24 Ağustos

“Rab diyor ki, sesini ağlamaktan, gözlerini yaş dökmekten alıkoy,
çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek.
Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.” (Yeremya 31:16)

Stephen anne ve babası görev alanında hizmet verdikleri sırada yetiştirildi. Çok erken bir yaşta Mesih’e olan imanını ikrar etti ve bir çok kişinin Rabbe yönlendirilmesine aracılık etti. Bir koleje devam etmek için Amerika’ya ilk kez geldiği zaman, iyi bir tanıklığa sahipti. Ama sonra bulunduğu noktadan geriye doğru kaymaya başladı. İçini soğukluk kapladı. Günaha ödün verdi. Ve çok geçmeden Doğu inançları ile ilişki kurmaya başladı.

Anne ve babası ilkelerine dönme iznini kullanarak Amerika’ya geldikleri zaman, yüreklerinden vurulmuş gibi oldular. Oğullarına yalvardılar, onu makul olmaya çağırdılar ve rica ettiler, ama onu ikna edemediler. Sonunda Stephen’in üç kişi ile birlikte yaşadığı yere gidip onu ziyaret ettiler. Orada gördükleri onları perişan etti. Eve dönüp acı acı ağladılar.

Yatmaya gittiler ve uyumaya çalıştılar ama hiç bir yararı olmadı. Sonunda, sabaha karşı saat dörtte, kalkmaya ve Rab ile sabah paylaşımlarını yapmaya karar verdiler. Normal olarak o gün Yeremya 31.bölümü okuyacaklardı, ama Stephen’in babası ağlayan peygamberin onları teselli edemeyeceğini düşünerek ,

“Hayır, Yeremya’dan okumayalım!”

 dedi. Ama Kutsal Ruh üstün geldi ve Yeremya 31. Bölümü açtılar. 16.ayete geldikleri zaman, şu sözleri okudular:

” Sesini ağlamaktan, gözlerini yaş dökmekten alıkoy, çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek. Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.”

Bu gün binlerce Hıristiyan anne ve baba isyan eden oğulları ve kızları için yas tutan kırık yüreklere sahiptirler. Dua ettikleri zaman, gökyüzü sanki işitmiyor gibidir. Tanrının yoldan sapan imanlıyı restore edip edemeyeceğini ya da restore edip etmeyeceğini merak etmeye başlarlar.

Bu anne ve babaların hatırlamaları gereken şudur: Rab için zor olan hiç bir şey yoktur. Şükran sunmaya dikkat ederek duaya devam etmeleri gerekir. Tanrının Sözündeki vaatleri davalarının yanıtı olarak göstermeleri gerekir.

Anne, Yeremya 31:16 ayetine sahip çıkarak onu iddia ettiği takdirde beraat edip etmeyeceğini merak eder iken, Yeşaya 49:25 ayetini okudu:

“Seninle çekişenle ben çekişeceğim, senin çocuklarını ben kurtaracağım.”