10 Nisan

“Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur.”  (1.Yuhanna 2:27)

İlk bakışta, bu ayet sorun yaratacak bir ifadeye yer veriyor gibi görünür. Eğer hiç kimsenin bize öğretmesine gerek yok ise, o zaman dirilen Rab neden kutsalları hizmet işi için bina etsinler diye öğretmenler verdi? (Efesliler 4:11,12)

Yuhanna’nın ne demek istediğini anlamak için bu mektubun neden yazıldığının bilinmesi yarar sağlar. Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman, kilise Gnostikler olarak bilinen sahte öğretmenler tarafından rahatsız edilmekte idi. Bu sapkın kişiler bir zamanlar Rab İsa’ya içtenlikle iman ettiklerini söylemişlerdi ve yerel topluluklar ile paydaşlıkta bulunmuşlar idi. Ama sonra Rab İsa’nın insanlığı ve tanrılığı ile ilgili sahte görüşlerini yaymak için topluluklardan ayrılmışlardı.

Bu sahte öğretmenler en üstün bilgiye sahip olduklarını söylediler, kendilerine Gnostik dendi, çünkü Grekçe’de gnosis kelimesi “bilmek” anlamına gelir. Büyük bir olasılık ile Hıristiyanlara şu tür sözler söylediler:

“Sizin sahip olduğunuz öğretiş iyidir, ancak biz buna eklenecek bir gerçeğe sahibiz. Biz sizi basit öğretişlerin ötesine götürebilir ve sizin yeni ve daha derin gizemlere sahip olmanızı sağlayabiliriz. Eğer tam olarak büyümek ve dolmak istiyorsanız, o zaman bizim öğretişlerimize ihtiyacınız var.”

Ama Yuhanna tüm bu sözlerin birer hileden ibaret olduğu konusunda Hıristiyanları uyarır. Hıristiyanların kendilerine öğretiş verilmesi için bu sahtekarlara ihtiyaçları yoktur. Onlar, Kutsal Ruh’a sahiptirler. Gerçeğin Sözüne sahiptirler. Ve Tanrı tarafından atanmış olan öğretmenleri vardır. Kutsal Ruh onlara gerçeği ve yanlışı ayırt edebilmeleri için gerekli olan gücü sağlar. Hıristiyan imanı ilk ve son kez olarak imanlılara verilmiştir (Yahuda 3) ve buna eklenmesi gerektiği iddia edilen her şey hilekarlıktır. Hıristiyan öğretmenlere Kutsal Yazıları açıklamaları ve uygulamaları için ihtiyaç duyulur, ama bunlar asla Kutsal Yazıların anlamlarının ötesine geçerek onları ihlal etmemelidirler.

Yuhanna kilisede öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu inkar edecek olan son kişidir. Yuhanna’nın kendisi harika bir öğretmen idi. Aynı şekilde yine Yuhanna Kutsal Ruhun nihai yetkiye sahip olduğunu ve Kutsal Yazıların sayfaları aracılığı ile Halkını tüm gerçeğe yönlendirdiğini söyleyerek bu konuda ısrar edecek olan ilk kişidir. Tüm öğretiş Kutsal Kitap aracılığı ile test edilmelidir. Eğer öğretiş, Kutsal Kitap’a  ekleme yapılması gerektiğini söylüyor ise, Kutsal Kitap ile eşit yetkiye sahip olduğunu iddia ediyor ise, ya da Kutsal Kitap ile uyuşmuyor ise, o zaman reddedilmesi gerekir.