8 Mayıs

“Ve karanlıkta kalmış hazineleri sana vereceğim.” (Yeşaya 45:3)

Tanrı Koreş’e bu vaatte bulunduğu zaman, Koreş’in fethedeceği karanlıktaki ülkelerin maddesel hazinelerinden söz ediyordu. Ancak eğer biz bu ayeti alır ve ruhsal bir anlamda uygular isek, ayeti ihlal etmiş olmayız.

Yaşamda, güneşli günlerde asla bulunmayan ama yaşamın karanlık gecelerinde keşfedilen hazineler mevcuttur.

Örneğin, Tanrı bize koyu karanlık gecelerde ezgiler verebilir (Eyüp 35:10) ve bu ezgiler, denenmelerin hiç bulunmadığı bir yaşamda hiç bir zaman söylenemezler. Şair bu nedenle şu satırları yazmıştır:

Ve bu ışık oğulları 
Arasındaki kendinden geçmiş pek çok aşıktan biri,
En tatlı şarkılarından birini söyleyecektir,
“Bu şarkıyı gece öğrendim.”
Ve Baba’nın evini dolduran pek çok şükran ve hamt ilahisinden biri
Karanlık bir odanın gölgesinde hıçkırıklara boğularak ilk provasını yaptı.

J. Stuart Holden’in sözünü ettiği bir karanlık vardır, “yaşamın nedeni izah edilemez gizemleri – afetler, felaketler, yaşamın içine aniden giriveren beklenmedik tecrübeler ve önceden düşünerek kaçınmamızın mümkün olmadığı her şey; ve yaşam üzüntü, kayıp, hayal kırıklığı, haksızlık, güdünün yanlış yorumlanması ve atılan iftiralar nedeni ile kararır. Yaşamı karanlık hale getiren şeyler genellikle bunlardır.

İnsani açıdan konuşacak olur isek, hiç birimiz bu karanlığı seçmeyiz, ancak yine de bu karanlığın yararları sayılamayacak kadar çoktur. Leslie Weatherhead şunları yazdı:

“Her insan gibi ben de sevinçli tecrübeler yaşamayı sever ve tercih ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı bol olduğu zaman, güneş parlamaktadır, ama ben Tanrı ve yaşam ve kendim hakkında korku ve başarısızlığın karanlığı içinde iken, güneş ışığında öğrendiğimden çok daha fazlasını öğrendim. Karanlığın hazineleri diye adlandırılan şeyler de mevcuttur. Tanrıya şükürler olsun ki, karanlık kalıcı değildir, geçip gider. Ancak karanlıkta öğrenen biri, öğrendiklerine sonsuza kadar sahip olur.