16 Temmuz

“Kurtar beni ya Rab, sadık kulun kalmadı;
güvenilir insanlar yok oldu.” (Mezmur 2:1)

Sadık kişiler tehlikeye atılmış insanlardır, insan soyundan hızlı bir şekilde kaybolmaktadırlar. Eğer Davut daha kendi zamanında onların yok olduğunu söyleyerek yas tutuyor ise, onun bu gün yaşamış olsa idi kendisini nasıl hissedeceğini sık sık merak ederiz.

Sadık bir kişiden söz ettiğimiz zaman, söylemek istediğimiz,  o kişinin güvenilecek, dayanılacak ve emin bir kişi olduğudur. Böyle bir kişi, bir söz verdiği takdirde o sözünü yerine getirir. Eğer bir sorumluluk üstlendi ise, o sorumluluğa sahip çıkar. Eğer onurlu müttefikleri var ise, onlara sadakat ve sebat ile bağlı kalır.

Sadık olmayan kişi bir randevu verir, sonra da ya randevusuna gelmez ya da özür kabul etmeyecek bir şekilde geç kalır. Bir Pazar Okulu sınıfına öğretme kararı alır, ama sonra bu kararını yerine getiremez; sınıfa gelmez, onun verdiği sözü yerine getireceğine asla güvenemezsiniz; verdiği söz hiç bir anlam ifade etmez. Süleyman’ın söylediği şu sözlere şaşırmamak gerekir:

“Sıkıntı gününde sadık olmayan, hain birine güvenmek, çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir.”  (Süleyman’ın Özdeyişleri 25:19)

Tanrı, Kendi işlerine ilgi duyan güvenilir kahyalar, sadık erkekler ve kadınlar aramaktadır. (1.Korintliler 4:2) Tanrı, Hıristiyan imanının büyük gerçeklerini kuşaktan kuşağa aktaracak sadık öğretmenler arzu eder. (2.Timoteos 2:2) Tanrı, Rab İsa’ya sadık olan, O’nun esinlenmiş, hatasız, yerine gelen Sözüne hiç ödün vermeden sadık kalan, O’nun reddedilişini paylaşan ve çarmıhını taşıyan, dini Çingeneler gibi bir kiliseden diğerine gitmek yerine yerel topluluğa sadık kalan Hıristiyanlar ister ve diğer imanlılara olduğu kadar henüz kurtulmamış olan kişilere de sadık kalan Hıristiyanlar arzu eder.

Tüm erdemleri ile Rab İsa bizim görkemli örneğimizdir. O, Sadık ve gerçek Tanık’tır” (Vahiy 3:14). Merhametli ve sadık bir Başkahindir (İbraniler 2:17), günahlarımızı bağışlamak ve bizi tüm kötülüklerden arındırmak konusunda sadık ve adildir (1.Yuhanna 1:9). Sözleri, gerçektir. Vaatlerini yerine getirir ve O’nun yolları tamamı ile güvenilirdir.

İnsanlar sadakat kavramına yüksek bir değer vermeseler bile, Tanrı verir. Rab İsa, öğrencilerine söylediği şu sözler ile sadakat buyurdu:

“Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdi ise, ben de size bir egemenlik veriyorum.” (Luka 22:28,29)

 Ve sadakatin nihai ödülü O’nun şu övgüsünü işitmek olacaktır:

“Aferin, iyi ve güvenilir köle. Gel, efendinin şenliğine katıl!” (Matta 25:21)