Bibliyografya

Arnot, William. Laws for Heaven for Life on Earth, London: James Nisbet & Co., n.d. Bridges, Charles. A Commentary on Proverbs. Yeni baskı. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1983. Delitzsch, Franz. “Proverbs.” Biblical Commentary on the Old Testament. 16, 17.ciltler. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971. Harris, R. Laird. “Proverbs.” The Wycliffe … Read more

31

VII. ANNESİNİN KRAL LEMUEL’E ÖĞRETTİĞİ SÖZLER (31:1-9) 31:1   Kral Lemuel’in kimliğiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Adının anlamı “Tanrı’ya adanmış” ya da “Tanrı’ya ait olan”dır. Önemli olan, annesinin kendisine verdiği öğütleri bizim için korumuş olmasıdır. 31:2   Bu düşüncedeki eksiği şöyle tamamlayabiliriz: “Sana ne diyeyim, bilgeliğin değerli taşlarından hangisini sana vereyim, Rab’be adadığım oğlum?’ 31:3   Buradaki … Read more

30

VI. AGUR’UN SÖZLERİ (30. Bölüm) 30:1   Agur hakkında bildiklerimizin tümü bu bölümde yer alır. Agur, kendisini Yake’nin oğlu olarak tanıtır. Söylediği sözler aynı zamanda ‘Massa’nın sözleri’ olarak da çevrilebilir. Bu ifade Agur’u, İsmail’in soyundan biri olarak tanımlar (Yar.25:14). İkinci satır şöyle de okunabilir, “Adam şöyle dedi, ‘Yoruldum, ey Tanrım kendimi yordum ve tükendim’” (ASV, sayfa … Read more

29

29:1   Günah işlemeye devam eden kişi sürekli uyarılmasına rağmen dik başlılık ederse ansızın yıkıma uğrayacak ve başka fırsatlar için umudu olmayacaktır. Tufandan önce yaşayan kişiler Nuh’u dinlemeyi reddettiler. Tufan geldi ve hepsi yok oldu. Müjde çağrısını sürekli reddeden bir tanıdığım bir gün, kendisi için sık sık dua eden Hıristiyan bir bayanla karşılaştı. Bu bayan ona, … Read more

28

28:1   Suçlu bir vicdan kişinin en küçük bir sesten bile irkilmesine neden olur. Vicdanları temiz kişilerin içleri rahattır. Doğrular bir aslan kadar yüreklidir. 28:2   Bir ülkede başkaldırılar varsa, o ülke yönetimi sık sık değişecek ve halk sıkıntı çekecektir. Eğer önder dürüst ve anlayışlı biriyse, ülke halkı da bu düzenin tadını çıkaracaktır. Kuzey Krallığı (İsrail), yaklaşık … Read more

27

27:1   Hiç kimse yarınından emin olamaz. Bu nedenle akılsız zengin gibi, yapacaklarınızla övünmeyin (Luk.12:16-21). Ayrıca bu konuyla ilgili, Yakup 4:13-15’e bakınız. 27:2   İnsanın kendisini övmesi çok çirkindir. Gerçekten övgüye layık kişi kendisini geri planda tutmaya çalışır ve diğerlerini över. “Otobiyografilere karşı uyanık olun” (Berkeley, sayfa kenarındaki not). 27:3   Bir akılsızın ısrarlı ve kışkırtıcı sözleri fiziksel … Read more

26

26:1   Yaz ortasında kar, hasat mevsiminde yağmur uygun değildir. Aynı şekilde onur da akılsıza yakışmaz. Ahlâksal açıdan uygun değildir ve yalnızca aptallığa teşvik eder. 26:2   Serçe ve kırlangıç havada öteye beriye uçuşur ve ok gibi ileri atılırlar, ama asla üzerimize konmazlar. Aynı şekilde, hak edilmemiş lanet de tutmaz; batıl inançlara aldırmayın. Balam İsrail’i lanetlemeye çalıştı, … Read more

25

V. SÜLEYMAN’IN, HİZKİYA’NIN ADAMLARI TARAFINDAN  DERLENEN ÖZDEYİŞLERİ (25:1 – 29:27) 25:1   25-29’uncu ayetlerde yer alan özdeyişler Süleyman tarafından yazılmış, ama yıllar sonra Yahuda Kralı Hizkiya’nın adamları tarafından derlenmiştir. Hizkiya adının İbranice yazılışındaki harflerin sayısal değeriyle örtüşen 140 özdeyiş bulunur. 25:2   Tanrı’yı gizli tuttuğu şeyler için yüceltiriz. O’nun yaratışında, yazılı sözünde ve ilahi takdirinde gizli tuttuğu … Read more

24

24:1,2   Kötülerin başarısına imrenmek ve onlarla birlikte olmayı istemek bilgelik değildir. Kötüler diğer insanları da kendi seviyelerine indirmeye çalışırlar? Yürekleri zorbalık tasarlar, dudakları belalardan söz eder. 24:3,4   Buradaki ‘ev’ sözcüğü bir kişinin yaşamına işaret ediyor olabilir. İyi bir yaşam, kötülükle değil tanrısayar bilgelikle bina edilir. Kötülük yaşamı mahveder, ama anlayış sağlam bir yaşama götürür. Kötülük … Read more

23

23:1-3   Burada, oburluk ve aşırı yemek konusunda uyarılırız. Bir önderle birlikte yemek yediğimizde, yanımızda oturan kişinin kim olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. 3’üncü ayet bize, bizimle yemek yiyen ve şarap içen kişinin bizi bir şekilde etkilemek istediğini belirtir. Bazı kişiler yemek masasını gizli amaçları için kullanmak isteyebilirler. 23:4,5   Zengin olmak için didinip durmaktan kaçınılmalıdır. Servet gelip … Read more