1 Mart

“Günün on iki saati yok mu?”  (Yuhanna 11:9)

İsa, Yahudiye’ye gitmeyi önerdiği zaman, öğrenciler korkudan dehşete kapıldılar. Kısa bir süre önce Yahudiler İsa’yı Yahudiye’de taşlamaya kalkışmışlardı. Ve İsa şimdi aynı yere tekrar geri dönmekten söz ediyordu. Öğrencilerin bu konudaki itirazlarına yanıt veren İsa şöyle dedi:

“Günün on iki saati yok mu?”

İlk bakışta İsa’nın bu sorusunun yapılan konuşma ile hiçbir ilgisi olmadığı akla gelebilir. Ama Kurtarıcının söylediği sözler aynen bunlardı! İş günü on iki saatten oluşur. Bir kişi Tanrıya teslim olduğu zaman, her günün belirlenmiş bir programı vardır. Bu programın tamamlanmasına hiç bir şey engel olamaz. Bu nedenle, eğer İsa Yeruşalim’e gitseydi ve Yahudiler O’nu tekrar öldürmeye kalkışsalardı bile, başarılı olamazlardı. İsa’nın işi henüz tamamlanmamıştı. O’nun saati henüz gelmemişti.

Her Tanrı çocuğu “işi tamamlanana kadar ölümsüzdür” ifadesi gerçektir. Bu gerçeğin yaşamlarımıza büyük bir esenlik ve sakinlik katması gerekir. Eğer Tanrının isteği dahilinde yaşıyor isek ve eğer sağlık ve güvenlik ile ilgili makul kuralları izliyor isek, zamanımızdan bir an önce asla ölmeyeceğiz. O’nun izin vermiş olduğu iradesinin dışında hiç bir şey ile karşılaşmayacağız.

Pek çok Hıristiyan yedikleri yemek, içtikleri su ve soludukları hava konusunda kaygı duyarak kendilerini hasta ederler. Çevre kirliliği konusunda son derece bilinçli olan toplumumuzda her zaman “ölümün kapıyı çaldığı” şeklinde fikirler öne sürülür. Ancak bu tür bir kaygı gereksizdir. “Günün on iki saati yok mu?” Tanrı, imanlının çevresine bir çit yerleştirmemiş midir? (Eyüp 1:10) Şeytanın bu çitten içeri girecek gücü yoktur.

Eğer buna inanıyor isek, o zaman pek çok gereksiz varsayımlardan korunmuş oluruz. Örneğin, şu sözleri söylemeyiz: “Eğer ambülans daha erken varmış olsa idi” ya da “eğer doktor büyümeyi dört hafta önce fark etmiş olsa idi” ya da “eğer kocam başka bir havayolları ile uçmuş olsa idi.” Yaşamlarımız sınırsız bilgelik ve sınırsız güç ile planlanmıştır. Tanrının her birimiz için harika bir tren tarifesi vardır ve O’nun trenleri her zaman tarife saatlerine uygun şekilde hareket ederler.