23 Nisan

“Öyle ise biz de O’nun uğradığı gibi aşağılanmaya katlanarak
ordugahtan dışarı çıkıp yanına gidelim.” (İbraniler 13:13)

Bu ayetten ilk öğrendiğimiz, Mesih’in, halkı için bir toplanma merkezi olduğudur. Bir mezhepte, bir kilisede, bir binada ya da ünlü bir vaizde değil, yalnızca Mesih’te toplanıyoruz.

“Yönetim hep O’nun soyunda kalacak” (Yaratılış 49:10).

“Toplayın önüme sadık kullarımı, kurban keserek benimle antlaşma yapanları” (Mezmur 50:5).

İkinci olarak verilen ders, ordugahtan çıkıp O’nun yanına gitmemiz gerektiğidir. Ordugah burada, “doğal insana uyarlanmış olan tüm yersel din sistemi” olarak tanımlanır. Bu yer, Mesih’in aşağılandığı ve küçümsendiği dini alandır. Bu gün Hıristiyanlık adı altında maskelenen putperest canavarlıktır; “tanrısayar bir görünüşe sahiptir, ama onun gücünü inkar eder.” Mesih dışarıdadır ve bizim de O’nun yanına gitmemiz gerekir.

Aynı zamanda yalnızca ordugahın dışına giderek Mesih ile karşılaşma gerçeğimize azarlanmanın da dahil olduğunu öğreniriz. Kilise paydaşlığı konusunda Rabbe itaat etmek ile bağlantılı olarak bir azarlanma mevcut olması Hıristiyanlar tarafından çok ender yaşanan bir durumdur. Kilise kurumlarında genellikle daha çok ayrıcalığa ve konuma göre değerlendirme yapılır. Ama Yeni Antlaşma idealine ne kadar çok yaklaşır isek, O’nun azarlanmasına paydaş olmak durumunda kalacağımız o kadar olasıdır. Bu bedeli ödemek için istekli miyiz?

Giysileri paylaşılan Adam beni ordugahın dışına çağırdı.
O’nun sesini tanıyordum – çarmıha gerilen Rabbim;
O kendisini bana gösterdi ve oh, yerimde duramadım.
O’nu izlemem – O’na itaat etmem gerekiyordu.

Dünya beni dışarı attı – çünkü bu isyankar yüreğimin içinde 
Taçlandırmış olduğum Adamı dünya reddetti, 
Onunla alay etti ve onu öldürdü, Tanrı ise
Harika gücü ile bu Adamı, egemenlik sürmesi için ölümden diriltti.

Ve böylece Rabbim ve ben şimdi ordugahın dışındayız.
Ama ah, O’nun varlığı yersel herhangi bir bağdan çok daha tatlıdır;
Bir zamanlar ben O’nun varlığından haberdar bile değildim;
Ben O’nun adı uğruna dünyanın dışındayım. — Seçme