23 Aralık

“Mesih’te yaşayan günah işlemez. Günah işleyen O’nu ne görmüştür, ne de tanımıştır.” (1.Yuhanna 3:6)

Dün içten imanlılara ciddi bir sıkıntı yaşatan bir ayet üzerinde durmuş idik. Bu gün Yuhanna’nın ilk mektubunda yer alan ve günahkar olduklarının fazlası ile farkında olan imanlıları aynı şekilde rahatsız eden üç başka ayete bakacağız. Önce yukarda sayfanın üzerinde alıntısı yapılmış olan ayete bakacağız. Sonra 1.Yuhanna 3:9 ayetini inceleyeceğiz:

“Tanrıdan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrının tohumu onda yaşar. Tanrıdan doğmuş olduğu için günah işleyemez.”

 Ve 1.Yuhanna 5:18:

“Tanrıdan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrıdan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz.”

Bu ayetler, birebir anlamları ile ele alındıkları zaman, her birimizin gerçek bir imanlı olup olmadığımız konusunda pekala kendimizi sorgulamamıza neden olurlar.

Ve yine de buna rağmen, bu aynı mektuptaki diğer ayetler imanlının günah işlediğinin farkındadırlar. Örneğin, 1:8-10; 2:1b.

Sorun genelde çevirinin şeklinden kaynaklanır. Yeni Antlaşma’nın orijinal dilinde arada bir günah işlemek ve günahı bir yaşam tarzı olarak uygulamak arasında bir fark vardır. İmanlı günah işler, ama günah onun yaşamını karakterize eden bir tarz değildir. İmanlı, günahın kendisine efendi olmasından özgür kılınmıştır.

The New International Version bu ayetlerdeki fiillerin şimdiki zaman fiili olarak adlandırabileceğimiz fiil zamanlarını içerdiklerini gösterir. Şöyle ki,

“Mesih’te yaşayan hiç kimse günah işlemeye devam edemez. Günah işlemeye devam eden kişi, O’nu ne görmüş ne de O’nu tanımıştır.” (3:6)

 “tanrıdan doğan hiç kimse günah işlemeye devam etmeyecektir, çünkü Tanrının tohumu onda kalır; günah işlemeye devam edemez, çünkü Tanrıdan doğmuştur.” (3:9)

“Tanrıdan doğmuş olan kişinin günah işlemeye devam etmeyeceğini biliriz; Tanrıdan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz.” (5:18)

Günah işlemediğini söyleyen bir imanlı günahın ne olduğu konusunda yanlış görüşlere sahiptir. Tanrının mükemmellik standardından eksik olan herhangi bir şeyin günah olduğunu fark etmediği aşikardır. Gerçek şu ki, bizler her gün düşüncede, sözde ve eylemde günahlar işleriz.

Ama Yuhanna istisnai olan ve alışkanlık haline gelmiş olan arasında bir ayrım yapar. Günah, gerçek kutsal için bir yabancıdır ve doğruluk ise gerçek kutsalın özelliğidir.

Bunu anladığımız zaman, bizi kurtuluşumuz konusunda kuşkuya düşüren bu ayetler aracılığı ile kendimize işkence etmemize gerek yoktur. Basit gerçekler şunlardır: Tanrının isteği günah işlemememizdir. Ne yazık ki günah işleriz. Ama günah artık yaşamlarımızdaki egemen güç değildir. Artık kurtulmadan önce yaptığımız şekilde günah işlemeyiz. Eğer günah işler isek, bu günahı itiraf ederek ve bu günahımızdan vazgeçerek bağışlanma alırız.