Bibliyografya

  Gaebelein, A.C. The Gospel of Matthew. New York: Loizeaux Bros, 1910. Kelly, William, Lectures on Matthew. New York: Loizeaux Bros. 1911. Lenkski, R.C.H. The Interpretation of Saint Matthew’s Gospel. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1933. Macaulay, J.C. Behold Your King. Chicago: The Moody Bible Institute, 1982. Morgan, G. Campbell, The Gospel According to Matthew, New … Read more

28

Matta Bölüm 28   XV. KRALIN ZAFERİ (Bölüm 28) A. Boş Mezar ve Diri Rab (28:1-10) 28:1-4   Pazar günü daha şafak sökmeden, iki Meryem mezarı görmeye gittiler. Oraya varırken, büyük bir deprem oldu. Rab’bin bir meleği gökten indi ve mezarın girişindeki taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Romalı nöbetçiler, görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi … Read more

27

Matta Bölüm 27   J. Yüksek Kurul Önündeki Sabah Duruşması (27:1-2) Yüksek Kurul önündeki dinî duruşmanın (mahkemenin) üçüncü basamağı sabahleyin oldu. Davalının beraat etmesi durumunun dışında hiçbir davanın aynı günde tamamlanmamış olması gerekti. “Merhamet duygularının oluşmasına zaman verebilmek için” kararın verilmesinden önce bir gecenin geçmesi gerekiyordu. Bu durumda ise dinî liderler herhangi bir merhamet duygusunu … Read more

26

Matta Bölüm 26   XIV. KRAL’IN ELEMİ VE ÖLÜMÜ (Bölüm 26-27) A. İsa’yı Öldürme Tasarısı (26:1-5) 26:1-2   Bu Müjde’de dördüncü ve son kez Rabbimiz öğrencilerini ölmesi gerektiğine dair önceden uyardı (16:21; 17:23; 20:18). Fısıh bayramıyla çarmıha gerilmesi arasında kısa bir zaman ilişkisi olacağını belirtti: “Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh bayramıdır, ve İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele … Read more

25

  Matta Bölüm 25   G. On Bakire Benzetmesi (25:1-13) 25:1-5   İlk sözcük olan, o zaman, 24’üncü bölüme işaret ederek, bu benzetmeyi Kralın yeryüzüne dönüşü öncesine ve sırasına belli bir şekilde yerleştirir. İsa, Göklerin Egemenliğini o zaman kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan on kıza benzetir. Bunların beşi akıllıymış ve kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da … Read more

24

  Matta Bölüm 24   XII. KRAL’IN ZEYTİN DAĞINDAKİ KONUŞMASI (Bölüm 24-25) 24 ve 25’inci bölümler Zeytin dağı konuşması olarak bilinen konuşmadan oluşur. Bu önemli bildiri Zeytin dağında verildiği için bu adla anılır. Konuşma tamamen bir peygamberliktir; Büyük Sıkıntı Zamanına ve Rab’bin İkinci Gelişine yöneliktir. Aslında, tamamen olmasa da İsrail halkıyla ilgilidir. Yerin Filistin olduğu … Read more

23

  Matta Bölüm 23   J. Söylediklerini Kendileri Yapmaz (23:1-12) 23:1-4   Bu bölümün ilk ayetlerinde Kurtarıcı, halkı ve öğrencilerini din bilginlerine ve Ferisilere karşı uyarır. Bu kişiler Musa’nın kürsüsünde oturdular ya da Musa’nın Yasa’sını öğrettiler. Genel olarak öğretişleri güvenilirdi, ama yaptıkları o kadar da güvenilir değildi. İmanları davranışlarından daha iyiydi. Bu nedenle İsa, “…size söylediklerimin tümünü … Read more

22

Matta Bölüm 22   G. Düğün Şöleni Benzetmesi (22:1-14) 22:1-6   İsa başkâhinleri ve Ferisileri bırakmadı. Düğün şöleni benzetmesinde, kayrılan İsrail’i bir kenara bırakılmış olarak, hor görülen diğer ulusları ise masadaki konuklar olarak resmetti. Göklerin Egemenliğini oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzetti. Davetiye iki basamaklıydı. İlk olarak, kölelerin bizzat ilettikleri ve kesin bir şekilde reddedilen … Read more

21

Matta Bölüm 21   XII. KRAL’IN SUNULMASI VE REDDEDİLMESİ (Bölüm 21-23) A. Zaferli Giriş (21:1-11) 21:1-3   İsa, Eriha’dan, Beytlehem ve Beytfacı’nın olduğu Zeytin dağının doğu kısmına geldi. Orada yol Zeytin dağının güney ucuna doğru devam edip Yehoşafat vadisine doğru derinleşir, ardından Kidron’dan geçerek Kudüs’e doğru yükselerek devam eder. İki öğrencisini, Beytfacı köyüne, orada bağlı bir dişi … Read more

20

Matta Bölüm 20   H. Bağdaki Çalışmanın Armağanları Konusu (20:1-16) 20:1-2   19’uncu bölümün sonundaki ödüller üzerine olan konuşmanın devamı niteliğindeki bu benzetme, bütün gerçek inanlıların ödüllendirilirken, ödüllerin sırasının, öğrencinin hizmet ettiği ruhla kararlaştırılacağı gerçeğini resmeder. Benzetme, bağında çalışacak işçiler tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak sahibini betimler. Bu adamlar günde bir dinara çalışmak için anlaştılar; … Read more