Bibliyografya

Feinberg, Charles Lee. Habakkuk, Zephaniah, Haggai and Malachi. New York: American Board of Missions to the Jews, Inc., 1951. –––––. The Minor Prophets. Chicago: Moody Press, 1976. Hewitt, J. B. Outline Studies in the Minor Prophets. West Glamorgan, U.K.: Precious Seed Publications, n.d. Keil, C. F. “Zephaniah.” Biblical Commentary on the Old Testament, 26.cilt. Grand … Read more

3

IV. Yeruşalim’in Uğrayacağı Felaketin Duyurulması (3:1-7) A. İtaatsizlik, Karşılık Vermemek, İmansızlık, Pişmanlık Duymamak (3:1, 2) Bir kadın olarak betimlenen Yeruşalim Kenti isyankâr, kirli ve zalim olmakla suçlanır. Söz dinlememiş ve Rab’be güvenmemiş, O’na sığınmamıştır. B. Önderlerin ve Yöneticilerin Açgözlülüğü (3:3) Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi, önderleri akşam dolaşan aç kurtlar gibidir. C. Peygamberlerin Düşüncesizlikleri ve İhanetleri, … Read more

2

II. YAHUDA TÖVBEYE ÇAĞRILIR (2:1-3) Tanrı, istenmeyen (ya da utanmaz) ulusu tövbeye çağırır. 3’üncü ayet, doğru Yahudiler’den oluşan küçük bir gruba işaret ediyor gibi görünmektedir. Eğer Rab’bi ararlarsa, O’nun öfke gününde kurtulabileceklerdi. III. ULUSLARIN SONU (2:4-15) A. Filistliler (2:4-7) 4-15’inci ayetlerde doğu, güney ve kuzeyi çevreleyen ulusların yargıyla karşılaşacakları önceden bildirilir. Keretliler olarak da tanımlanan … Read more

1

YORUM I. TANRI’NIN YARGI KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI (1. Bölüm) A. Bütün Yeryüzünde (1:1-3) Peygamberler genellikle babalarının adlarını da bildirirler. Yahudiler köklerine çok bağlı olduklarından, bazen büyükbabalarının adlarını da belirtirlerdi. Ama soyunu belirtme konusunda altı kuşak geriye giden Kuşi oğluSefanya, hiç kuşkusuz bu davranışıyla bize Kral Hizkiya’nın atası olduğunu duyurmak istediğini göstermektedir. Bölüm bir bütün olarak bütün … Read more

Giriş

SEFANYA Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more