Bibliyografya

Feinberg, Charles Lee. The Minor Prophets. Chicago: Moody Press, 1976. Keil, C. F. “Joel.” Commentary on the Old Testament. 25 ve 26. ciltler. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971. Kelly, William. Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets. London: C. A. Hammond Trust Bible Depot, n.d. Morgan, G. Campbell. The Minor … Read more

3

D. Ulusların Yargılanması (3:1-16a) 3:1-8 1   Tanrı, ulusları Yehoşafat Vadisi’ne toplayacak ve onları Yahudiler’e yaptıkları kötülüklerden dolayı orada yargılayacaktır. Sur, Sayda ve Filist, Tanrı halkını yağmalayıp tutsak ettiği için ceza görecektir. Bu kentlerdeki halka, suçlarına uygun bir ceza verilecek, köle olarak satılacaklardır. 3:9-16a   Uluslara, “Savaşa hazırlanın!” diye seslenilir, çünkü Rab Yargı Vadisi’nde onlarla görüşecektir. Rab, … Read more

2

II. DÜŞMAN İSTİLASI (2:1-11) 2:1-3   Halk boru sesiyle uyarılarak savaşa çağrılır, çünkü Rab’bin günü çok yaklaşmıştır. Referans, Babil sürgünü için verilmiştir, ama gerçekleşmesi gelecekte olacaktır. İstilacılar gelmeden önce Yahuda ülkesi Aden bahçesi gibiydi; ama sonra ıssız bir çöle dönüştü. 2:4-11   Çekirgelerin, hızlı savaş atlarına tırmanarak surları aşan savaşçılara benzetilmesi, her yere bir hırsız gibi girerek … Read more

1

YORUM I. ÇEKİRGE BELASININ TANIMLANMASI (1. Bölüm) A. Benzeri Görülmemiş Şiddet (1:1-4) 1:1-4   Petuel oğlu Yoel burada, kuzeyden gelen bir ordunun Yahuda’yı istila etmesini, çekirge belası simgesiyle tanımlar. Bu peygamberlik, Babil istilası sırasında kısmen gerçekleşmiştir, ama gelecekteki istilacı Kuzey kralı (Asur) olacaktır. Çekirge belası öylesine büyüktü ki, yaşlılar daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamışlardı. … Read more

Giriş

YOEL Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more