Bibliyografya

Campbell, Donald K. Nehemiah: Man in Charge, Wheaton, IL: Victor Books, 1979. Henry, Matthew. “Nehemiah.” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible. 2.cilt, Joshua to Esther. McLean, Va: MacDonald Publishing Company, n. d. Ironside, H. A. Notes on Ezra, Nehemiah, Esther. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1972. Jensen, Irving L. Ezra/ Nehemiah/ Esther. Chicago: Moody Press, … Read more

13

II. NEHEMYA’NIN İKİNCİ ZİYARETİ: YERUŞALİM’İN YENİLENMESİ (13. Bölüm) A. Toviya’nın Tapınaktan Kovulması (13:1-9) 13:1-3   Nehemya Yeruşalim’de on iki yıl hizmet ettikten sonra, İ.Ö. 433 yılında Babil’e geri döndü. Daha sonra verilen zararları düzeltmek amacıyla, Yeruşalim’i tekrar ziyaret etmek için izin aldı. “O gün” (1. ayet), son bölümü ya da Nehemya’nın yokluğu sırasındaki bir başka günü … Read more

12

G. Yeruşalim’deki Kâhin ve Levililer’in Kaydının Tutulması (12:1-26) Zerubbabil ile birlikte geri dönen kâhinler, 1-7. ayetlerde belirtilmiştir. Geri dönen Levililer ise 8 ve 9. ayetlerde sıralanmıştır. 10 ve 11. ayetler Yeşu’dan (Zerubbabil’in zamanında, 1. ayet), Yaddua’ya kadar görev yapmış başkâhinlerin adlarını verirler. 12-21. ayetlerde, oğlu Elyaşiv’in Nehemya’nın zamanında başkâhin olduğu (3:1) Yoyakim’in döneminde hizmet eden … Read more

11

F. Yeruşalim’e Yeni Yerleşim (11. Bölüm) 11:1,2   11. bölüm 7. bölümün son ayetiyle yakından ilişkilidir. Nehemya, Yeruşalim’deki seyrek nüfus nedeniyle kaygılıydı; bir saldırı halinde kentin savunması için nüfusun sayısı daha fazla olmalıydı. Ancak birçok Yahudi korku nedeniyle kent dışında yaşamayı seçmişti. Sonunda aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kent Yeruşalim’e yerleşecekti. Ayrıca Yeruşalim’e … Read more

10

10:1-27   Bu ayetler, halk adına antlaşmayı imzalayan kişileri sıralarlar (9:38b). Nehemya’nın adı listenin başında yer alır (1. ayet). Bunu kâhinler izler (2-8. ayetler), sonra Levililer (9-13. ayetler) ve en son da halkın önderleri (14-27. ayetler) gelir. 10:28,29   Bu iki ayet, antlaşma için bir önsöz oluşturur: Halkın tümünün, Rableri olan Tanrı’nın tüm buyruklarını, kurallarını ve yasalarını … Read more

9

9:1-3   Kutlamadan sonra halk, ulusal tövbe günü gibi büyük bir gün için bir araya geldi. Aralarındaki yabancılardan ayrıldılar ve Rab’bin önünde kendilerini alçalttılar. Oruç ve yas tutarak günün dörtte biri boyunca RAB’bin Yasa Kitabı’nı okudular. Günün öbür dörtte birinde de tapındılar. Tövbe, uyanışa giden yoldur. 9:4-38   4 ve 5. ayetlerde sözü edilen Levililer, halkı büyük … Read more

8

E. Yeruşalim’deki İnancın Canlandırılması (8-10. Bölümler) 8:1-8   Bu önemli bölüm, Kutsal Yazılar’ın halkın önünde okunması nedeniyle, Tanrı halkı arasında görülen ruhsal canlanmadan söz eder. Burada Nehemya’nın (12:31’e kadar) adının, üçüncü şahıs olarak geçtiğine dikkat edin. Ezra, sonraki birkaç bölümde ana karakter olarak işlenmiştir. Yedinci ayın ilk gününde halk, kutsal bir toplantı olan Boru Çalma Bayramı … Read more

7

Ç. Yeruşalim’deki Nöbetçilerin Düzenlenmesi (7:1-4) 7:1,2   Surların onarılması tamamlanır tamamlanmaz ve kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer hizmetlerine atandığında, Nehemya kent yönetimine kardeşi Hanani ve Hananya’yı atadı. Her ikisi de tanrısayar kişilerdi ve sorumluluk almak için uygundular. Hananya Rab’be derin bir saygı duyuyordu. Bu özelliği nedeniyle, Nehemya’yla aynı ruhu taşımaktaydı. 7:3,4   Yeruşalim’de daha sıkı bir güvenlik … Read more

6

6:1-4   Yahudiler’e engel olmayı başaramayan düşman, bu kez Nehemya’yı yok etmeyi denedi. Sanballat ve Arap Geşem dört kez Nehemya’yı işinden uzaklaştırmaya çalışarak, onu kendileriyle Ono Ovası’nda buluşmaya çağırdılar. Nehemya dört çağrıyı da reddetti; ona kötülük yapmak için plan kurduklarını biliyordu. Böylesine büyük bir çalışma durdurulmamalıydı. 6:5-9   Hâlâ dostu olduğunu iddia eden Sanballat, gönderdiği bir başka … Read more

5

4. İç Sorunlar ve Yeni Sosyal Düzenleme (5, 6. Bölümler) 5:1-7   Onarım çalışmalarının ortasında çirkin bir iç sorun doğdu. Yiyecek giderek azalmaya ve pahalılaşmaya başladı. Enflasyon ve kralın Yahudiler’e koyduğu verginin ağırlığı pek çok kişiyi yoksullaştırdı. Daha zengin olan kardeşlerinden borç para almak ve mülklerini ipotek etmek zorunda kaldılar. Hatta bazıları oğullarını köle, kızlarını da … Read more