Bibliyografya

Coates, C. A. An Outline of Luke’s Gospel. Kingston on Thames: Stow Hill Bible and Track Depot, n.d. Darby, J. N. The Gospel of Luke. London: James Carter, n.d. ––––. The Man of Sorrows. Glasgow: Pickering and Inglis, n.d. ––––. Notes of Addresses on the Gospel of Luke. London: C. A. Hammond, n.d. Erdman, Charles … Read more

24

Luka Bölüm 24 XII. İNSANOĞLU’NUN KAZANDIĞI ZAFER (24:1-53) A. Boş Mezarın Başındaki Kadınlar (24:1-12) 24:1   Bundan sonra Pazar günü sabah erkenden, İsa’nın cesedi için hazırlamış oldukları baharatları yanlarına alarak mezara geldiler. Peki ama içeriye, bedenin konulduğu yere nasıl girebileceklerdi? Mezarın girişine büyükçe ve ağır bir taşın konulmuş olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz … Read more

23

Luka Bölüm 23 K. İsa Pilatus’un Önünde (23:1-7) 23:1-2   İsa, Yüksek Kurul’un bütün üyeleri önünde yargılandıktan sonra Romalı Vali Pilatus’un önünde resmî bir şekilde yargılanması için apar topar Pilatus’a götürüldü. Din önderleri O’nu şimdi siyasi içerikli üç suçlamayla suçlayacaklardı. İlkin O’nu ulusu yoldan saptırmakla, yani halkı Roma’ya olan bağlılığından uzaklaştırmakla suçladılar. İkinci olarak, Yahudilerin Sezar’a vergi … Read more

22

Luka Bölüm 22 XI. İNSANOĞLU’NUN ACILARI VE ÖLÜMÜ (22:1 – 23:56) A. İsa’yı Öldürmek İçin Düzen Kuruluyor (21:1-2) 22:1   Fısıh denilen Mayasız Ekmek bayramı burada Fısıh ile başlayan ve yedi gün süreyle mayasız ekmek yenilen dönemi tanımlamaktadır. Fısıh, Yahudi yıl sistemine göre birinci ay olan Nisan ayının on dokuzuncu günü kutlanırdı. Ayın on beşinden yirmi birinci … Read more

21

Luka Bölüm 21 I. Dul Kadının İki Bakır Parası (21:1-4) 21:1-4   İsa, tapınağın bağış kutusuna bağışlarını atan zenginleri seyrederken, zenginler ile fakir bir dul kadın arasındaki belirgin ayrılıkları görerek çok şaşırmıştı. Zenginler ceplerindeki paranın birazını, bu kadın ise hepsini atmıştı kutuya. Tanrı’nın değerlendirmesine göre bu dul kadın diğerlerinin vermiş olduklarının toplamından daha fazlasını vermişti. Onlar kutuya … Read more

20

Luka Bölüm 20 D. İnsanoğlu’nun Yetkisi Sorgulanıyor (20:1-8) 20:1-2   Ne ilginç bir görüntü! Usta Öğretmen hiç yorulmak bilmeyen bir gayretle tapınakta iyi haberi duyurmakta; İsrail’in önde gelenleri de O’nun öğretme yetkisi olup olmadığını soruşturmaktaydılar. Onlara göre İsa, Nasıra kasabasının sıradan bir marangozuydu. İyi bir eğitim görmemişti. Bir ilahiyat okulundan aldığı akademik bir derecesi yoktu. Elinde ne … Read more

19

Luka Bölüm 19 J. Zakay’ın Rab’bi Kabul Edişi (19:1-10) Zakay’ın tövbe edip Rab’bi kabul ediş olayı, Luka 18:27’deki “İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür” sözünün bir gerçek olduğunu göstermektedir. Zakay çok varlıklı, zengin bir adamdı ve bilindiği gibi zengin bir kimsenin Tanrı’nın Egemenliğine girmesi hemen hemen imkânsız bir şeydir. Ama Zakay kendisini Rab’bin önünde … Read more

18

Luka Bölüm 18 F. Kararlı Dul Kadın ile Yargıç Benzetmesi (18:1-8) 18:1   Kararlı dul kadın benzetmesi insanların hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini öğretir. Bu, bütün dua türleriyle bütün insanlar açısından doğrudur. Ama burada kullanıldığı özel anlam, denenme zamanlarında Tanrı’ya kurtarması için edilen duadır. Aynı zamanda Mesih’in Birinci ile İkinci Gelişi arasında geçen bu uzun … Read more

17

Luka Bölüm 17 IX. İNSANOĞLU, ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRETİDE BULUNUYOR (17:1 – 19:27) A. Tökezlerin Gelmesi Konusu (17:1-2) Bu bölümde işlenen düşüncelerin akışı ya da devamı belirsizdir. Öyle anlaşılıyor ki, sanki Luka burada birbirleriyle ilişkisiz konuları bir araya getirmektedir. Bununla birlikte Mesih’in, tökezlerin gelmesi konusu üzerinde yapmış olduğu konuşma, 16’ncı bölümün sonunda anlatılan zengin adamın öyküsüyle  bağlantılı … Read more

16

Luka Bölüm 16 S. Açıkgöz Kâhya Benzetmesi (16:1-13) 16:1-2   Rab İsa şimdi Ferisiler ile yazıcılardan öğrencilerine dönerek, onlara kâhyalık konusunda bir ders vermeye başlıyor. Bu metin, açıkça söylemek gerekirse, Luka’nın en zor metni olarak kabul edilmektedir. Bu zorluk, açıkgöz kâhya hikayesinin sahtekârlığı teşvik ediyor görünümünde olmasındandır. Ancak konumuz ilerledikçe durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığını hep … Read more