Bibliyografya

Hakimler bölümünün sonundaki Bibliyografya’ya bakınız.

4

V. BOAZ TARAFINDAN REHİNDEN KURTARILMA (4:1-12) 4:1-6   Ertesi sabah Boaz, kentin ileri gelenlerinden on adamla birlikte, yasal konuların çözümlendiği kent kapısına gitti. Tam o sırada yakın akraba yanına geldi (Tasarlanmış bir rastlantı daha). Boaz, diğer yakın akrabaya, ‘arkadaş’ 1 diye hitap etti ve ondan biraz durmasını istedi. Boaz, kentin 10 ileri geleninin önünde durarak, Naomi … Read more

3

IV. RUT’UN KEFARET EDEN AKRABASI (3. Bölüm) 3:1-5   Naomi, Rut’un güvenlik içinde olmasını, yani bir kocası ve yuvası olmasını çok istiyordu. Bu nedenle önce kendisine ait olan haktan vazgeçmiş ve Rut’a, Boaz arpa savurduğunda harman yerine gitmesini öğütlemişti. İsrail adetlerine yabancı olduğu için Rut’a, korunma ve evlilik için yakın akrabasına nasıl ricada bulunması gerektiği ayrıntılarıyla … Read more

2

III. RUT, BOAZ’IN TARLALARINDA (2. Bölüm) 2:1-3   Yasaya göre, İsrailliler hasat zamanı, ekinleri tarlalarının sınırlarına kadar biçmeyeceklerdi. Artakalan başakları toplamayarak yoksullara, yabancılara, öksüzlere ve dullara bırakacaklardı (Lev.19:9; 23:22; Yas.24:19). Rut, bu yasadan yararlanmaya karar verdi ve arpa tarlalarına gidip artakalan başakları toplamaya başladı. Onu, Boaz’ın (Güç sahibi) sahip olduğu tarlalara yönlendiren Tanrı’nın planıydı. Boaz, Rut’un … Read more

1

YORUM I. MOAV’DA YAŞAMAK (1:1-5) 1:1,2   Kitap başlarken Yahuda’nın Beytlehem Kenti’nden (Ekmek evi) kıtlık nedeniyle ayrılan bir Yahudi (Övgü) ailesiyle karşılaşırız. Bu aile Lut Gölü’nün güneydoğusundaki Moav topraklarına yerleşir. Babanın adı Elimelek (Tanrım Kraldır), annenin adı ise Naomi’dir (Tatlım). Oğullarının adları ise Mahlon (Acı) ve Kilyon’dur (Üzülen). Aslında, Moav’a göç etmek yerine ülkede kalıp Tanrı’ya … Read more

Giriş

RUT Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more