Bibliyografya

Baldwin, Joyce G. Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary. The Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1972. Feinberg, Charles Lee. The Minor Prophets. Chicago: Moody Press, 1976. Kelly, William. Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets. London: C.A. Hammond Trust Bible Depot, n.d. Keil, C. F. “Haggai.” Biblical Commentary … Read more

2

II. İKİNCİ PEYGAMBERLİK – YEDİNCİ AYIN YİRMİ BİRİNCİ GÜNÜ  (2:1-9) A. Peygamber, Rab’bin Kendileriyle Birlikte Olduğuna Dair Güvence Vererek Halkı Tekrar Teşvik Etti (2:1-5) Yaklaşık bir ay sonra, yedinci ayda halk önceki tapınağın görkemini düşündüğünden, yeni bina konusunda hayal kırıklığına uğradı. Önderlere “güçlü olmaları” söylendi. Korkmamalıydılar, çünkü Tanrı’nın Ruhu aralarındaydı. B. Yeni Tapınağın Görkemi, Öncekinin … Read more

1

YORUM I. İLK PEYGAMBERLİK – ALTINCI AYIN İLK GÜNÜ (1. Bölüm) A. Tapınağın Yeniden İnşa Edilişi Konusundaki İhmalkârlık  Nedeniyle İşitilen Azar (1:1-4) Bu peygamberliğin tarihi, Kral Darius’un (Med-Pers Kralı) egemenliğinin ikinci yılına aittir. Rab, Yahuda halkını tapınağı yeniden inşa etmeyi geciktirdikleri ve ağaç kaplamalı evlerinde rahatça yaşadıkları için azarlar. B. Tapınağı Yeniden İnşa Etme Çalışmalarındaki … Read more

Giriş

HAGAY Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more