Bibliyografya

Grant, F. W. “Deuteronomy.” The Numerical Bible. 1. Cilt. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1977. Henry, Matthew. “Deuteronomy.” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible. 1. Cilt.  MacLean, VA: MacDonald Publishing Company, n.d. Keil, C. F. ve Delitzsch, F. “Deuteronomy.” Biblical Commentary on the Old Testament. The Pentateuch, 3. Cilt. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing … Read more

34

Ç. Musa’nın Ölümü (34. Bölüm) 34:1-8   Her ne kadar Musa’nın ölümü burada başka biri tarafından yazılmış olsa da bu, Pentatok’un devamının Musa tarafından yazıldığı gerçeğini değiştirmez. 1 Musa ülkeyi gördükten sonra Nevo Dağı’nda öldü ve Rab tarafından gizli bir mezara gömüldü. Hiç kuşkusuz bunun nedeni insanları, yasanın verildiği Musa’nın mezarını bir türbe haline getirmelerini ve … Read more

33

C. Musa’nın Kutsaması (33. Bölüm) Bu bölümün pek çok yerinde İbranice sözcükler belirsizdir; bu nedenle farklı yorumcuların çeşitli görüş ve yorumları bulunmaktadır. Olası İbranice karşılıkların ayrıntılarına değinmek, bu çalışmamızın alanına girmez; biz yalnızca her kutsamanın kısa bir peygamberlik görüşünü aktarmaktayız. 33:1-5   Tanrı adamı Musa, ölümünden önce son olarak İsrail oymaklarını kutsadı. 2-5. ayetler, Tanrı’nın halkına … Read more

32

B. Musa’nın Ezgisi (32. Bölüm) 32:1-3   Ezgi şöyle özetlenebilir: Evren, Rab’bin sözünü dinlemeye çağrılır. Rab’bin sözü yağmur ve çiy gibi tazeleyici ve besleyicidir. 3. ayette (bu ayet ezginin başlığı olabilirdi), Musa Tanrı’nın yüceliğini över. Ezgi, Tanrı’nın halkına olan davranışlarını konu alarak O’nun ululuğunu açıklar. 32:4-9   Tanrı’nın yüceliğine, adilliğine, sadakatine ve kutsallığına rağmen, İsrail halkı O’nu … Read more

31

IV. MUSA’NIN SON GÜNLERİ – ÜLKEYE GİRMEDEN ÖLMESİ (31-34. Bölümler) A. Yeşu’nun Musa’nın Yerine Geçmesi (31. Bölüm) 31:1-8   Musa, yüz yirmi yaşına gelmişti. Şeria Irmağı’nın karşı yakasına geçemeyeceği konusunda Rab’bin verdiği buyruğu biliyordu, ama halka, Rabbin kendileriyle birlikte gideceğini, Yeşu’nun onlara önderlik edeceğini ve düşmanlarının karşısında kesin zafer kazanacaklarını hatırlattı. Musa sonra Yeşu’yu çağırdı … Read more

30

C. Antlaşmaya Geri Dönüş İçin Yenilenme (30. Bölüm) 30:1-10   30. bölüm, halkın antlaşmaya uymayarak sürgüne gönderileceğini önceden tahmin eder. Gerçekten de tahmin edilen gerçekleşmiştir. Ama Tanrı, eğer tövbe ederek kendisine dönerlerse, kendilerine sevecen davranacağını ve onları yenileyeceğini bildirmişti. Onları sürgünden ülkeye geri getirecekti. Bu fiziksel yenilenmeye ek olarak ruhsal bir yenilenme de söz konusuydu … Read more

29

III. MUSA’NIN HALKA ÜÇÜNCÜ SESLENİŞİ – ÜLKE İÇİN ANTLAŞMA (29-30. Bölümler) A. Moav’da Yapılan Antlaşma (29:1-21) 29:1   29. bölümün ilk ayeti, mantıksal yönden bakıldığında İbranice Kutsal Kitap’ta olduğu gibi, bir önceki bölüme ait olabilir. Keil ve Delitzsch, bu konuyu, 29 ve 30. bölümlere hitap eden bir “başlık” olarak görürler. 1 29:2-9   Halk, Tanrı’nın kendileriyle Sina … Read more

28

28:1-14   1. ayet, “Tanrı sizi üstün kılacaktır” sözleriyle, 26. bölümün sonuna işaret eder. Bu durum, 27. bölüme bir ara olay görüntüsü verir. Pek çok Kutsal Kitap öğrencisi, 3-6. ayetlerde bildirilen bereketlerin, Gerizim Dağı’nda duran altı oymağa hitap etmediği düşüncesindedirler. Bu bölümün tümü, Musa’nın, İsrailoğulları’nın geleceğine ilişkin bir önbildirisidir. İlk on dört ayet, itaati izleyecek olan … Read more

27

O. Lanetler ve Bereketler (27, 28. Bölümler) 27:1-8   Şeria Irmağı’ndan geçip vaat edilen ülkeye girdikten sonra İsrailliler, büyük taşlar dikip kireçleyecekler ve yasanın bütün sözlerini bu taşlara yazacaklardı. Bu taşlar, demir alet uygulanmamış taşlardan yapılmış bir sunakla birlikte Eval Dağı’na dikilecekti. 27:9,10   Yahudiler Tanrı’nın seçimiyle Tanrı halkı olmuşlardı, ama şimdi ülkeye girmek üzereydiler. Tanrı’ya … Read more

26

N. Törenler ve Onaylamalar (26. Bölüm) 1. İlk Ürün Töreni (26:1-11) Halk ülkeye yerleştikten sonra, ürünlerin ilk yetişenlerini Rab’bin huzuruna götürmeli ve görevli kâhine sevinçle sunmalıydı. Sonra Rab’bin önünde açıklama yapacaktı; göçebe bir Aramlı olan babaları Yakup ile başlayıp, Mısır’daki tutsaklık ve Tanrı’nın güçlü kurtarışını anlatacak ve açıklamayı Tanrı’nın kendilerine verdiği süt ve bal akan … Read more