4 Nisan

“İman sayesinde anlıyoruz.” (İbraniler 11:3)

“İman sayesinde anlıyoruz…”

 Bu sözler, ruhsal yaşamın en temel ilkelerinden birini ifade ederler. Önce Tanrının sözüne iman ederiz ve sonra anlarız. Dünya, “Görmek, inanmaktır” der. Tanrı ise, “İnanmak, görmektir” der. Rab İsa, Marta’ya şöyle dedi:

“Ben sana, iman edersen Tanrının yüceliğini göreceksin demedi mi?” (Yuhanna 11:40)

 Rab İsa daha sonra Thomas’a şöyle dedi:

“görmeden iman edenlere ne mutlu!” (Yuhanna 20:29)

 Ve elçi Yuhanna şöyle yazdı:

“Bunları size, iman edesiniz… bilesiniz diye yazdım.” (1.Yuhanna 5:13)

 Önce inanın, sonra bileceksiniz.

Billy Graham bu ilkenin kendi hayatında nasıl görünür hale geldiğini anlatır:

”1949 yılında Kutsal Kitap ile ilgili çok önemli bazı kuşkulara sahip idim. Kutsal Yazılarda birbirleri ile çelişen bölümler olduğunu düşünüyordum. Bazı bölümleri benim sınırlı Tanrı anlayışım ile bağdaştıramıyordum. Vaaz etmek için kürsüye çıktığım zaman, geçmişteki tüm büyük vaizlerin yetkin özelliği eksik idi. Diğer yüzlerce seminer öğrencisi gibi ben de yaşamımın zihinsel savaşı içinde idim. Sonucun gelecekteki hizmetimi etkileyeceği kesindi.

“Ağustos ayında Los Angeles’in dışındaki dağların tepesinde yapılan Forest Hdome adlı bir yerdeki bir Presbiteryen konferansına davet edilmiştim. Bir yoldan aşağı doğru ağır ağır yürüdüğümü ve ağaç köklerinin üstüne basarak geçtiğimi hatırlıyorum, o anda Tanrı ile güreştiğimi söyleyebilirim. Kuşkularım ile düello yapıyordum ve canım sanki çapraz bir ateş altına girmiş gibi idi. Sonunda, umutsuzluk ve çaresizlik içinde, irademi Kutsal Yazılarda kendini açıklayan diri Tanrıya teslim ettim. Kutsal Kitap’ı açarak önünde diz çöktüm ve şöyle dedim. “Rab, bu kitaptaki pek çok şeyi anlamıyorum. Ama sen, “Doğru kişi, iman ile yaşayacak” dedin. Senden aldığım her şeyi iman ile aldım. Ve şimdi burada Kutsal Kitap’ı iman ile Senin sözün olarak kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Hiç bir sınırlama yapmadan kabul ediyorum. Anlayamadığım yerlerin bulunduğu bölümleri daha fazla ışık alıncaya kadar yargılamamayı kabul ediyorum. Eğer bu seni hoşnut ediyor ise, o zaman bana Senin sözünü duyurduğum zaman yetki ver ve bu yetki aracılığı ile insanları günahlı olduklarına ve günahkarları Kurtarıcıya dönmeleri için ikna et!

Şimdi geçmişte kalan Los Angeles konferansına altı hafta içinde başladık. Bu konferans sırasında hizmetimi değiştiren sırrı keşfettim. Kutsal Kitap’ın doğru olduğunu kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçtim. Kendi zihnimde Kutsal Kitap’ın doğru olduğuna karar verdim ve bu imanı beni dinleyenlere aktardım.”