21 Mart

“İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor,
gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.” (Mezmur 76:10)

İnsanlık tarihinin en büyüleyici özelliklerinden biri, Tanrının insan gazabını, O’na sunulan övgüler haline dönüştürme şeklidir. İlk günaha düşüşten bu yana insanoğlu tanrıya karşı, O’nun halkına karşı ve O’nun davasına karşı yumruk sıkıp sallamıştır. Tanrı bu davranışı anında gazap göstererek yargılamak yerine, duruma müdahale etmemiş, aksine bu durumu Kendi adını yüceltmek ve Halkına bereket vermek için kullanmıştır.

Kendi kardeşlerine karşı kötülük tasarlayan bir grup adam onu Mısır’a götürecek olan köle tüccarlarına sattılar. Tanrı ise onu bulunduğu ülkede ikinci güç haline yüceltti ve halkına kurtarıcı yaptı. Yusuf daha sonra kardeşlerine şunu hatırlattı:

“Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı o kötülüğü iyiliğe çevirdi.” (Yaratılış 50:20)

Haman2ın Yahudilere karşı olan öfkesi kendisinin yıkımı ile sonuçlandı ve mahvetmek istediği kişilerin yüceltilmesine neden oldu.

Üç genç İbrani öylesine kızgın bir fırına atıldılar ki, onları fırına atan kişiler fırının ateşinden tükenerek öldüler. Ama İbranilerin kılına bile zarar gelmedi ve giysilerinin üzerine is kokusu bile sinmedi. Putperest kral bu olaydan sonra, Yahudilerin Tanrısına karşı tek bir söz bile söyleyecek olan her kişinin öldürüleceğini duyurdu.

Daniel göklerin Tanrısına dua ettiği için aslanların mağarasına atıldı. Ama onun mucizevi bir şekilde kurtarılışı, başka bir putperest kralın, Daniel’in Tanrısına saygı gösterilmesini talep eden bir buyruk çıkartması ile sonuçlandı.

Yeni Antlaşma dönemine gelecek olur isek, kiliseye yapılan zulüm müjdenin daha hızlı yayılması ile sonuçlandı. Stefanus’un şehit edilmesi, Pavlus’un tövbesinin tohumları  bulunuyordu. Pavlus’un hapse atılması, Kutsal Kitap’a dört mektup eklenmesi gibi güzel bir sonuç üretti.

Daha sonra, John Hus’un külleri nehre atıldı ve kısa bir süre sonra nehrin aktığı her yerde müjdenin yayıldığı görüldü.

İnsanlar Kutsal Kitap’ı yırtarlar ve rüzgarın önünde sürüklenmesi için yere atarlar, ama biri bir sayfasını görüp alır, okur ve görkemli bir şekilde kurtulur. İnsanlar Mesih’in ikinci gelişi ile ilgili öğretiş ile alay ederler ve böylece son günlerde alaycı, bilgisiz ve kararsız kişilerin ortaya çıkacağı ile ilgili bu peygamberliğin yerine gelmesine neden olurlar. (2.Petrus 3:3-4)

İşte bu şekilde Tanrı insanların gösterdiği gazabı Kendisine övgü haline getirir ve O’nu övmeyecek olan her duruma ise engel olur.