2 Kasım

“Bu nedenle sevgili kardeşlerim,
Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın,
sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun.”  (1.Korintliler 15:58)

Rabbe hizmet eden bir kişi için cesaretinin kırılması ya da hizmetten vazgeçmek istemesi gibi durumlar olağandır. Çoğumuzun bir ya da bir kaç kez bu tür bir ayartma ile karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Bu nedenle, bu günkü okuma bölümümüzde beni müthiş bir şekilde teşvik eden ve hizmetten vazgeçmeme engel olan dört bölüm paylaşmak isterim. sBu dört bölümden ilki Yeşaya 49:4 ayetidir:

“ama ben, ‘boşuna emek verdim’ dedim, gücümü bir hiç için boş yere tükettim: Rab yine de hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir.”

Ne yazık ki enderdirler, ama yine de Rab için yıllarca verilen hizmet bir hiç için tüketilmiş gibi göründüğü zamanlar vardır. Tüm hizmetimiz boşa harcanmış bir çaba gibi görünür. Sevginin emekleri sanki boşuna verilmiş gibi zannedilir. Ama gerçek böyle değildir! Buradaki ayetimiz bize, Tanrının adaletinin bizim sadık bir şekilde ödüllendirileceğimizi garanti etmektedir. Tanrı için yapılan hiç bir şey asla boşa gitmez.

İkinci bölüm Yeşaya 55:10,11 ayetlerinde yer alır:

“Gökten inen yağmur ve kar toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmez ise, Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır: Bana boş dönmeyecek, isteğimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.”

Tanrının yaşayan sözünü yaymakla ilgilenen kişiler için başarı garantilenmiştir. Sonuçlar kesindir. Tanrının Sözüne karşı konulamaz. Dünya orduları nasıl yağmur ve karın yağmasına engel olamazlar ise, aynı şekilde tüm cinlerin ve insanların orduları da Tanrının Sözünün işini tamamlamasına engel olacak güçte değildirler ve Tanrının sözünün insanların yaşamlarında devrimler meydana getirmelerine mani olamazlar. Bizler kazanan zaferli ordulara dahiliz.

Bir de Matta 40:10 ayetinde dikkat çeken şu teşvik mevcuttur.

“Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.”

 Hıristiyan tanıklığınız nedeni ile hiç hakir görüldüğünüz, ya da toplum dışı edildiğiniz veya alay edildiğiniz, hatta taciz edildiğiniz oldu mu? Biri, bu tanıklığınız nedeni ile yüzünüze kapı çarptı mı? Pekala, bu tür konuları gereğinden fazla kişisel olarak algılamayın. Siz reddeden insanlar aslında sizi değil, Rabbi reddetmektedirler. İnsanların size davranış şekilleri aslında Rabbe olan davranış şekilleridir. Tanrının Oğlu ile bu kadar yakın bir bağ içinde bulunmak ne kadar harika bir şey!

Ve elbette bir de 1. Korintliler’deki 15:58 ayeti vardır (yukarda alıntısı yapılmış olan). Pavlus, diriliş gerçeğini ortaya koymaktadır. Eğer her şey bu yaşamdan ibaret olsa idi, o zaman tüm emeğimiz boşa gitmiş olur idi. Ama her şeye rağmen sonsuz yücelik, mezarın ötesinde bulunur. Rabbin adında yapılan her şey daha sonra ödüllendirilecektir. Sevgi ile yapılan hiç bir hizmet ürünsüz kalmayacaktır ve boşa gitmeyecektir.

Hıristiyan hizmeti tüm çağrıların en görkemli olanıdır. Vazgeçmek için hiç bir zaman geçerli bir neden mevcut değildir. Tanrı Sözünün sağladığı teşvikler, vazgeçmemize ya da geri dönmemize engel olmaya yeterlidirler.