Bibliyografya

Adamson, James. The Epistle of James (NIC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1976. Brown, Charles. The General Epistle of James: A Devotional Commentary. Philadelphia: The Union Press, 1907. Gaebelein, Frank. The Practical Epistle of James. Great Neck, N.Y. Doniger Raughley, Inc, 1955. Johnstone, Robert. Lectures Exegetical and Practical on the Epistle of James. … Read more

5

IX. ZENGİN KİŞİ VE YAŞAYACAĞI PİŞMANLIK (5:1-6) Yakup tüm mektubunun en can alıcı bölümlerinden biri olan bu bölümde zenginlerin günahlarını ele almaktadır. Sert ve sözünü esirgemeden konuştuğuna dikkat edin. Aslında insanların yüreğini rahatsız ettiğinden, bu bölüm vaazlarda pek fazla konu edilmez. Yakup burada sosyal adaleti sağlayan bir peygamber gibi görünmektedir. Zenginlerin paralarını insanların acılarını azaltmak … Read more

4

VIII. AÇGÖZLÜLÜK: NEDENİ VE ÇARESİ (4.Bölüm) Yakup bilge insanın aynı zamanda barışı da seveceğini belirtmişti. Şimdi ise, Tanrı’nın halkı arasında olan üzücü çekişmelere yönelmektedir. Bunun nedeni nedir? Neden bu kadar çok mutsuz ev, bölünmüş imanlı topluluğu var? Hıristiyanlığı kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde duyurmaya çalışan imanlılar arasında niçin sürtüşmeler oluyor? Çünkü, başkalarına üstün gelmek, kendi … Read more

3

VI. DİLİN İYİ VE KÖTÜYE KULLANILMASI (3:1-12) Üçüncü bölümün ilk on iki ayeti dil ile ilgilidir (ayrıca 1:19-26; 2:12; 4:11; 5:12’de de değinilir). Eskiden doktorların hastaya tanı koyarken dillerini muayene etmeleri gibi, Yakup da bir kişinin ruhsal sağlığını teste tabi tutarken onların sözlerini dikkate almaktadır. Konuşmadaki günahlara bakarak tanı koymaya başlıyor. Yakup da herhalde şu … Read more

2

IV. AYRIMCILIĞIN AYIPLANMASI (2:1-13) İkinci bölümün ilk yarısı herkese saygı göstermek gerektiğini belirtiyor. Adam kayırmak, Rab’bin ve İncil’in öğretilerine tümüyle terstir. Hıristiyanlıkta kibir ve ayrımcılığa yer yoktur. 2:1   Ayrımcılık kesin olarak yasaklanmaktadır. Öğüdün ilk önce imanlılara verildiğini şu ifadeden anlıyoruz: “Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih’e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın.” Başka bir deyişle Yakup … Read more

1

YORUM I. SELAMLAMA (1:1) Yazar kendisini, Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in kulu ben Yakup diye tanıtarak mektubuna başlar. Eğer yazar, bizim de düşündüğümüz gibi, Rab’bin aynı anneden olma kardeşi ise, yaşamında harika bir değişiklik olmuş demektir. Önceleri Rab İsa’ya inanmıyordu (Yu.7:5). İsa’nın aklını kaçırmış olduğu düşüncesine katılmış da olabilir (Mar.3:21). Ancak Rabbimiz sabırla sözün tohumlarını … Read more

Giriş

YAKUP’UN MEKTUBU Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s … Read more