Bibliyografya

Banks, William L. Jonah, the Reluctant Prophet. Chicago: Moody Press, 1966. Blair, J. Allen. Living Obediently: A Devotional Study of the Book of Jonah. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1963. Draper, James T., Jr. Jonah: Living in Rebellion. Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1971. Feinberg, Charles L. Jonah, Micah, and Nahum. New York: American Board of … Read more

4

IV. PEYGAMBERİN HOŞNUTSUZLUĞU (4. Bölüm) A. Yunus’un Alıngan Duası (4:1-3) Yunus İsrail’in düşmanlarının esirgenmesinden dolayı kızgındı. Umutsuzluk içinde ölebilmeyi diledi; belki de Asur’un İsrail’i tekrar tehdit edeceğinden korkuyordu. İsrail’in düşmanlarının çoğu Tanrı tarafından ciddi biçimde cezalandırıldılar. İsrail halkı düşmanlarının kurtuluşunu değil, yıkımını bekledi. Yunus bir vaiz olarak Tanrı’nın lütuf ve merhametini kavradı. Aynı zamanda Asur … Read more

3

III. PEYGAMBER ARACILIĞIYLA TANRI’NIN BİLDİRİSİNİN  DUYURULMASI (3. Bölüm) A. Yargı Tehdidi (3:1-4) Rab Yunus’a tekrar Ninova’ya gitme görevini verdi 1 ve bu kez Yunus itaat etti. Büyük kente girdikten sonra, kentin kırk gün içinde yıkılacağını duyurdu. B. Bütün Kentin Tövbe Etmesi (3:5-9) Balık tanrısı Dagon’a tapınan Ninovalılar, görünüşe göre Yunus’un başına gelenlerden haberdardı. Tarihte benzeri … Read more

2

II. PEYGAMBERİN KURTARILIŞI (2. Bölüm) A. Yunus’un Duası (2:1-9) Yunus’un balığın karnından Tanrı’ya seslenişi balıktan değil, boğulmaktan kurtarıldığı için şükran ifadeleri içerir. Boğulmaktan kurtarıldı ve dua etti. Duası, Mezmurlar’dan ayetler içermesi açısından dikkat çekicidir. J. Sidlow Baxter, duayı aşağıdaki şekilde analiz eder: Yunus’un duasında tek bir rica ifadesi yer almaz. Teşekkür (2-6. ayetler), pişmanlık (7, … Read more

1

YORUM I. PEYGAMBERİN İTAATSİZLİĞİ (1. Bölüm) A. Yunus’un Görev Çağrısı (1:1, 2) Tanrı Yunus’u İsrail’in en büyük düşmanı olan Asur’un başkenti Ninova’ya vaaz etmeye gönderdi. Peygamberin oraya gitmekten neden korktuğunu anlamak güç değildir (Bk. Ön Olaylar ve Konular). B. Yunus’un Tarşiş’e Kaçışı (1:3) Yunus, itaatsizlik ederek Tarşiş’e giden bir gemiye bindi (büyük olasılıkla İspanya’nın güney … Read more

Giriş

YUNUS Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more