına daha çok ilgi duyduğum zaman, işime zamanında giderken toplantılara geç kaldığım zaman, işimde düzenli çalışmama ama toplantılara ara sıra gittiğim zaman, para için yapmaya istekli olduğum şeyleri Kurtarıcı için yapmaya istekli olmadığım zaman, Rabbin işi için harcadığım paradan daha fazlasını kendi ilgilerim için harcadığım zaman, uyanışa ihtiyacım var demektir.

Kin, öfke, acı duygular barındırdığım zaman uyanışa ihtiyacım vardır. Dedikodu yaptığım ve acı sözler söylediğim zaman, yaptığım hataları itiraf etmeye isteksiz olduğum zaman, ya da yaptığı hataları bana itiraf eden diğer kişileri bağışlamaya istek duymadığım zaman, evde kavga ettikten sonra toplulukta hiçbir şey olmamış gibi tatlılık ve ışık içinde davrandığım zaman, uyanışa ihtiyaç duyarım. Konuşmalarımızda dünyaya uyum sağlar hale geldiğimiz zaman, yürüyüşümüz ve yaşam biçimimizin tamamı dünyanınkine benzediği zaman, uyandırılmamız gerekir. Gurur, ekmeğe doymuşluk ve umursamazlık gibi Sodom’a özgü günahlara yer verdiğimiz zaman, uyanışa duyduğumuz ihtiyaç ne kadar da büyüktür (Hezekiel 16:49).

Soğukluğumuzun ve kısırlığımızın farkına varır varmaz, 2.Tarihler 7:14 ayetindeki vaadi talep edebiliriz.

“adım ile çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından döner ise, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.”

Kabul etmek uyanışa götüren yoldur!

Ey Kutsal Ruh, uyanış Senden gelir;
Bir uyanış gönder – bendeki işi başlat.
Senin Sözünde ihtiyacımı sağlayacağın yazılıdır.
Şimdi ey Rab, alçakgönüllülük ile bereketler için yalvarıyorum.
— J.Edwin Orr