Bibliyografya

De Haan, Richard W. Song in the Night. Grand Rapids: Radio Bible Class (kitapçık), 1969. Feinberg, Charles Lee. Habakkuk, Zephaniah, Haggai and Malachi. New York: American Board of Missions to the Jews, 1951. Kelley, William. Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets. London: C. A. Hammond Trust Bible Depot, n.d. Keil, C. F. … Read more

3

V. HABAKKUK DUA EDER VE DİRENİR (3. Bölüm) 1 A. Habakkuk Tanrı’ya, Halkı İçin Harekete Geçmesi İçin Yalvarır (3:1, 2) Habakkuk Rab’be dua eder. Halkının düşmanlarına geçmişte nasıl davrandığını işitmiştir; şimdi de O’ndan düşmanlarını tekrar cezalandırmasını ve halkını kurtararak canlandırmasını ister. B. Habakkuk Mısır’dan Kenan’a Kadar İsrail’le İlgilenen Tanrı’nın Yaptıklarını Gözden Geçirir (3:3-15) 3:3-7   Scroggie’nin … Read more

2

IV. TANRI YAHUDA’NIN ADİL HALKININ HAYATTA KALACAĞI YANITINI VERİR, AMA HAKSIZ KİLDANİLER YOK EDİLECEKLERDİR (2. Bölüm) A. Habakkuk Tanrı’nın Yanıtını Bekler (2:1) Habakkuk, Rab’bin kendisini nasıl yanıtlayacağını görmek için gözcü kulesine çekilir. Tanrı’nın isteğini öğrenmek için yalnız kalmak istemektedir. Bu, günümüzdeki imanlılar için de en önemli ilkedir. Buna ister “sessiz zaman” ister “adanma” isterseniz başka … Read more

1

YORUM I. TANRI’NIN YAHUDA’NIN GÜNAHINI CEZALANDIRMAMASI  PEYGAMBERİ ŞAŞIRTIR (1:1-4) Habakkuk’un gördüğü görüm büyük olasılıkla bütün kitap için bir başlıktır. 2-4’üncü ayetlerde, Rab’be Yahuda’daki korkunç zulüm, fesat, soygunculuk, çekişme ve adaletsizlikten yakınır. Rab’be bütün bunların ceza görmeden ne zamana dek süreceğini sorar. Bu ve buna benzer sorgulamaları nedeniyle Habakkuk çoğu kez, “Eski Antlaşma’nın Kuşkucu Tomas’ı” olarak … Read more

Giriş

HABAKKUK Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word … Read more