3 Nisan

“Bir insan içinden nasıl düşünürse kendisi öyledir.” 
(Süleyman’ın Özdeyişleri 23:7)

A.P.Gibbs şöyle derdi:

“siz, olduğunuzu düşündüğünüz kişi değilsiniz, ama ne düşünüyorsanız siz osunuz.”

 Bu ifadenin anlamı şudur: zihin, davranışın aktığı bir kaynaktır. Kaynağı kontrol ettiğiniz zaman, ondan çıkan akıntıyı da kontrol etmiş olursunuz. Bu nedenle, düşünce yaşamının kontrol edilmesi esastır. Süleyman bu yüzden şu sözleri söylemiştir,

“Her şeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:23)

 Burada yürek sözcüğü, zihne eş anlamlı bir sözcük olarak kullanılmıştır. Yakup bize, günahın zihinde başladığını hatırlatır (Yakup 1:13-15). Eğer bir konu hakkında çok uzun zaman düşünür isek, sonunda onu yapacağız demektir.

Bir düşünce ek ve bir eylem biç.
Bir eylem ek ve bir alışkanlık biç.
Bir alışkanlık ek ve bir karakter biç.
Bir karakter ek ve bir yazgı biç.

Rab İsa düşünce yaşamının önemini nefreti, cinayet ile eş tutarak vurgulamıştır (Matta 5:21-22), aynı zamanda şehvet dolu düşünceleri ise zina ile eş tutar (Matta 5:28).

“Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz?” (Markos 7:14-23)

Ne düşündüğümüzden biz sorumluyuz, çünkü düşüncelerimizi kontrol etme gücüne sahibiz. İffetsiz ve kötü şeyler düşünebiliriz ya da saf ve Mesih’e benzeyen konuları düşünürüz. Her birimiz bir kral gibiyizdir. Üzerinde egemenlik sürdüğümüz imparatorluk, düşünce yaşamımızdır. Bu imparatorluk iyilik yapmak için çok büyük bir potansiyele ve yine aynı şekilde kötülük yapmak için de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Hangi potansiyelin kullanılacağına karar veren kişiler bizleriz.

Şimdi size bizim bu konuda ne yapabileceğimiz hakkında bazı olumlu önerilerde bulunalım. Her şeyden önce, tüm konuyu olduğu gibi dua ile Rabbin önüne götürün ve şöyle deyin:

“Ey Tanrı, yemiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde” (Mezmur 51:10).

İkinci olarak, her düşünceyi Mesih’in huzurunda göründüğü şekilde yargılayın (2.Korintliler 10:5). Üçüncüsü, her düşünceyi hemen o anda itiraf edin ve zihninizden kovun. (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). Daha sonra ise, boş,ya da hiç bir düşüncenin yer almadığı bir zihinden sakının. Zihninizi olumlu ve değerli düşünceler ile doldurun (Filipeliler 4:8). Beşincisi, okuduğunuz, gördüğünüz ve işittiğiniz şeyler üzerinde disiplin uygulayın. Eğer zihninizi kirlilik ve bozulma ile beslerseniz, saf bir düşünce yaşamına sahip olmayı bekleyemezsiniz. Son olarak, kendinizi Rab ile meşgul edin. Zihninizi yansız olmaya yönlendirdiğiniz zaman, kötü düşünceler kabul görmeyi isterler.