2 Ekim

“Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı,
medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın.”
(Yasanın Tekrarı 18:10,11)

Tanrı, halkı İsrail’i büyücülük dünyasındaki herhangi bir iş ile uğraşmamaları konusunda uyardı. Bu güne ait ayetlerde listelenen tüm eylemler, kötü ruhlar ile bağlantılıdır ve bu nedenle bu tür eylemlerden uzak durulmalıdır. Buradaki uyarı Eski Antlaşma’daki imanlılar için olduğu kadar bu günkü imanlılar için de geçerlidir.

Falcılık, gelecekten haber vermektir. Falcılar kristal küreler kullanır, göz ile görülmeyen şeyleri görürler, el falına bakarlar, frenoloji, kahve ya da çay falı ve gelecek ile ilgili bilgi vermek için diğer benzeri her türlü çabayı gösterirler.

Zamanlar konusunda gözlemler yapan bir astrolog insanların ilişkileri üzerindeki etkilerini belirtmek için yıldızların ve gezegenlerin konumu ile ilgilenip bu konumları değerlendirirler. Gazetelerdeki günlük yıldız falları zodyakın belirtileri kullanıldığı için astroloji ile bağlantılıdır.

Bir büyücü diğer kişileri büyüler ve sihirler ile etkileyen kişidir.

Bir cadı ise, cinler ile temas kurmak aracılığı ile doğaüstü güçler uygulayan bir kadındır. Bu tür temaslar mutlak şekilde kötüdürler ve zarar verirler.

Büyü yapan biri, diğer insanlar üzerine lanet okuyan kişidir ve bu lanetlerin yerine gelmesi için gerekli olan cinlerin gücüne sahiptir. (Bu tür lanetlerin imanlılar üzerinde hiç bir etkileri yoktur.)

Medyumlar kötü ruhların dünyası ile temas kurabilen ve onlara danışan kişilerdir. Bu ruhlar genellikle medyumlara danışan kişilerin ölmüş akrabalarını taklit eden kötü ruhlardır.

Bir büyücü, ispiritizma alanında büyüye ezgi işler kullanan kişidir. Bazen bir büyücü, cadının erkeğidir.

Bir sihirbaz, geleceği açıklamak ya da olayları etkilemek için ölülerin ruhlarından ricada bulunduğunu ağzı ile ikrar eden kişidir.

Hıristiyanların tüm bu kötü şeylerden kendilerini sakınmaları gerekir, aynı zamanda ispritizmanın görünüşleri olan yoga, fizik ötesi meditasyon, Hare Krişna, ruh çağırma seansları, kara büyü, beyaz büyü, hipnotizma, su falı, büyü ile şifa, numeroloji ve ölülere dua etme ve onlardan dilek dileme konularında da çok dikkatli olup bunlardan uzak durulmalıdır. Aynı zamanda Hıristiyanların şunları da bilmeleri gerekir: aşağıda belirtilen konular da büyücülük kapsamına girerler: zihin genişleten uyuşturucular, ispiritizma seanslarına mahsus üzerinde alfabe harfleri ya da işaretler bulunan iki tahtadan ibaret tertibat, oyun kartları, Tarot kartları, zar, pandantifler, madalyonlar, muskalar, nazarlıklar, dominolar, bastonlar ve kemikler (mistik amaçlı olarak kullanıldıkları zaman).