Bibliyografya

Baldwin, Joyce G. Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary. Downers Grove, III: Inter Varsity Press, 1972. Feinberg, Charles Lee. God Remembers. New York: American Board of Missions to the Jews, Inc., 1965. Gaebelein, Arno C. Studies in Zechariah, New York: Our Hope Publishers, 1904. Laney, J. Carl. “Zechariah.” Everyman’s Bible Commentary. Chicago: Moody Press, … Read more

14

H. Uluslar Yeruşalim’e Karşı Savaşmak İçin Bir Araya Gelecek (14:1, 2) Rab’bin günü burada, Yeruşalim’in uluslar tarafından son kez kuşatılmasına işaret etmektedir. İstilacı ordular, şehirden topladıkları ganimeti aralarında bölüşecektir. Halkın yarısısürgüne götürülecek, diğer yarısı ise kentte kalacaktır. I. Rab’bin Kendisi Araya Girecek (14:3-5) O zaman Rab’bin kendisi Zeytin Dağı’na gelecektir. Dağ, yarısı kuzeye yarısı da … Read more

13

E. Günahtan Arınma Sağlanacak (13:1) 13’üncü bölümün ilk ayeti bir önceki bölümle yakından bağlantılıdır. Yahuda ve İsrail halkı Mesih’i reddetmeleri nedeniyle tövbe noktasına getirildiklerinde, bütün ulus için büyük bir bağışlanma günü olacaktır. Ruhsal kirlilikten arındırma pınarı Golgota’da açılmıştır, ama İsrail ulus olarak bu pınardan Mesih’in ikinci gelişinde yararlanacaktır. F. Putlar ve Sahte Peygamberler Uzaklaştırılacak (13:2-6) … Read more

12

VI. MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİNİ VURGULAYAN İKİNCİ ÖNBİLDİRİ     YA DA YÜK (12-14. Bölümler) A. Yeruşalim Uluslara Sıkıntı Kaynağı Olacak (12:1-3) Burada ulusların gelecekteki bir günde Yeruşalim’i kuşattıkları görülür. Kente sıkıntı verenlerin hepsi büyük sıkıntıya uğrayacaktır. Çok ağır bir değirmen taşını kaldırmayı deneyerek kendilerini yaralayacaklardır. B. Rab Yahuda’nın Düşmanlarını Yok Edecek (12:4) Tanrı o gün her atı … Read more

11

H. Sadakatsiz Önderler Cezalandırılacak (11:1-3) 11’inci bölüm Mesih’in reddedilişi ve Yeruşalim’in Romalılar tarafından yıkımı hakkındadır. Ayrıca Mesih Karşıtı’nın ortaya çıkacağına da değinir. İlk üç ayet, İsrail ormanlarındaki (Lübnan) yıkımın birebir tanımı olabilir. Yıkım hem dağlık yerlerde hem de ovalarda gerçekleşecektir. Çobanlar, Şeria boyundaki otlakların mahvolması nedeniyle haykıracak, koyunlarının yiyecekleri olmayacaktır. Bazıları bu ifadelerin, İ.S. 70’de … Read more

10

F. Halka, Yağmuru Putlardan Değil, Rab’den İstemeleri Öğütlenir (10:1, 2) Halka, yağmuru Rab’den istemeleri ve değersiz putlara dua etmemeleri öğütlenir. Putperestlik, halkı çobanı olmayan dağılmış koyunlar haline getirir. G. Tanrı Yahuda Önderlerini Cezalandıracak, Mesih’i Gönderecek ve Halkına Zafer Sağlayacaktır (10:3-5) 10:3   Tanrı’nın öfkesi çobanlara ve önderlere (tekeler) karşı alevlenir, çünkü halkı yanlış yöne götürmektedirler. RAB, … Read more

9

V. İLK ÖNBİLDİRİ YA DA YÜK, MESİH’İN İLK GELİŞİNİN VURGULANMASI (9-11. Bölümler) Son bölümler iki önbildiri ya da yük içerir. Birinci bildiri 9-11’inci bölümlerde Mesih’in ilk gelişini vurgularken, 12-14’üncü bölümlerde (ikinci bildiri) Mesih’in görkemli görünüşü özlemle beklenmektedir. A. Uluslar Yargılanacak (9:1-8) 9:1-7   9’uncu bölümde Tanrı’nın yargısı önce Suriye’ye (Hadrak, Şam, Hama – 1, 2a. ayetler), … Read more

8

Ç. Üçüncü Bildiri (8:1-17) Anlamı: Rab bereketlerini Yahuda üzerine dökecektir. 8:1-5   Beytel’den gelen kurula, Yahuda’nın gelecekteki bereketleri bildirilir. Yahuda’nın düşmanları üzerine büyük gazap inecektir (2. ayet). Yeruşalim yenilenecek ve “Gerçeğin Kenti” olarak anılacak, caddeleri küçük çocuklar için bir oyun yerine, yaşlı erkekler ve kadınlar için toplumsal bir merkeze dönüşecektir. 8:6-8   Eğer bu, sürgünden dönen az … Read more

7

IV. BEYTEL’Lİ YAHUDİLER’İN ORUÇ TUTMAYI SÜRDÜRME  KONUSUNDAKİ İSTEKLERİ (7, 8. Bölümler) A. Oruçla İlgili Soru (7:1-3) 7 ve 8’inci bölümler kendileri arasında bölünür ve oruç konusunu işlerler. Beytel’den 1 bir kurul, Yeruşalim’in düşüş yıldönümünde oruç tutmayı sürdürüp sürdürmeyeceklerini anlamak için gelir. Bu orucu yetmiş yıldan beri tutmaktaydılar. B. İlk Bildiri (7:4-7) Anlamı: Oruç tutmak kendi … Read more

6

G. Dört Savaş Arabası (6:1-8) Anlamı: Tanrı’nın keşif kolu, İsrail’in düşmanlarının yenildiğini belirtir. 6:1-4   Zekeriya dört savaş arabası ve atlarını görür; iki tunç dağın arasından çıkıp gelmektedirler. Atlar kızıl, siyah, beyaz ve beneklidir; hepsi de güçlü hayvanlardır. 6:5-7   Yorum yapan melek dört atı ve savaş arabasını, dünya uluslarını Mesih’e boyun eğdirmek için gönderilen Tanrı temsilcileri … Read more