Bibliyografya

Dennett, Edward. Exposition of the Book of Ezra: Restoration from Babylon. Oak Park, IL: Bible Truth Publishers, 1956. Ironside, H. A. “Ezra.” Notes on Ezra, Nehemiah and Esther. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1972. Jensen, Irving L. Ezra/Nehemiah/ Esther. Chicago: Moody Press, 1970. Keil, C. F. “Ezra.” Biblical Commentary on the Old Testament. 10.cilt. Grand Rapids: … Read more

10

D. Yahudiler’in Yabancı Eşleri ve Çocukları Aralarından Uzaklaştırma Antlaşması (10. Bölüm) 10:1-5   Ezra’nın tövbe duası, insanların acıyla ağlamalarına neden oldu. Halkın sözcüsü olarak Şekanya, Ezra’ya eğer tövbe ettikten sonra eşit olmayan boyunduruktan vazgeçerlerse, onlar için hâlâ umut olduğunu hatırlattı. Ezra’nın yabancı eş ve çocukların gönderilmesi için bir antlaşma yapılmasına önderlik etmesini önerdiler. Kâhinler, Levililer ve … Read more

9

Ç. Diğer Uluslardan Olanlarla Yapılan Evlilikler ve Ezra’nın Tövbe Duası (9. Bölüm) 9:1,2   İleri gelenlerin bazıları, yöneticilerin ve halkın putperest kadınlarla evlenmeleriyle ilgili rahatsız edici haberi Ezra’ya verdiklerinde, Ezra Yeruşalim’e yeni gelmişti. Bu evlilikler, İsrail’in geçmiş günlerde cezalandırılmasına neden olan günahlardan biriydi (Çık.34:16; Yas.7:3); Tanrı’nın halkı kutsal olmalıydı. Tanrı onların dünyadan ve diğer her kötülükten … Read more

8

B. Geri Dönenlerin Kaydedilmesi (8:1-14) Birinci paragrafta, Ezra’yla birlikte Babil’den Yeruşalim’e dönenler sıralanmıştır. Aynı aileden birçok kişi yıllar önce Zerubbabil önderliğinde geri dönmüştü (2. bölüm). Bu ikinci yolculukta yaklaşık 1.500 erkek yer almaktaydı. C. Yeruşalim’e Yapılan Yolculuğun Öyküsü (8:15-36) 8:15-20   Ezra, Ahava Kenti (yeri bilinmiyor) yakınlarındaki nehrin kena rında durduklarında, yanında hiç Levili bulunmadığını fark … Read more

7

II. SÜRGÜNDEKİLERİN EZRA YÖNETİMİNDE GERİ DÖNMELERİ (7- 10. Bölümler) A. Artahşasta’nın Cömert İzni (7. Bölüm) 7:1-5   6 ve 7. bölümler arasında, yaklaşık elli sekiz yıllık bir zaman boşluğu bulunur (Giriş kısmında bulunan, ‘Ezra, Nehemya ve Ester Kitaplarının Kronolojisi’ne bakınız). Bu dönemde Darius’un yerine Ahaşveroş geçti. Krallığı, Ester Kitabı’nda kaydedilmiş olayları kapsar. Kendisinden sonra 1. ayette … Read more

6

G. Darius’un Lütufkar Buyruğu Sayesinde Tapınağın Tamamlanması (6. Bölüm) 6:1-5   Yoğun bir araştırmadan sonra, Koreş’in buyruğu bir tomar halinde eski başkenti olan Ahmeta Kalesi’nde bulundu. Bilgiler 1. bölümde özetlenenden daha ayrıntılıydı. Bildiride, tapınağın ayrıntılarıyla birlikte, Nebukadnessar tarafından alınan tüm altın ve gümüşün geri gönderilmesi de buyrulmuştu. 6:6-12   Darius, Tattenay ve arkadaşlarına, Yahudiler’e karşı olan sorumluluklarını … Read more

5

E. Hagay ve Zekeriya’nın Yapım Çalışmalarını Teşvik Etmeleri (5:1,2) Hagay 1:1’den ve Zekeriya 1:1’den, bu bölümde Darius’un krallığının ikinci yılının ele alındığını öğreniriz (1. ayet, 4:24). Bu iki peygamber İsrailliler’e, kendileri için pahalı evler yapmak yerine tapınak çalışmasına devam etmeleri için ısrar ettiler (Hag.1:4). Zerubbabil ve Yeşu, Rab’be itaat ettiler ve yapımın hemen başlamasını buyurdular. … Read more

4

D. Tapınağın Yapımına Karşı Koyulması (4. Bölüm) 1. Koreş’in Krallığında (4:1 – 5:24) 4:1-3   1. ayette sözü edilen, Yahuda’nın ve Benyamin’in düşmanları, Asur, Kuzey Krallığı’nı esir aldığında ülkeye yerleştirilmiş olan diğer ulusların sömürgeci soylarıydı. Bu sömürgeciler, ülkede kalan Yahudiler’le evlendiler ve soyları Samiriyeli olarak bilindi. Zerubbabil’e geldiler ve tapınağın yeniden kurulmasına yardım etmek istermiş gibi … Read more

3

Ç. Sunağın Yeniden Kurulması ve Tapınağın Temellerinin Atılması (3. Bölüm) 3:1-7   Kameri takvime göre, yılın başlangıcı olan yedinci ayda vatanına dönen Yahudiler, Çardak Bayramı’nı kutlamak için Yeruşalim’de toplandılar. Yeşu1 ve Zerubbabil’in önderliğinde bir sunak kurdular ve yakmalık sunuları Musa’nın Yasası’na uygun olarak sundular. Rab’bi onurlandırdıkları için düşmanlarından korunacaklarını biliyorlardı. Sonra tapınağın temellerinin atılmasıyla ilgili hazırlıkları … Read more

2

C. Geri Dönenlerin Kaydedilmesi (2. Bölüm) 2:1-58   1- 61. ayetlerde Zerubbabil’in önderliğinde Yahuda’ya dönenlerin bir listesini görürüz. Bazıları anne babalarının soylarına göre (3-19. ayetler), bazıları ise doğdukları yere göre kaydedilmişlerdir (20-35. ayetler). Burada özellikle kâhinlerden (36-39), Levililer’den (40-42. ayetler) ve tapınak görevlilerinden (43-54) söz edilmektedir. Bu kişilerin yeniden onarılan tapınağın çalışmalarında önemli rol oynadıkları kesindir. … Read more