7 Haziran

“Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor” (Vahiy 19:6)

Tanrının gücünün her şeye yetiyor olması O’nun diğer nitelikleri ile uyum içinde olan her şeyi yapabileceği anlamına gelir. Kutsal Yazılardaki benzer tanıklığa kulak verin!

“Ben Gücü Her Şeye Yeten Tanrıyım!” (Yaratılış 17:1)

“Rab için olanaksız bir şey var mı?” (Yaratılış 18:14)

“Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Senin hiç bir amacına engel olunmaz.” (Eyüp 42:2)

“Senin yapamayacağın hiç bir şey yok!” (Yeremya 32:17)

“Tanrı için her şey mümkündür!” (Yeremya 32:17)

“Tanrının yapamayacağı hiç bir şey yoktur!” (Luka 1:37)

Ancak Tanrının Kendi karakteri ile uyum içinde olmayan hiç bir şeyi yapamayacağı da bilinen bir gerçektir. Örneğin, Tanrının yalan söylemesi imkansızdır (İbraniler 6:18). Tanrı Kendisini inkar edemez (2.Timoteos 2:13). Tanrı günah işleyemez, çünkü O mutlak kutsaldır.O, hayal kırıklığına uğratamaz, çünkü mutlak güvenilirdir.

Tanrının her şeye yeten gücü, O’nun yarattıklarında ve evrenin devam etmesini sağlayışında, ilahi takdirinde, günahkarları kurtarışında ve tövbe etmeyenleri yargılamasında görülür. Gücünün doruğunu Eski Antlaşmadaki Mısır’dan Çıkış bölümünde sergiler; Yeni Antlaşma’da ise Mesih’in dirilişinde gösterir.

Eğer Tanrının gücü her şeye yetiyor ise, o zaman O’na karşı savaşan hiç kimse başarılı olamaz.

“Rabbe karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:30)

Eğer Tanrının gücü her şeye yetiyor ise, o zaman imanlı kazanan taraftadır. Tanrı ve bir tek insan bir arada, çoğunluktur.

“Eğer Tanrı bizden yana ise, o zaman kim bize karşı olabilir?” (Romalılar 8:31)

Eğer Tanrının gücü her şeye yetiyor ise, o zaman dua ederek, imkansız olan alan ile başa çıkabiliriz. Koro şarkısında söylendiği gibi, imkansızlıklara gülebilir ve şöyle bağırabiliriz:

” Mümkün olacaktır!”

Eğer Tanrının gücü her şeye yetiyor ise, o zaman aşağıda belirtilen konularda söz ile anlatılamaz bir rahatlığa sahip olabiliriz:

Kurtarıcı her sorunu çözebilir,
Düğüm olmuş karmakarışık her şeyi açabilir.
İsa için zor olan hiç bir şey yoktur,
O’nun yapamayacağı hiç bir şey yoktur.

“Benim zayıflık ve güçsüzlüğüm O’nun gücüne dayandığı zaman, her yerde ışık görünür.”