Bibliyografya

Feinberg, Charles Lee. The Minor Prophets. Chicago: Moody Press, 1976. Keil, C. F. “Hosea.” Commentary on the Old Testament. 25.cilt. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971. Kelly, William. Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets. London: C. A. Hammond Trust Bible Depot, n.d. Kidner, Derek. Love to the Loveless: The Message … Read more

14

VIII. İSRAİL’E TÖVBE EDİP TANRI BEREKETİNDEN ZEVK ALMASI   İÇİN ISRAR EDİLİR (14. Bölüm) 14:1-3   İsrail tövbeye çağrılarak tövbe ederken kullanması gereken sözcükler kendisine gösterilir. Asur’a dayanmak, Mısır’ın atlarına güvenmek ve putperestlik, sözü edilen günahlardır. Tanrı’nın tek umutları olduğunu kabul etmelidirler. 14:4-7   Rab onlara şifa, sevgi, tazelenme, çekicilik, uyanış ve gelişme vaat eder. 14:8   8’inci ayette … Read more

13

13:1   Efrayim putperestliğe kapılmadan önce, konuştuğunda herkes titrerdi. İsrail’de yücelmişti; ama tapınmak için Baal’a dönen Efrayim, öldü. 13:2,3   Halk giderek putperestliğe bağlanmakta, insanlara buzağıları öpmeleri söylenmekteydi. Bu nedenle sabah sisine, erken uçup giden çiye benzeyeceklerdi; harman yerinden savrulan saman çöpü, bacadan tüten dumana döneceklerdi. 13:4-8   Kendilerini Mısır’dan kurtaran Rab’di. Çölde onların ihtiyaçlarını da karşılamıştı. Ama … Read more

12

12:1-2   Efrayim hayatta kalabilmek amacıyla Asur ve Mısır’a güvenerek onlarla antlaşma yaptığında, rüzgarın ardına düşmüş gibi olur. Tanrı’nın Yahuda’yla bir davası vardır. Efrayim’in günahı daha büyük olmasına rağmen, Tanrı Yakup’u da cezalandıracaktır. 12:3   Burada, atalardan Yakup konu edilir. Başka yerlerde pek gözde olmamasına rağmen, burada Tanrı’ya dönerek zaferler kazanan birine örnek olarak gösterilmiştir. 12:4-6   4’üncü … Read more

11

VII. TANRI, GAZABI İÇİNDE MERHAMETİ HATIRLAR (11-13. Bölümler) Sonraki dört bölümde yer alan konuşmacıların hangisinin RAB, hangisinin Hoşea olduğunu ayırt edebilmek yararlı olacaktır.   RAB: 11:1 – 12:1 Hoşea: 12:2-6 RAB: 12:7-11 Hoşea: 12:12 – 13:1 RAB: 13:2-14 Hoşea: 13:15 – 14:3 RAB: 14:4-8 11:1-4   Tanrı, sevdiği İsrail’i Mısır’dan çağırdı [(Çık.12) Bu ayet, aynı zamanda … Read more

10

10:1,2   Bir zamanlar bolluk nedeniyle serpilen bir asma gibi olan İsrail, şimdi boştu; çünkü varlığını putperestliğini arttırmak için kullanmıştı. Tanrı şimdi onları farklı düşüncelere sahip olmakla, yüreklerinin bölünmesine izin vermekle suçlamaktadır. 10:3,4   Halk, Tanrı’nın ya da bir kralın öğüdüne kulak asmayı reddetti. Bu davranışları bize İsrail ulusunun Tanrı’dan nasıl uzaklaştığını gösterir. İlk kez Sina Dağı’nda, … Read more

9

I. Günahı Nedeniyle İsrail’e Tutsak Olacağının Önceden Bildirilmesi  (9:1 – 10:15) 9:1,2   İsrail sevinmemeliydi. Putları, kendisine umduğu zengin hasadı vermeyecekti. Putperestlik, ruhsal bir zinadır. Francis Shaeffer bunu şöyle açıklar: Tanrı’nın kullandığı konuşma biçimine dikkat edin. Bir kadın hasat biçmek için (aynı zamanda gözlerden ırak olabileceği) ekili alana gider. Bir adam mısır tarlasında, hasadın orta yerinde … Read more

8

H. Putperestlik ve Yabancı Müttefikler Nedeniyle Yabancıların İstilasına Hazırlanma Uyarısı (8. Bölüm) 8:1-3   Asur istilası, bir kartal ya da akbabaya benzetilir; yırtıcı kuş, İsrail’in üzerinde süzülmektedir. Halk yasaya karşı geldiğinden, uğrayacağı felaket yaklaşmaktadır. Ağızlarıyla Rab’bi tanıdıklarını söylemelerine rağmen, O’na hakaret ederek reddetmişlerdi. 8:4-6   Krallığın İsrail ve Yahuda olarak ikiye bölünmesi, Tanrı’nın onayıyla gerçekleşmemişti. Putperestlikleri, Tanrı’nın … Read more

7

Ğ. Örtüsü Kaldırılan İsrail’in Kötülüğü (7. Bölüm) 7:1-7   Efrayim’deki ahlâksal çöküntü büyüktü; hile, soygun, yalan, kötü işler, zina ve sarhoşluk kol gezmekteydi. Önderler şehvetle yanmaktaydı. 7:8-10   Yabancılarla karışıp özlerini yitirdiler ve azarlamalara kulak vermediler. Efrayim’in “çevrilmemiş pide” mecazı bir denge eksikliğini ifade eder. Pidenin bir yanı yanmış, diğer yanı ise hamur kıvamında kalıp pişmemiştir. Kısaca, … Read more

6

F. İsrail’e Tövbe Etmesi İçin Yalvarılması (6:1-3) 1-3’üncü ayetler İsrail’in, Tanrı’nın tövbe çağrısına verdiği karşılıktır (5:15). İlk anda içten ve yürekten gibi görünür, ama daha yakından incelendiğinde hiçbir günahın özel olarak itiraf edilmediğini görürüz. Tövbe sığdır ve samimi değildir. Bu gerçek, bölümün sonuna kadar Tanrı’nın ulusa ettiği sitemlerinde görülür. Gerçek tövbe son bölümde gelir. Ulus … Read more