Bibliyografya

Cole, Alan. The Epistle of Paul to the Galatians. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965. Eadie, John. Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians. Edinburg: T. ve T. Clark, 1884. Harison, Norman B. His Side Versus Our Side. Minneapolis: The Harrison Serrvise, 1940. Hog, C.F. ve W.E. Vine. Epistle to the … Read more

6

6:1   Burada günah işleyen bir imanlıya diğer imanlıların nasıl davranması gerektiğine ilişkin güzel bir ifade vardır. Bu, suçluların yargılanmasını isteyen yasa ile elbette kesin bir uyuşmazlık içindedir. Günah işlerken, yakalanmak ifadesi kişinin alışkanlık olarak günahlılığını değil, bir günah eyleminde bulunduğunu tanımlar. Böyle biri Ruh’a uyan imanlılarca yola getirilmelidir. Dünyevi bir Mesih inanlısı soğuk ve sert … Read more

5

5:1   4. bölümün son ayeti imanlının durumunu tanımlıyor; o özgürdür. 5. bölümün ilk ayeti bu özgürlüğün uygulanmasından söz eder; özgür biri olarak yaşamalıdır. Burada yasa ile lütuf arasındaki farkın çok iyi bir örneği bulunur. Yasa şöyle derdi: “Özgürlüğünüzü kazanarak özgür olacaksınız.” Ama lütuf şöyle demektedir: “Mesih’in ölümünün paha biçilmez bedeli sayesinde özgür kılındınız. Mesih’e duyduğunuz minnetle, … Read more

4

Ç. Çocuklar ve Oğullar (4:1-16) 4:1,2   Burada servetinin denetimini erişkin yaşa ulaştığında oğluna devretmeyi tasarlayan zengin bir baba resmedilir. Bununla birlikte çocuk olduğu sürece mirasçının durumu bir köleninki gibidir. Ona sürekli olarak şunu yapması ya da bunu yapmaması söylenir. Mallarını yöneten kahyaları ve kendine buyuran vasileri vardır. Miras kendisine ait olsa da, büyüyene dek o mirası … Read more

3

II. ÖĞRETİŞE İLİŞKİN: PAVLUS İMANLA AKLANMAYI SAVUNUYOR (3:1 – 5:1) A. Müjde’nin Yüce Gerçeği (3:1-9)  3:1   Davranışları anlayış ve mantık eksikliklerini göstermekteydi. Lütuftan yasaya dönmek büyülenmektir. Büyülü bir sözcükle uyutulmak ve tedbirsizce gerçeğin yerine sahtesini kabul etmektir. Pavlus “sizi kim büyüledi?” diye sorarken çoğul yerine tekil kullandığında (Grekçe Tis) 1 belki de bu yanlış öğretinin Şeytan’dan … Read more

2

2:1   Beşinci olarak, Pavlus’un Yeruşalim’i bir sonraki ziyareti sırasında elçiler, onun yaydığı müjdenin Tanrı’dan olduğuna karar verdiler (2:1-10). Kilise Yeruşalim’de başladığı ve elçiler bu şehri az çok merkezleri yaptıklarından bazı imanlılar oradaki kiliseyi “ana kilise” olarak hissediyorlardı. Böylece Pavlus Yeruşalim’deki elçilerden biri olmadığı için diğerlerinden aşağı olduğu suçlamasıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Bu suçlamayı Yeruşalim’e sonradan yaptığı … Read more

1

YORUM I. KİŞİSEL – PAVLUS YETKİSİNİ SAVUNUYOR (Bölüm 1, 2) A. Pavlus’un Mektubunun Amacı (1:1-10) 1:1   Mektubun girişinde Pavlus bir elçi olarak çağrısının tanrısal olduğunda ısrar eder. Çağrısının kaynağı insanlar değildi. Tanrı bu çağrıyı kendisine bazı insanlar aracılığıyla da bildirmemişti. Çağrı kendisine doğrudan İsa Mesih aracılığıyla ve O’nu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı’dan gelmiştir. Tanrı tarafından … Read more

Giriş

PAVLUS’TAN GALATYALILAR’A MEKTUP Yazar William MacDonald Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir. This is a Bible commentary that makes the riches of … Read more