Bibliyografya

Bruce, Alexander Balmain, The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity. Edinburg: T.T. Clark, 1908. Govett, Robert. Christ Superior to Angels, Moses and Aaron. Londra: J. Nisbet, 1884. Henderson, G.D. Studies in the Epistle to the Hebrews. Barkingside, İngiltere: G.F.Vallance, n.d. Hewitt, Thomas, The Epistle to the Hebrews, TBC. Grand Rapids: Eerdmans, 1960. … Read more

13

Ç. İmana Ait Çeşitli Özellikleri Güçlendirme (13:1-17) 13:1   Bu bölüm, geliştirilmesi gereken erdemle ilgili altı öğütle devam eder. Bunlardan ilki kardeş sevgisidir. Gerçek imanlıların hepsiyle ailesel bir ilişki içinde olmalı ve bu, eylem ve içtenlikle pekiştirilmelidir (1Yu.3:18). 13:2   Okuyucular gariplere (yabancılara) konukseverlik göstermeleri için uyarılırlar. Bu, öncelikle yiyecek ve kalacak yer bulmak için elem ve baskılardan kaçan … Read more

12

C. Mesih’teki Umudu Güçlendirmek (12. Bölüm) 12:1   İbraniler’in elem çeken insanlara yazılmış olduğunu anımsamalıyız. Bu kişiler Mesih uğruna Yahudiliği bırakmışlardı ve bu yüzden acı veren bir muhalefetle karşı karşıyaydılar. Elemlerini, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunun bir göstergesi gibi yorumlamalarına dair bir tehlike vardı. Cesaretlerini kaybedip vazgeçebilirlerdi. En kötüsü ise, tapınağa ve törenlerine dönmeleri için kendilerini denenmeler içinde bulabilirlerdi. Elemlerinin … Read more

11

B. Eski Antlaşma’dan Örneklerle İmanı Güçlendirme (11. Bölüm)  11:1   Bu bölüm, ruhsal görüş ve imanın dayanıklılığıyla ilgilidir. Bölümde, yetkin bir ruhsal görüşe sahip olan ve imanlarını reddetmektense büyük acılara ve utançlara dayanmayı göze alan Eski Antlaşma halkıyla tanışacağız. 1’inci ayet aslında imanın resmi bir tanımı değildir; aksine imanın bizim için ne yaptığının bir betimlemesidir. Umut edilenleri, … Read more

10

10:1   Gelecek iyi şeylerin Kutsal Yasa’da sadece gölgesi vardır. Yasa, Mesih’in kişiliğine ve işine işaret etmekle birlikte yalnızca gerçeğin zayıf bir vekiliydi. Yasa’yı Mesih’e tercih etmek, fotoğrafı kişinin kendisine tercih etmek gibidir. Bu, Kral’a yapılan bir hakarettir! Yasal sistemin zayıflığı, kurbanlarının tekrar tekrar sunulması gerektiği gerçeğinde yatar. Bu tekrarlar, kutsal Tanrı’nın taleplerini karşılama konusunda yetersiz kaldıklarını … Read more

9

C. Mesih’in Kurban Oluşu Eski Antlaşma’daki Kurbanlardan Üstündür (9:1 – 10:18) 9:1   8:3’de yazar, her başkâhinin bir şeyler sunması gerektiğinden söz etmişti ve şimdi bunu Eski Antlaşma sunularıyla kıyaslamaya hazırdır. Konuya giriş yapmak için tapınma çadırının ve tapınma kurallarının ana hatlarına değinir. 9:2   Tapınma çadırı, İsrailliler’in Sina Dağı’ndaki kamplarından, tapınağın yapımına kadar geçen süre içinde insanların Tanrı’ya … Read more

8

B. Mesih’in Hizmeti Harun’un Hizmetinden Üstündür (8. Bölüm) 8:1   Bunu izleyen ayetlerde, Mesih’in daha iyi olan tapınma çadırında görev yapması (1-5’inci ayetler) ve daha iyi vaatlere sahip bir antlaşmayla bağlantılı olmasından (7-13’üncü ayetler) dolayı hizmetinin, Harun’un hizmetinden daha üstün olduğu gösterilmektedir. Yazar şimdi savının en önemli noktasına gelmiştir. Söylenmiş olanları özetlemiyor, mektubunda anlatmak istediği en önemli … Read more

7

7:1   Melkisedek insanlık tarihi sahnesinde kısa bir süre görünüp (Yar. 14:18-20) sonra kaybolan gizemli bir kişilikti. Yüzyıllar sonra Davut onun isminden söz etti (Mez.110:4). Birkaç yüzyıl sonra ismi İbraniler kitabında yeniden ortaya çıkar. Şu nokta çok açıktır: Tanrı, Rabbimiz İsa Mesih’in mükemmel bir örneği olsun diye, onun yaşamının ayrıntılarını özenle ayarladı. 7’nci bölümün ilk üç ayetinde … Read more

6

6:1   5:11’de başlayan uyarı, bu bölümün başından sonuna dek devam eder. Bu, Yeni Antlaşma’daki en tartışmalı bölümlerden biridir. Tanrı’ya yakın birçok imanlı bunun yorumuna karşı çıktığından, fazla kuramsal olmadan konuşmalıyız. Yeni Antlaşma’nın içeriği ve bütünüyle tutarlı görünen açıklama şöyledir: Okuyucular önce Mesih’le ilgili ilk öğretileri, aşmaları konusunda teşvik edilirler. Bunun Eski Antlaşma’da öğretilen ve Mesih’in gelişi … Read more

5

5:1   Harun’un yaşadığı dönemdeki kâhinler insanlar arasından seçilirdi. Başka bir deyişle insan olmalıydı. Bu kâhinler, Tanrı’yla ilgili konularda insanları temsil etmek için atanmışlardı. Tanrı’yla insanlar arasında aracılık yaparak hizmet edenlerin oluşturduğu özel bir gruptular. En önemli görevlerinden biri de, günahlara karşılık sunular ve kurbanlar sunmaktı. Sunular, Tanrı’ya sunulan herhangi bir sunuyu ifade eder. Kurbanlar ise günahlara … Read more