Bibliyografya

Borland, James A. “Exodus.” Liberty Bible Commentary. Lynchburg, V A: The Old-Time Gospel Hour, 1982. Cole, R. Alan. Exodus: An Introduction and Commentary. The Tyndale Old Testament Commentataries. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973. Dennett, Edward. Typical Teachings of Exodus. Yeniden basım. Denver: Wilson Foundation, n.d. Henry, Matthew. “Exodus.” Matthew Henry’s Commentary on the Whole … Read more

40

G. Buluşma Çadırı’nın Kurulması (40. Bölüm) 40:1-8   Tanrı, Buluşma Çadırı’nın yılın ilk gününde kurulmasını buyurdu (1,2. ayetler). Bu tarih, yaklaşık Mısır’dan çıkıştan bir yıl ve İsrail’in Sina’ya ulaşmasından sekiz buçuk ay sonraydı. Tanrı, her eşyanın yerleştirileceği yeri de tam olarak tanımlamıştı (Çık.26’daki şekle bakınız, sf.130). 40:9-17   9-15. ayetlerde, konut ve eşyaların, başkâhin ve oğullarının … Read more

39

F. Kâhin Giysilerinin Hazırlanması (39. Bölüm) 39:1-7   Kâhin giysilerinin hazırlandığı bölüme gelmiş bulunuyoruz. Başlangıçta dört rengin tekrar edilmesinden etkileniriz. Bazıları dört rengi, Mesih’in dört müjdede görülen değişik görkemlerini temsil ettiğini düşünürler: Mor: Matta – Kral; kırmızı: Markos – Acı Çeken Hizmetkâr; beyaz: Luka – Günahsız İnsan; lacivert: Yuhanna – Gökten İnen Tanrı Oğlu. Efodun … Read more

38

13.  Yakmalık Sunu Sunağı (38:1-7) Yakmalık sunu sunağı, Rab İsa’nın eksiksiz bir kurban olarak kendisini Tanrı’ya sunduğu çarmıhı temsil eder. Kurbanımız Mesih olmadan Tanrı’nın huzuruna yaklaşamayız. 14. Yıkanma Kazanı (38:8) Yıkanma kazanı, Mesih’in, halkını Söz ile yıkayarak temizleme hizmetini belirtir (Ef.5:26). Kâhinlerden, bir hizmete başlamadan önce ellerini ve ayaklarını yıkamaları istenirdi. Aynı şekilde, Rab’be etkin … Read more

37

7. Antlaşma Sandığı (37:1-5) Sandık, saf altınla kaplı akasya ağacından yapılmış bir kutuydu. Rab’bin insan yönüne ve Tanrılığı’na işaret etmekteydi. Yasanın taş levhaları, altın man testisi ve Harun’un filizlenmiş değneği sandığın içindeydi. Bu eşyalar, Mesih’e uyarlandığında, O’nu şu sözleri söyleyen Kişi olarak tanımlarlar: “Yasan, yüreğimin derinliğindedir” (Mez.40:8); gökten inen Tanrı Ekmeği (Yu.6:33); Tanrının amacı uyarınca … Read more

36

36:1   Musa, halkın önünde her türlü sanat dalında yapılacak çalışmalar için Besalel ve Oholiav’ı atadı. Bu iki kişinin aynı zamanda öğretme yetenekleri de vardı (35:30 – 36:1). 36:2-7   Becerikli işçiler, kutsal yerin yapımı için görevlerine başladılar, ama halk her sabah öyle çok armağan getiriyordu ki, Musa sonunda daha fazla armağan getirmelerine engel olmak zorunda kaldı. … Read more

35

35:1-3   Sonra Musa tüm topluluğu bir araya çağırdı… ve onlara Şabat yasasını tekrarladı. E. Çadıra Ait Eşyaların Hazırlığı (35:4 – 38:31) 1. Halkın Armağanları ve Yetenekli Ustalar (35:4 – 36:7) 35:4-20   Musa, Buluşma Çadırı’nın yapılması için gerekli malzemelerin Rab’be gönüllü sunular olarak verilmesi konusunda düzenler koydu (4-9. ayetler). Aynı zamanda, çadırın çeşitli bölümlerini yapmaları için … Read more

34

D. Yenilenen Antlaşma (34:1 – 35:3) 34:1-9   Musa tekrar tek başına Sina Dağı’na çağrıldı. Yanında keserek hazırladığı iki taş levha vardı. Rab kendisini orada merhametli ve lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık olan Tanrı olarak açıkladı (6,7. ayetler). 7. ayette, kötülük konusunda üç farklı sözcük kullanılmıştır. Suç sözcüğü, Rab’bin yollarını saptırmakla ilgilidir. İsyan, Tanrı’ya … Read more

33

3. Halkın Tövbesi (33:1-6) Rab, Kenan’a yapacakları yolculukta günahlı İsrailliler’e eşlik etmeyi reddetti; belki onları yolda yok edebilirdi. Bunu yerine, temsilcisi olarak meleğini gönderecekti. Halk bu kötü haberi duyduğunda yasa büründü ve kimse takı takmadı. Daha önce, altın buzağıyı yapmak için üzerlerindeki takıları kullanmışlardı, ama Horev Dağı’ndan sonra İsrailliler takılarını çıkardılar. 4. Musa’nın Buluşma Çadırı … Read more

32

Ç. Putperestlikle İsyan (32,33. Bölümler) 1. Altın Buzağı (32:1-10) Musa’nın dönüşünün gecikmesiüzerine sabırsızlananhalk, Harun’dan kendilerine öncülük edecek bir ilah yapmasını istedi. Harun, uysal davranarak istediklerini yerine getirdi; altın küpelerini alarak topladı ve eriterek buzağı biçiminde dökme bir put yaptı; bu davranışı kesinlikle yasaklanmış bir eylemdi (Çık.20:4). Halk daha sonra yiyip içmeye oturdu, puta tapındı ve … Read more