Bibliyografya

Baldwin, Joyce G. Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary. The Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, II: InterVarsity Press, 1972. Feinberg, Charles Lee. Habakkuk, Zephaniah, Haggai and Malachi. New York: American Board of Mission to the Jews, Inc., 1951. ––––. The Minor Prophets. Chicago: Moody Press, 1976. Keil, C.F. “Malachi” Biblical Commentary on the … Read more

4

B. Kötülerin Yargılanması (4:1) Bütün kibirli ve kötülerin fırın gibi yanarak yok olacakları o gün geliyor. Onlarda ne kök, ne de dal bırakılacak. C. Mesih’in Sadık Kalanlar İçin Gelişi (4:2, 3) Tanrı’nın adına saygı gösterenler, Doğruluk Güneşi’ni sevinçle karşılayacaklardır. Tanrı’nın adından korkan kişilerin düşmanları, onların ayakları altında kül gibi olacaklardır. Ç. Peygamber İlyas’ın Gönderileceği Vaadi … Read more

3

E. Ara Olay: Mesih’in Yargılamak İçin Gelişi (3:1-6) 3:1   Tanrı, bir önceki ayette inançsızlıkla ilgili ifadelerle dolu ve kendisine saygı gösterilmeyen çekişmeyi ele alır. Elçisini gönderecektir; bu, daha önce Vaftizci Yahya aracılığıyla kısmen gerçekleşen bir vaadidir. Ama vaat, İlyas (4:5) Rab’bin yolunu hazırlamak için geldiğinde tamamlanacaktır. Buradaki kinaye, daha sonra geldiğinde (ilk gelişi) İsrail ulusunun … Read more

2

C. Kâhinlerin Yargılanması (2:1-9) Kâhinler, eğer tövbe etmez ve yollarını değiştirmezlerse, dehşetli bir yargıya uğrayacakları konusunda uyarılırlar. Eski kâhinlerin, Tanrı’nın Levi’yle yaptığı antlaşmaya sadık kaldıkları kendilerine hatırlatılır. Ancak, kâhinlerin davranışları bozulmuş; bu nedenle de Tanrı onları halkın önünde aşağılayarak gülünç duruma düşürmüştü. Ç. Boşanma ve Diğer Uluslarla Yapılan Evlilik (2:10-16) 2:10-12   Burada işlenen konu, putperest … Read more

1

YORUM I. RAB’BİN İSRAİL’E KARŞI SUÇLAMALARI, ONLARIN VERDİKLERİ  KARŞILIK VE O’NUN KORKUTAN YARGILARI (1:1 – 3:15) A. Nankörlük (1:1-5) Birinci bölümde Rab’bin, halkına karşı bazı suçlamalarda bulunduğunu, halkın da bu suçlamalara karşılık verdiğini görüyoruz. Rab’bin, “Sizi sevdim” demesine karşılık, onlar bunu kanıtlamasını isterler: “Bizi nasıl sevdin?” Rab onlara Yakup’a olan sevgisini hatırlatarak (Yakup’un soyundan geliyorlardı), … Read more

Giriş

MALAKİ Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more