9 Ekim

“Üzerinize iyilik gelsin diye bu gün size bildirdiğim buyruklarına,
kurallarına uyun.” (Yasanın Tekrarı 10:13)

Bu günkü ayetin ilk üç sözcüğüne dikkat edin. “Üzerinize iyilik gelsin diye”. Rabbin tüm buyrukları bizim iyiliğimiz içindir. Pek çok kişi bunun farkına varmaz. Tanrıyı, yaşamdaki tüm eğlenceyi elimizden alan kurallar ve düzenlemeler koyan katı bir Yargıç olarak düşünürler. Ama gerçek böyle değildir. Tanrı bizim refahımız ve eğlencemiz ile ilgilenir ve tüm yasalarını bu sona doğru planlamıştır.

Örneğin, şimdi On Buyruk’tan bir kaçını ele alalım. Tanrı neden başka tanrılarımızın olmaması gerektiğini söyler? Çünkü insanların tapındıkları nesneler haline dönüştüklerini ve sahte tanrıların insanları yoksunluğa götürdüklerini bilir.

Neden oyma putlar yapmamamızı söyler? Çünkü putperestliğin cinler ile çok yakından bağlantısı vardır.

“Putperestler kurbanlarını Tanrıya değil, cinlere sunuyorlar” (1.Korintliler 10:20).

Ve cinlerin amacı her zaman yıkıp yok etmektir.

Tanrı, neden yedi günden birini dinlenme için ayırmıştır? Çünkü insanı yaratan O’dur ve insanın yapısının çalışmaya ara verip dinlenmesi gerektiğini bilir. Haftanın yedi günü çalışma konusunda denemeler yapan uluslar bu üretkenliğin aniden düştüğünü görmüş ve bu denemeden vazgeçmek durumunda kalmışlardır.

Tanrı neden çocuklara anne ve babalarına itaat etmelerini buyurur? Çünkü çocuklar itaat ettikleri zaman, yaşamları dikkatsizlikten ve isyandan korur ve hatta onları erken ölümden kurtarır.

Tanrı neden zinayı yasaklar? Çünkü bilir ki, zina hem yuvayı hem de aileyi yıkmak ile kalmaz, aynı zamanda aile bireylerinin mutluluğunu da yok eder.

Tanrı neden cinayeti yasaklar? Çünkü cinayet, suçluluğa ve pişmanlığa ve hapishaneye, bazen de ölüm cezasına çarptırılmaya neden olur.

Tanrı neden açgözlülüğü mahkum eder? Çünkü günah, önce zihinde başlar. Eğer orada kalmasına göz yumar isek, sonunda eylemi yerine getiririz. Kaynağı kontrol etmediğimiz sürece, bu kaynaktan çıkan akıntıyı kontrol etmemiz mümkün değildir.

Aynı şey diğer günahlar için de geçerlidir. Tanrının adını boş yere ağzına almak, hırsızlık yapmak, sahte tanıklıkta bulunmak v.b. Onlardan kurtulamayız. Ruhlarımızı, canlarımızı ve bedenlerimizi ele geçirirler. Her günah kendi hareketi içinde acı veren refleks eylemlere neden olur ve kişinin esenliğini, sevincini ve doyumunu çalar. Ne eker isek, onu biçeriz. Tavuklarımız gecelemek için eve dönerler.

Yıllar önce, biri, “Tanrının İyi Yasaları” adını verdiği bir kitap yazdı. Yasalar gerçekten iyidirler, çünkü bizim kendi iyiliğimiz için tasarlanmışlardır.