32. Dipnotlar

Dipnotlar “Göremediğimi sen bana öğret.” (Eyüp 34:32) ÖNSÖZ 1   Sahel: Afrika’nın Büyük Sahra çölünü tropikal yağmur ormanlarından ayıran yarı kıraç geçiş bölgesi. Bu kum ve maki şeridi, Senegal’den Mısır’a kadar uzanır. 2   Tektanrıcılar tek bir Tanrı’ya inanırlar – çoktanrıcılar pek çok tanrı ve tanrıçaya inanırlar, panteistler (kamutanrıcılar) her şeyi Tanrı’nın bir parçası olarak görürler, dünyasal … Read more

31. Sonsöz

Sonsöz Bu kitabı yazmak benim için beni canlandıran ve neşelendiren bir yolculuk oldu. Yaratıcım-Kurtarıcım ve O’nun eşsiz mesajı üzerinde derin düşünceye dalmak, beni sözle anlatılabilecek olanın ötesinde bereketledi. Geçen yıl boyunca, pek çok sabah güneş doğmadan önce uyandığımda, zihnimde yazacağım bir sonraki düşünce fırıldak gibi dönerken, O’nun varlığını ve rehberliğini hissettim. TEŞEKKÜRLER Uzun bir isimler … Read more

30. Gelecekteki Cennetten Gösterilen Bölümler

30 Gelecekteki Cennetten Gösterilen Bölümler Dünya nüfusunun büyük bir bölümü kötü hakkında bir yin-yang görüşüne sahiptir. Yin, “gölgeli” ve yang “güneşli” anlamına gelir. Belki yin-yang sembolünü –siyah ve beyazın eşsiz bir karışımı ile bir daire– görmüşsünüzdür. Bu eski Çin felsefesi gerçeği içermesine rağmen, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, ölüm ve yaşam arasındaki farkı bulanıklaştırır. … Read more

29. Aşama 3. Tanrı’nın Gelecek Programı

29 Aşama 3. Tanrı’nın Gelecek Programı “Esenlik veren Tanrı, çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir.” (Romalılar 16:20) İmanlılara verilen bu vaat, günahın insan soyunu lekelediği gün Tanrı’nın duyurduğu gizemli, ilk peygamberlikten kaynaklanır: bir kadının Soyu Yılan’ın başını ezecekti. Evrenin Yaratıcısı-Sahibi vaat ettiği her şeyi yerine getirecekti. Ama bunu Kendi gündemi ve zamanlaması ile uyumlu olarak … Read more

28. Aşama 2. Tanrı’nın Şimdiki Programı

28 Aşama 2. Tanrı’nın Şimdiki Programı Yüreklerine yazacağım.” RAB  (Yeremya 31:33) Pek çok kişi günahın ölümcül laneti üzerinde fazla durmazken, pek çok kişi de yaşamın günlük lanetleri olarak adlandırılabilecek şeylere tutsak olarak yaşarlar. Dünya nüfusunun çoğunluğu kaza, hastalık ve ölüm korkusu içinde yaşar. İnsanların çoğu yiyecek satın almak ve borçlarını ödemek için yeterli paraları olmadığı … Read more

27. Aşama 1. Tanrı’nın Önceki Programı

27 Aşama 1. Tanrı’nın Önceki Programı “Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın!” İsa Mesih (Luka 23:43) Birkaç dakika önce diz üstü bilgisayarımın bataryası neredeyse tükenmiş ya da ölmüştü, ama şimdi yeni yaşam ile dolduruluyor. Ölmek üzere olan bu konumu nasıl tersine çevrilebildi? Bilgisayarımın fişini bir elektrik prizine taktım. Bir diz üstü bilgisayarı, bir cep telefonu … Read more

26. Dindar Ve Tanrı’dan Uzak Olmak

26 Dindar Ve Tanrı’dan Uzak Olmak Belki şu atasözünü duymuş olabilirsiniz: “Bir şeyin neden ve nasıl olduğunu o şey gerçekleştikten sonra anlama standardı her zaman 20/20’dir.” “20/20”, Kuzey Amerikalı optometristler (görme bozukluğunu ölçen gözlükçüler) tarafından net görüş için tayin edilmiş olan standarttır. Eğer görme yeteneğiniz 20/20 ise, gözlük kullanmaya ihtiyaç duymazsınız. Bir şeyin neden ve … Read more

25. Ölüm Yenildi

25 Ölüm Yenildi Kutsal Yazılar, Adem’in “öldüğünü” söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem’in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların mezar kitabeleri de yazar:    “Ve o öldü.           …o öldü.                  … o öldü.                         …o öldü.                                 …o öldü.” Günah … Read more

24. Tamamı Ödendi

24 Tamamı Ödendi Çarmıha germe, şimdiye kadar tasarlanmış olan ve devlet tarafından desteklenen en zalim ölüm yöntemiydi. Roma İmparatorluğu, bu ölüm cezasını en tehlikeli suçlulara verirdi. Biz insan soyu, Yaratıcımız bizi ziyaret etmeye geldiği zaman, O’nu çarmıha gererek öldürmeyi seçtik.215 “İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası216 denilen yere vardıklarında … Read more

23. Kutsal Yazılar’ın Yerine Gelmesi

23 Kutsal Yazılar’ın Yerine Gelmesi  “Bir vaat, bir buluttur, vaadin yerine gelmesi yağmurdur.” –Arap atasözü Peygamberler binlerce yıl süreyle Tanrı’nın, Kurtarıcı’yı yeryüzüne gönderme planını duyurdular, “ama zaman dolunca, Tanrı, Oğlu’nu gönderdi.” (Galatyalılar 4:4) Tanrı’nın peygamberleri, vaat bulutlarını sağladılar. Nasıralı İsa, Tanrı’nın yerine gelen vaadinin yağmuruydu. Yaratıcı’nın planı sonradan düşünülmüş bir plan değildi. “Tanrı, Oğlu İsa … Read more